Legitymacja osoby niepełnosprawnej - wniosek 2022

Weryfikacja: 26 kwietnia 2022

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokument potwierdzający posiadanie m.in. orzeczenia o niepełnosprawności. Dzięki niej niepełnosprawny może korzystać z różnych udogodnień, które są kluczowe w codziennym funkcjonowaniu. Jak wyrobić ten dokument? Jakie uprawnienia daje? Jak długo ważna jest legitymacja dla niepełnosprawnych i jak ją wymienić? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Kto może otrzymać legitymację dla osoby niepełnosprawnej?

O dokument może wnioskować każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Dokument stanowi potwierdzenie posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Jego okazanie uprawnia osoby niepełnosprawne do:

 • tańszych przejazdów w transporcie kolejowym i autobusowym,
 • zniżek w instytucjach kultury,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • dofinansowań zakupu sprzętu,
 • ulg podatkowych,

i wielu innych.

Jak wygląda legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Mamy do czynienia z dwoma wzorami legitymacji: z określonym stopniem niepełnosprawności oraz bez niego.

Wzór legitymacji dokumentującej stopnień niepełnosprawności

legitymacja-stopien-niepelosprawnosci.png

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Wzór legitymacji bez stopnia niepełnosprawności

legitymacja-bez-stopnia-niepelnosprawnosci.png

fot. niepełnosprawni.gov.pl

Uwaga! Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej!

Jakie informacje zawiera legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Z legitymacji osoby niepełnosprawnej możemy odczytać:

 • imię,
 • nazwisko, 
 • numer PESEL
 • data ważności dokumentu,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności - na wniosek osoby niepełnosprawnej,
 • kod QR.

Na legitymacji znajduje się także zdjęcie jej posiadacza. 


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wzór wniosku o wyrobienie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać legitymację dla osoby niepełnosprawnej, według wzoru obowiązującego na terenie całej Polski, należy złożyć w  powiatowym/ miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Uwaga! Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego np. ZUS, KRUS, MON, MSWiA, nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej!

Gdzie złożyć wniosek?

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek. 

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć w dowolnym momencie.

Ile kosztuje wydanie legitymacji dla niepełnosprawnych?

Legitymacja jest bezpłatna. Dopiero za wydanie jej duplikatu niepełnosprawny musi zapłacić 15 złotych.

Ile czeka się na wydanie legitymacji?

Dokument powinien być gotowy do odbioru w ciągu 14 dni.

Ile ważna jest legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Dokument jest ważny tak długo jak orzeczenie, lecz nie dłużej niż:

 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

Gdy termin ważności dokumentu upłynie, należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - legitymacja osoby niepełnosprawnej w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - legitymacja osoby niepełnosprawnej