Oświadczenia o miejscu zamieszkania - wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 stycznia 2024

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Podczas załatwiania spraw urzędowych, niektóre organy wymagają przedstawienia oświadczenia o miejscu zamieszkania. Jak napisać oświadczenie o miejscu zamieszkania i jakie elementy powinno ono zawierać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest oświadczenie o miejscu zamieszkania?

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu; miejsce to jest ośrodkiem codziennego życia, w którym skoncentrowane są plany życiowe, osobiste i majątkowe. O miejscu zamieszkania nie decyduje zaistnienie faktu przebywania w określonym miejscu, ale przedstawienie zamiaru stałego pobytu i powiązania z nim interesów życiowych. Oświadczenie o miejscu zamieszkania stanowi dokument potwierdzający powyższe informacje.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Miejsca zamieszkania nie należy mylić z miejscem zameldowania. Za miejsce zamieszkania uznaje się miejscowość, w której aktualnie się mieszka - adres ten nie musi pokrywać się z adresem zameldowania.

Kiedy wymagane jest oświadczenie o miejscu zamieszkania?

Dokument wymagany jest w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania przed organami administracji lub podmiotami prywatnymi. Takim organem może być na przykład urząd lub szkoła podstawowa, która wymaga złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka podczas rekrutacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zdobyć oświadczenie o miejscu zamieszkania? Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wzór [PDF] 2024

Wzór dokumentu można pobrać ze strony internetowej podmiotu, który go wymaga, lub skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wzór PDF DOC

Jak napisać oświadczenie o miejscu zamieszkania?

Jak napisać i wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania?

Oświadczenie o miejscu zamieszkania musi posiadać następujące elementy:

  • miejscowość i data sporządzenia,
  • tytuł: Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie,
  • adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie,
  • oświadczenie, że podany adres jest aktualnym miejscem zamieszkania,
  • deklaracja, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą, 
  • podpis osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu

Do rejestracji pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest potwierdzenie adresu zamieszkania tj. oświadczenie o miejscu zamieszkania. Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, starosta właściwy wydaje decyzje o rejestracji pojazdu wraz z dowodem i tablicami rejestracyjnymi na podstawie stałego miejsca zamieszkania petenta.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie o miejscu zamieszkania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,9 tys. dokumentów!
Oświadczenie o miejscu zamieszkania [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o miejscu zamieszkania [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu