Numer PESEL dla Ukraińca - wniosek PDF 2022

Weryfikacja: 16 marca 2022

Numer PESEL dla Ukraińca

Od 16 marca obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wnioskować w Polsce o nadanie numeru PESEL. Jego posiadanie umożliwia m.in. korzystanie z opieki zdrowotnej. Jak wnioskować o nadanie numeru PESEL i jakie korzyści płyną z jego posiadania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest numer PESEL i do czego uprawnia?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy numer, który umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej. Numer PESEL składa się z:

 • daty urodzenia,
 • numeru porządkowego,
 • oznaczenia płci,
 • liczby kontrolnej.

Głównymi korzyściami z jego posiadania są dostęp do darmowej opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą założyć własną firmę w Polsce, nie mogą tego zrobić bez posiadania numeru PESEL.

⚠ Nadanie Ukraińcowi numeru PESEL nie uprawnia do wydania polskiego dowodu osobistego! ⚠

PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca, o nadanie numeru PESEL mogą się starać osoby:

 • posiadające ukraińskie obywatelstwo,
 • posiadające ukraińskie obywatelstwo oraz Kartę Polaka lub
 • będące członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka lub
 • będące w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, gdy same nie mają obywatelstwa ukraińskiego,
 • które przybyły do Polski z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku w związku z prowadzonymi tam działaniami zbrojnymi. 

Profil zaufany przy okazji wnioskowania o PESEL

Przy okazji wnioskowania o nadanie numeru PESEL, Ukrainiec może także poprosić o założenie profilu zaufanego. To cyfrowe narzędzie umożliwia załatwianie większości spraw urzędowych przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Aby go założyć, wystarczy we wniosku o nadanie numeru PESEL wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Następnie należy postępować według podanych niżej kroków

 • na podany we wniosku numer telefonu zostanie wysłany SMS z jednorazowym kodem, który należy podać urzędnikowi,
 • na podany we wniosku adres mailowy również zostanie wysłana wiadomość z jednorazowym kodem, który można, ale nie trzeba podawać urzędnikowi,
 • obywatel Ukrainy  otrzyma od urzędnika potwierdzenie utworzenia profilu zaufanego,
 • ostatnim krokiem jest podpisanie zobowiązania, że obywatel Ukrainy nie udostępni nikomu swojego profilu zaufanego.

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla Ukraińców

Wzór wniosku o uzyskanie numeru PESEL dla Ukraińca

Wymagane dokumenty

Obywatel Ukrainy starający się o nadanie numeru PESEL, musi złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

Uwaga! Podczas składania wniosku, wnioskującemu zostaną pobrane odciski palców. Z tej procedury zwolnione są wyłącznie dzieci do 12. roku życia.

Kto może złożyć wniosek?

Dokumenty musi złożyć osobiście osoba będąca obywatelem Ukrainy, która stara się o nadanie numeru PESEL. W przypadku dzieci do 12. roku życia, wniosek w ich imieniu składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy - skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się, gdzie złożyć wniosek w okolicy!

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla Ukraińca?

Usługa jest bezpłatna.

Ile czeka się na nadanie PESEL-u?

Urzędnik od razu przyjmie złożone zgłoszenie. Wnioskujący otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer PESEL dla Ukraińca w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - numer PESEL dla Ukraińca