Fotowoltaika w bloku mieszkalnym. Nowelizacja ustawy czeka na podpis Prezydenta

24 sierpnia 2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zachęca do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych, dlatego wprowadza nową instytucję – prosumenta lokatorskiego. Aktualnie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oczekuje na podpisanie przez Prezydenta RP.

Fotowoltaika w bloku mieszkalnym. Nowelizacja ustawy czeka na podpis Prezydenta
Fotowoltaika w bloku mieszkalnym. Nowelizacja ustawy czeka na podpis Prezydenta

Dostosowaliśmy istniejącą już formę prosumenta energii odnawialnej do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Robimy to w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej oznacza oszczędności finansowe, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym – mówi Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Instytucja prosumenta lokatorskiego

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości i inne podmioty, mogą aktualnie uzyskać status prosumenta indywidualnego, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego. Prosument lokatorski wprowadza nową formę rozliczenia dla części wspólnych budynku wielolokalowego i zakłada zmianę formy otrzymanego wynagrodzenia za energię. 

Nowa koncepcja ma sprawić, że inwestycje w fotowoltaikę w budynkach wielorodzinnych będą znacznie bardziej opłacalne i atrakcyjne, poprzez wykorzystanie pełni możliwości budynku. Dochody generowane ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej zarządcy budynków wielolokalowych, będą mogli przeznaczyć na pokrycie różnych wydatków związanych z nieruchomością, co przekłada się na potencjalne obniżenie opłat czynszowych za media dla lokatorów

Co istotne, mieszkańcy będą mogli cieszyć się darmowym dostępem do energii elektrycznej, a zarządcy budynków – dzięki sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej – będą mogli uzyskać środki finansowe na wszelkiego rodzaju remonty i modernizacje budynku

[...] Taka forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami – tłumaczy minister Waldemar Buda.

Warunki rozliczeń

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji można przeczytać, że jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego, na wypłatę 100% wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy.

Rozliczenie energii będzie składać się z dwóch etapów:

  • Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
  • Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowe warunki

Aby montaż fotowoltaiki na budynku wielorodzinnym był możliwy, należy spełnić pewne warunki: 

  • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja),
  • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
  • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Teraz ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zostanie przekazana do podpisania przez Prezydenta. Można spodziewać się, że taki system rozliczeń wejdzie w życie już w październiku bieżącego roku.


Powiązane sprawy