Wzór pozwu o rozwód

Aktualizacja: 12 września 2021

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Jeśli z jakichś powodów decydujesz się na rozwiązanie małżeństwa, dowiedz się, jak i gdzie złożyć właściwie napisany pozew o rozwód. Ten artykuł pomoże Ci w skompletowaniu obligatoryjnej dokumentacji i przedstawi właściwy wzór postępowania w przypadku rozwodu. Złóż pozew o rozwód bez pomocy pełnomocnika.

Kto wnosi pozew o rozwód?

W przypadku jednostronnej lub obustronnej niechęci do kontynuowania związku małżeńskiego, małżonek lub małżonka mogą złożyć pozew o rozwód. Uzyskanie rozwodu jest możliwe, gdy dojdzie do całkowitego i trwałego rozpadu związku małżeńskiego - małżonków nie łączą już związki ekonomiczne, psychologiczne i/lub fizyczne.

Niemożliwym jest uzyskanie rozwodu, jeśli pozew wnosi jeden z małżonków odpowiedzialny za całkowity rozpad związku. Odstępstwem od reguły są sytuacje, w których małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód lub gdy odmowa jest niezgodna z regułami współżycia społecznego.

Rodzaje pozwów o rozwód

Wniosek może być złożony jednakowo przez małżonka lub małżonkę, lub za pośrednictwem adwokata, lub radcę prawnego posiadającego nasze pełnomocnictwo. Każdy z pozwów o rozwód uwzględnia powód rozpadu małżeństwa. Należą do nich rozwody:

 • z winy jednego z małżonków,
 • z winy pozwanego/pozwanej,
 • z winy obojga małżonków,
 • bez orzekania o winie.

Orzeczenie o winie

Przy każdej sprawie rozwodowej sąd orzeka o istnieniu lub nieistnieniu winy jednego z małżonków. Orzeczenie sądu może objąć zarówno winę powoda/powódki, pozwanego/pozwanej lub obojga małżonków. Brak orzekania o winie występuje tylko w przypadku obopólnej zgody popartej wnioskiem każdej ze stron.

Decyzja o tym, czy rozwód będzie zawierał orzekanie o winie lub jego brak znacząco wpływa na długość sprawy rozwodowej i roszczenia alimentacyjne. Poza oczywistym warunkiem przyznania alimentów w postaci braku lub niedostatecznej ilości środków do życia, niewinny rozpadowi małżeństwa może ubiegać się o alimenty od winnego małżonka, gdy proces wydłuża się i obciąża finansową uboższą stronę. Rozwód bez orzekania o winie będzie trwał krócej - zwykle od momentu złożeniu wniosku proces trwa trzy miesiące.

Bez względu na to, jak długo trwało dane małżeństwo - sprawy rozwodowe nie należą do najprzyjemniejszych chwil życia. Warto zadbać o swój maksymalny komfort - udać się po poradę do adwokata/radcy prawnego czy specjalisty psychologa. W opanowaniu stresu pomocne może się okazać samodzielne skompletowanie dokumentów. Dowiedz się, czego potrzebujesz.


Co powinien zawierać pozew o rozwód?

W skład wniosku o pozew o rozwód wchodzą m.in. następujące informacje:

 • przyczyny wystąpienia o rozwód,
 • wnioskowanie o podział majątku,
 • roszczenia alimentacyjne na dzieci lub któregoś z małżonków,
 • przyznanie opieki rodzicielskiej.

Wzór pozwu o rozwód

Początkowe informacje zawarte w pozwie o rozwód powinny obejmować:

 1. Datę złożenia wniosku i dane sądu okręgowego odpowiedzialnego za proces rozwodowy.
 2. Dane osobowe powoda i powódki-imię i nazwisko, adres, numer PESEL.

Kolejnym etapem jest ustosunkowanie się do następujących aspektów:

 1. Podanie informacji dotyczących miejsca zawarcia małżeństwa-danych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, daty zawarcia związku i numeru aktu małżeństwa.
 2. W przypadku posiadania dzieci-powierzenie prawa wykonywania władzy rodzicielskiej obu stronom małżeństwa, ustalenie miejsca ich pobytu oraz (w razie potrzeby) uregulowania kwestii roszczeń alimentacyjnych (informacje o kwocie i dacie wypłaty). Dodatkowo w pozwie należy potwierdzić nieograniczone kontakty pozwanego lub pozwanej z dziećmi i zobowiązanie do współdzielenia kosztów za utrzymanie małoletnich.
 3. Orzeczenie o kosztach postępowania zgodnych z zapisem prawnym.

Następnie powinno zostać sporządzone odpowiednie uzasadnienie pozwu-to miejsce na podanie powodu rozpadu małżeństwa, uwzględnienie wszelkich okoliczności mających wpływ na relację. W uzasadnieniu powinno się również poinformować o składanych dowodach, w tym przesłuchaniu świadków (należy podać dane osobowe świadka), który poświadczy o powodach rozpadu związku i wypowie się na temat relacji rodziców z małoletnimi.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

 • dowód opłaty sądowej w wysokości 600 złotych,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci,
 • dwa egzemplarze kopii pozwu wraz z załącznikami
 • oświadczenie majątkowe - jeżeli jednocześnie wnosi się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien być własnoręcznie podpisany, a następnie złożony w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym zgodnym z miejscem zamieszkania lub pobytu stałego.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - pozew o rozwód w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie