Wniosek o dowód osobisty

Aktualizacja: 30 października 2020Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania spraw w wielu urzędach, bankach, a nawet na poczcie.

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

  • imiona i nazwiska
  • data urodzenia
  • pesel
  • imiona rodziców
  • rok i miejsce urodzenia
  • numer i seria dowodu
  • data wydania dokumentu oraz data jego ważności
  • informacja przez kogo został wydany

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Tak, dowód osobisty jest dokumentem obowiązkowym. Ubiegać się o jego wydanie może każda osoba, która ukończyła 18 lat. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Tutaj wiek dziecka nie ma znaczenia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje opiekę prawną.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Obecnie dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia. Pięcioletni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Warto pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego?

Chcąc wyrobić dowód osobisty, konieczne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku. Należy zrobić to czytelnie, drukowanymi literami. Wymagane jest również dołączenie zdjęcia w odpowiednim formacie, o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Tylko wtedy wniosek zostanie przyjęty. Bez względu na to, czy dowód ma być wydany po raz pierwszy, czy też skończyła się jego ważność, formalności w urzędzie muszą być dopełnione. W przypadku małoletnich dzieci wniosek o dowód może złożyć jedno z rodziców. Wniosek można wysłać również przez Internet.

Ile kosztuje dowód osobisty?

Wnioskując o wydanie dowodu osobistego, nie należy martwić się o koszty. Taki dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany.


Jak wyrobić dowód osobisty?

  1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie lub przez Internet
  2. Do wniosku należy dodać aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku)

Pytania i odpowiedzi - wniosek o dowód osobisty​

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez Internet?

Tak, w tym celu złóż wniosek przez Internet. Konieczny do tego będzie profil zaufany lub poprzedni e-dowód. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wpisane informacje i dodać załącznik ze zdjęciem zgodnym z wytycznymi (fotografia o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i maksymalnej wielkości pliku do 2,5 MB - więcej informacji o zdjęciach do dowodu osobistego znajdziesz tutaj).

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty w innym mieście​​​​?

Tak, nie trzeba tego robić w miejscu zameldowania. W każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Czy można sprawdzić na jakim etapie jest wydanie dowodu osobistego?

Na stronie obywatel.gov.pl można sprawdzic na jakim etapie jest wydanie dowodu osobistego. Potrzebny będzie do tego numer sprawy, który znajdziesz na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Czy można odebrać dowód w innym mieście?

Dokument można odebrać tylko w urzędzie, w którym został złożony wniosek, stawiając się na miejscu osobiście.


Gdzie można złożyć wniosek dowód osobisty w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Dowód osobisty

Wyślij przez internet wniosek o dowód osobisty

gov.pl
Zaloguj się i wyślij wniosek online

Pobierz wniosek o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.