Rejestracja działalności gospodarczej - wniosek 2022

Aktualizacja: 20 stycznia 2022

CEIDG

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jeśli chcesz podjąć samozatrudnienie lub rozpocząć działalność jednoosobową, wystarczy, że złożysz wniosek o wpisanie do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Jak to zrobić? Szczegóły poniżej.

Kto nie musi się rejestrować w CEIDG? Działalność nierejestrowa

Obowiązek rejestracji ma niemal każdy, kto chce prowadzić wspomnianą wyżej działalność. Są jednak wyjątki - jest to tak zwana działalność nierejestrowa lub "firma na próbę". Wtedy wystarczy, że będziesz prowadzić uproszczoną ewidencję i opłacać podatki.

Działalność nierejestrowa związana jest jednak z kilkoma ograniczeniami. Pierwszym z nich jest dochód - nie może on przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 roku to 1400 zł miesięcznie). Poza tym, prowadzenia takiej działalności może podjąć się wyłącznie podmiot, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej.

Jakie dane są potrzebne do rejestracji jednoosobowej działalności

Wypełniając wniosek CEIDG-1 będziesz musiał podać poniższe dane:

 • dane osobowe, czyli imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia,
 • PESEL - jeśli posiadasz, jeśli nie - zaznacz w formularzu "nie posiadam",
 • obywatelstwa, jakie posiadasz,
 • adresy: zamieszkania oraz adresy, które będą powiązane z działalnością,
 • nazwę firmy jak wybrać nazwę?
 • kody PKD dopasowane do Twojej działalności. Znajdziesz je tutaj → Kody PKD
 • liczbę pracowników, jeśli planujesz jakiś zatrudnić,
 • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • dane o ubezpieczeniu (ZUS, KRUS, zagraniczne),
 • NIP i REGON - jeśli miałeś wcześniej nadane. Jeśli nie - wniosek o wpis do CEIDG będzie jednoznaczny z wnioskiem o nadanie tych numerów,
 • potwierdzenie tytułu własności do nieruchomości, w której będziesz prowadzić działalność, czyli jedno z poniższych:
  • prawo własności/współwłasności,
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu z prawem własności budynków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • dzierżawa,
  • użyczenie,
  • wynajem.

Jak wybrać nazwę firmy? Zasady dla działalności jednoosobowej

Przy wyborze nazwy musisz kierować się pewnymi zasadami:

 • nazwa musi zawierać Twoje imię i nazwisko (przykład: Anna Nowak),
 • nazwa może ale nie musi zawierać dodatkowe informacje, na przykład:
  • nazwę własną (Anna Nowak - Kapelutek),
  • profil działalności (Anna Nowak - Wytwórnia Kapeluszy),
 • pamiętaj o takim dopasowaniu nazwy do działalności, aby nie wprowadzała klientów w błąd, była unikalna (na przykład łatwa do odnalezienia w Internecie) oraz dopasowana do każdej działalności, jaką wykonujesz lub zamierzasz wykonywać, szczególnie jeśli będą od siebie bardzo odległe. (Anna Nowak - wytwórnia kapeluszy, usługi fryzjerskie → Anna Nowak - Kapelutek).

Ile kosztuje wpis do CEIDG?

Wpis do bazy jest bezpłatny. Jeśli spotkałeś się z ofertą odpłatną, jest to usługa komercyjna, rozważ dwa razy czy chcesz z niej skorzystać. Rejestracji możesz dokonać samodzielnie, za darmo.


Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jakie dokumenty trzeba złożyć? Druki CEIDG

Do wpisu w bazie CEIDG potrzebny będzie druk CEIDG-1Dodatkowo, jeśli chcesz przy okazji zarejestrować się jako płatnik VAT i posiadasz już NIP nadany przez Urząd Skarbowy, możesz złożyć wniosek rejestracyjny VAT-R.

Druk znajdziesz w sekcji wnioski i dokumenty do pobrania.

Do wniosku dołącz również niezbędne załączniki:

 • CEIDG-MW - w którym wskażesz dodatkowe miejsca wykonywania działalności,
 • CEIDG-RD - w którym wpiszesz rodzaje prowadzonej przez ciebie działalności według PKD,
 • CEIDG-RB - w którym wpiszesz rachunki bankowe,
 • CEIDG-SC - w którym określisz swój udział w spółkach cywilnych, jeśli cię dotyczy,
 • CEIDG-PN - w którym przedstawisz udzielone pełnomocnictwa,
 • CEIDG-POPR - w którym zgłosisz ewentualne korekty,
 • CEIDG-ZS - w którym określisz zarządcę sukcesyjnego.

Gdzie zgłosić wniosek i jak go wypełnić?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Wpisu do CEIDG możesz dokonać:

 • przez Internet - zakładając Kont Przedsiębiorcy na platformie biznes.gov.pl,
 • osobiście w urzędzie miasta/gminy lub listownie (list polecony), wypełniając wniosek CEIDG-1:
  • ręcznie, pobierając wniosek CEIDG-1 wraz z potrzebnymi załącznikami,
  • telefonicznie, kontaktując się z konsultantem Centrum Pomocy CEIDG pod numerami: 801 055 088 lub 22 765 67 32a następnie potwierdzając swoją tożsamość w urzędzie.

Urzędnik pokwituje przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi i udostępni Twoje dane w bazie CEIDG.

Wniosek wypełnij według INSTRUKCJI.


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

CEIDG
Załóż konto w CEIDG i wyślij wniosek online o wpis do ewidencji