Pełnomocnictwo Tauron - upoważnienie ogólne, do reprezentowania i podpisania umowy - druk [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 14 sierpnia 2023

Pełnomocnictwo Tauron

Jeżeli klient nie może osobiście załatwić sprawy w firmie Tauron (np. podpisać umowę, zmienić taryfę), może do tego upoważnić inną osobę. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jakich czynności można dokonywać na podstawie pełnomocnictwa Tauron? Jak napisać pełnomocnictwo i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać pełnomocnikiem w Tauron?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych i niekoniecznie musi być to członek rodziny mocodawcy.

Do czego upoważnia pełnomocnictwo w Tauron?

Zakres udzielanego upoważnienia zależy od mocodawcy. Może on upoważnić pełnomocnika m.in. do:

 • zawarcia umowy, 
 • zerwania umowy, 
 • zmiany taryfy,
 • złożenia dokumentów, 
 • odbioru dokumentów i umów. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do Tauronu?

Jak napisać pełnomocnictwo do Tauron?

Pełnomocnictwo do firmy Tauron powinno posiadać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego mocodawcy,
 • imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego osoby upoważnianej,
 • zakres upoważnienia,
 • opcjonalnie okres obowiązywania pełnomocnictwa, 
 • podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo Tauron - druku [PDF, DOC] wzór 2023

Tauron posiada własne wzory pełnomocnictw dedykowanych dla różnych czynności. Poniżej umieszczono pełnomocnictwo do realizacji przyłączenia, zawarcia umowy montażu mikroinstalacji, zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej oraz dokonywania czynności związanych z dostarczaniem paliwa gazowego.

Pełnomocnictwo Tauron w sprawie umowy przyłączenia - druk DOCPełnomocnictwo Tauron w sprawie dostarczania paliwa gazowego - druk PDF

Jak złożyć pełnomocnictwo w Tauron?

Osoba upoważniona powinna złożyć pełnomocnictwo w oddziale Tauron lub przekazać je monterowi (w sytuacji montażu instalacji).

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo Tauron w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo Tauron w sprawie umowy przyłączenia [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo Tauron w sprawie dostarczania paliwa gazowego [PDF]
Pobierz dokument