Dopłaty do wapnowania gleb - wniosek o dofinansowanie 2023

Weryfikacja: 16 czerwca 2023

Dopłaty do wapnowania gleb

Wapnowanie gleb jest jednym ze sposobów na ich regenerację. W ramach programu dopłat, rolnicy, spełniający szereg kryteriów, mogą starać się o dofinansowanie zakupu wapna. Kto może otrzymać dotację? Ile wynosi dofinansowanie? Jakie warunki należy spełniać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o dopłaty do wapnowania gleb?

Beneficjentami mogą zostać posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 hektarów oraz gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha (dofinansowanie obejmuje wtedy powierzchnię nieprzekraczającą 75 ha w ciągu 1 roku kalendarzowego). Dofinansowanie można otrzymać na wapnowanie gleby o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5.

Ile wynosi dofinansowanie do wapnowania gleb?

Stawki dopłat do wapnowania gleby

Wysokość dopłaty do wapnowania gleb uzależniona jest od liczby hektarów. Rolnik może otrzymać:

  • do 300 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego - dla gospodarstw o powierzchni, która nie przekracza 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego - dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego - dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dopłatę na wapnowanie gleb

Wniosek o dopłaty do wapnowania gleb

Wniosek o dopłatę do wapnowania gleb należy pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla miejsca zamieszkania. Następnie formularz trzeba wypełnić elektronicznie, wydrukować, opatrzyć odręcznym podpisem i złożyć w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej osobiście lub listownie

Mimo konieczności wydrukowania dokumentu, zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres e-mail wskazany przez daną instytucję. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy.

Wniosek o dopłatę do wapnowania gleb - wzór

Wymagane dokumenty

Aby skorzystać z dofinansowania, do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej o zalecanej dawce czystego składnika odkwaszającego (CaO lub CaO+MgO) wydaną na podstawie badania odczynu (pH) gleby;
  • fakturę za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego - na fakturze muszą znajdować się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartości CaO lub CaO+MgO;
  • wypełniony formularz dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularza dotyczącego pomocy de minimis, podobnie jak wniosku, należy poszukiwać na stronie WFOŚiGW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę na wapnowanie gleb?

Kiedy złożyć wniosek? 

Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłaty do wapnowania gleb w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o dopłatę do wapnowania gleb

Formularza wniosku należy szukać na stronie internetowej WFOŚiGW właściwego dla miejsca zamieszkania.