Badanie wody ze studni - informacje 2023

Weryfikacja: 12 czerwca 2023

 Badanie wody ze studni

Aby móc czerpać wodę ze studni, należy zbadać to źródło pod kątem obecności wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dopiero po wykonaniu odpowiednich badań można stwierdzić, m.in. czy woda jest zdatna do picia. Na czym dokładnie polega badanie wody? Kiedy i gdzie oddać próbkę wody do badania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poradniku. 

Na czym polega badanie wody ze studni?

Badanie wody ze studni obejmuje analizę parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. W badaniach fizykochemicznych sprawdzane są cechy fizyczne wody oraz jej skład chemiczny. Z kolei w ramach badań mikrobiologicznych sprawdza się obecność bakterii chorobotwórczych, takich jak: 

 • Escherichia Coli, 
 • pałeczki Legionella, 
 • Enterokoki Kałowe, 
 • Pseudomonas Aeruginosa,
 • czy Gronkowiec Złocisty.

Otrzymane wyniki badań są porównywane z obowiązującymi w Polsce normami i na tej podstawie stwierdza się, czy woda jest zdatna do picia.

Bakterie mogą pojawić się w wodzie w każdej chwili, dlatego tak istotne jest, aby badać ją regularnie pod kątem mikrobiologicznym. Obecność bakterii może być m.in. związana z efektem przesiąkania wód podskórnych. 

Kiedy i jak często należy badać wodę ze studni?

Badanie wody należy zlecić po wykonaniu ujęcia lub m.in. gdy:

 • woda stała się mętna, 
 • woda ze studni nie była wykorzystywana przez dłuższy okres, 
 • woda zmieniła zapach, smak lub barwę. 

Indywidualne ujęcie wody zaleca się badać kontrolnie co najmniej raz w roku.

Gdzie zbadać wodę ze studni?

Gdzie zbadać wodę ze studni?

Badanie jakości wody ze studni wykonują zarówno prywatne laboratoria, jak i niektóre lokalne stacje sanitarno-epidemiologicznewyszukiwarka

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Badanie wody krok po kroku

Jak przygotować próbkę do badania w Sanepidzie?

Próbki do badania wody w Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej mogą zostać pobrane samodzielnie. 

Należy zgłosić się do Sanepidu w celu odbioru pojemników do badania wody. Na miejscu pracownik Sanepidu wypełni zamówienie opisujące zakres badania, a następnie ustali termin badania i przekaże zleceniodawcy: 

 • pojemnik służący do pobrania próby fizykochemicznej o pojemności 1 l, 
 • pojemnik służący do wykonania próby mikrobiologicznej o pojemności 0,5 l, 

Pobrana próbka powinna być dostarczona do laboratorium jak najszybciej. Należy ją dostarczyć w warunkach chłodniczych 2-8°C maksymalnie do 18 godzin od pobrania

Jak pobrać próbkę wody do analizy mikrobiologicznej?

Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć z kranu wszelkie perlatory, wkładki, przedłużki lub inne akcesoria, a także upewnić się, że kran jest czysty. Jeśli na jego powierzchni znajdują się zanieczyszczenia lub kamień - najpierw należy je usunąć odpowiednim detergentem. Kiedy kran będzie czysty, można przejść do kolejnego kroku, jakim jest dezynfekcja powierzchni. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez opalenie kranu płomieniem lub zanurzenie go w środku dezynfekującym na 2-3 minuty. Następnie, po przygotowaniu niezbędnych akcesoriów należy odkręcić wodę i zaczekać do momentu, aż strumień nie będzie wzburzony, a zastała woda zostanie wypłukana z rur - trwa to kilka minut. Dopiero wtedy można rozpakować pojemnik, a zakrętkę odłożyć dolną jałową częścią ku górze, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Pojemnika pod żadnym pozorem nie należy przepłukiwać - wystarczy wlać wodę do ¾ objętości butelki i natychmiast zakręcić. 

Próbek nie wolno pobierać z nieszczelnych kranów. 

Jak pobrać próbkę wody do analizy fizykochemicznej?

Próbkę do badań fizykochemicznych należy pobrać po przygotowaniu próbki do badań mikrobiologicznych. W pierwszej kolejności należy zdjąć wszystkie urządzenia z kranu, odkazić końcówkę i odczekać ok. 30 sekund, aby temperatura wody mogła się ustabilizować. Przed napełnieniem butelki należy trzykrotnie przepłukać pobieraną wodą, a następnie napełnić butelkę aż do momentu, gdy woda się przeleje. Po zamknięciu korkiem, nad powierzchnią wody (pod korkiem) nie powinny zostać pęcherzyki powietrza. 

Wodę ze studni kręgowej należy pobrać przy pomocy wiadra przeznaczonego jedynie do wody. Trzy pierwsze wiadra wody wyciągniętej ze studni należy wylać, a z czwartego nalać wodę do butelek identycznie jak w przypadku nalewania wody z kranu. 

Jak zamówić badanie wody w laboratorium przez Internet? 

Po wybraniu laboratorium należy złożyć zamówienie na wykonanie badań wody np. za pośrednictwem strony www laboratorium. Osoba zlecająca badanie wody musi oczekiwać przyjazdu kuriera, który dostarczy jej  kompletny zestaw do badania wody. Zestaw składa się z reguły z następujących elementów: 

 • pojemnik do poboru próby: fizykochemia 1l,
 • pojemnik do poboru próby: mikrobiologia 0,5l,
 • 4 szt. wkładów chłodzących,
 • spray do dezynfekcji,
 • taśma klejąca,
 • rękawiczki jednorazowego użytku,
 • zlecenie wykonania badania dla laboratorium,
 • instrukcja poboru próbek,
 • list przewozowy dla kuriera odbierającego próbki do badań.

Następnie dzień przed wykonaniem badań, należy umieścić wkłady chłodzące w zamrażalniku. 

W dniu poboru próbek należy wykonać płukanie sieci wodociągowej do momentu ustalenia stałej temperatury - trwa to od 3 do 15 minut. Następnie należy ubrać rękawiczki jednorazowe z zestawu, odkręcić sitko i wyciągnąć gumową uszczelkę z kranu. Z miejsca poboru powinny być usunięte wszystkie zanieczyszczenia, takie jak kamień czy rdza. Po upewnieniu się, że kran jest czysty - trzeba kilkakrotnie odkręcić i zakręcić zawór z wodą. Kolejnym krokiem jest dezynfekcja końcówki kranu za pomocą dołączonego do zestawu sprayu, a następnie odczekanie kolejnych 3 minut. Po dezynfekcji można przejść do upuszczania wody, tak, aby strumień spływał swobodnie, nie chlapiąc na boki. Jest to etap wstępny, przygotowujący do prawidłowego pobrania próbek. W zależności od wybranych badań - mikrobiologicznych lub fizykochemicznych, należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu przesłanego przez laboratorium. 

Po zakończeniu poboru próbek należy umieścić próbki w pojemniku termoizolacyjnym razem ze wkładami chłodzącymi i płynem do dezynfekcji. Następnie należy zakleić opakowanie i przekazać je kurierowi po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru próbek. Wynik badania wody wysyłany jest w ciągu 5-7 dni od przyjęcia próbek do laboratorium.

W przypadku badań na użytek własny samodzielny pobór próbek jest możliwy. W przypadku badań na użytek prawny - dla starostwa czy sanepidu — woda musi zostać pobrana przez próbkobiorcę. 

Wizyta próbkobiorcy

W przypadku zamówienia wizyty próbkobiorcy laboratorium skontaktuje się z osobą zlecającą badanie, aby umówić termin poboru próbek. Następnie w wyznaczonym terminie próbkobiorca przyjedzie pod wskazany adres, aby pobrać wodę do zleconych badań zgodnie z obowiązującymi wymogami zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Czas oczekiwania na wyniki również wynosi od 5 do 7 dni

Ile kosztuje badanie wody?

Ile kosztuje badanie wody?

Ceny za badanie wody ze studni mogą się różnić w zależności od laboratorium. Szczegółowe informacje na temat cennika badań wody należy sprawdzić bezpośrednio na stronie wybranego prywatnego laboratorium lub stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonującej badania wody, właściwej dla danego miasta lub powiatu.

Usługa Orientacyjna cena
Bakteriologia podstawowa (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki (paciorkowce kałowe) 212,00 zł
Fizyko-chemia – podstawowa (mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność, twardość ogólna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan) 374,00 zł
Analiza podstawowa (Bakteriologia podstawowa + Fizyko-chemia podstawowa) 561,00 zł
Bakteriologia rozszerzona (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki (paciorkowce kałowe), ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72 h inkubacji. 236,00 zł

Ile trzeba czekać na wyniki badania jakości wody? 

Na wyniki badań jakości wody zazwyczaj należy czekać od 5 do 7 dni

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - badanie wody ze studni w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości