PESEL dla cudzoziemca z zameldowaniem i bez meldunku - wniosek 2022

Weryfikacja: 4 marca 2022

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie 🇺🇦 obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców

PESEL dla cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce, który złoży wniosek o zameldowanie, automatycznie otrzyma numer PESEL. Jeżeli nie może dokonać meldunku, w celu nadania PESEL-u, musi złożyć odpowiedni wniosek. Zapoznaj się z poniższym poradnikiem, aby dowiedzieć się, jak otrzymać numer PESEL dla cudzoziemca.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

PESEL dla cudzoziemca z meldunkiem

Jeżeli cudzoziemiec zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni - PESEL zostanie mu przyznany automatycznie.

PESEL dla cudzoziemca bez meldunku

Jeżeli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL, powinien złożyć wniosek w urzędzie.

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Usługa jest bezpłatna.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy → Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź, gdzie złożyć wniosek w okolicy.


Jakie dokumenty przygotować?

Jeżeli cudzoziemiec nie może dokonać meldunku na terenie Polski, a chce uzyskać numer PESEL, musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca
 
  • wniosek o nadanie numeru PESEL - we wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien wskazać również podstawę prawną;
  • dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane zawarte we wniosku.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki, wnioskujący dostanie wezwanie do ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL, wnioskujący otrzyma powiadomienie o jego nadaniu.

Gdzie odebrać numer PESEL dla cudzoziemców?

Numer PESEL jest przyznawany w urzędzie, w którym wcześniej złożono wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

Uwaga: W związku z konfliktem na Ukrainie 🇺🇦 obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer PESEL dla cudzoziemców w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - numer PESEL dla cudzoziemców