PESEL (ПЕСЕЛЬ) dla cudzoziemca z zameldowaniem i bez meldunku - wniosek PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 24 lutego 2024

W związku z konfliktem na Ukrainie obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców

PESEL dla cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce może otrzymać numer PESEL. W jaki sposób uzyskać PESEL i gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

PESEL dla cudzoziemca z meldunkiem

Jeżeli cudzoziemiec zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni, PESEL zostanie mu przyznany automatycznie.

PESEL dla cudzoziemca bez meldunku

Jeżeli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL, powinien złożyć wniosek w dowolnym urzędzie.

PESEL dla dziecka cudzoziemca

PESEL dla dziecka cudzoziemca

W przypadku dzieci cudzoziemców procedura wygląda bliźniaczo podobnie w przypadku meldunku PESEL otrzymają automatycznie. Jeżeli zameldowanie nie jest możliwe, rodzice w ich imieniu mogą także złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL dla obcokrajowców?

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Gdzie i jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca?

Wniosek w tej sprawie można złożyć osobiście lub może to zrobić pełnomocnik, składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu:

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego – należy dołączyć notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu podróży.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jakie dokumenty przygotować?

Jeżeli cudzoziemiec nie może dokonać meldunku na terenie Polski, a chce uzyskać numer PESEL, musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca
 
  • wniosek o nadanie numeru PESEL we wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, powinien wskazać również podstawę prawną, do wglądu potrzebny może być dokument taki jak: umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach,
  • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • dokument, który potwierdzi tożsamość i inne dane zawarte we wniosku np. tłumaczenie aktu urodzenia, aktu małżeństwa,
  • pełnomocnictwo jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

Jeśli we wniosku będą braki, wnioskujący dostanie wezwanie do ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku, jeśli nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców?

Ile czeka się na nadanie numeru PESEL dla obcokrajowca?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL, wnioskujący otrzyma powiadomienie o jego nadaniu.

Gdzie odebrać numer PESEL dla cudzoziemców?

Numer PESEL jest przyznawany w urzędzie, w którym wcześniej złożono wniosek.

Po uzyskaniu numeru, cudzoziemiec może w każdym momencie zastrzec swój PESEL.

Podstawa prawna

W związku z konfliktem na Ukrainie obowiązuje specjalny wniosek o nadanie numer PESEL dla Ukraińców


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - numer PESEL dla cudzoziemców w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,1 tys. dokumentów!
Wniosek o nadanie numeru PESEL - dla cudzoziemców
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu