Program Moja Woda 2022 - zasady i wniosek o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę [DOC, PDF]

Program moja woda

Środowisko stało się obecnie fundamentalną kwestią w wielu państwach europejskich – podobnie dzieje się również w Polsce. Uruchomiono m.in. kilka programów priorytetowych, których celem jest ochrona środowiska - jednym z nich jest „Moja Woda”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na budowę m.in. zbiornika na deszczówkę. Jak skorzystać z programu? Kto jest do niego uprawniony? Jak złożyć wniosek? Wszystkie odpowiedzi znaleźć można w poniższej instrukcji.

Czym jest program „Moja Woda”?

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. W tym celu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje dofinansowania na przedsięwzięcia z tym związane, w tym na przykład na budowę zbiorników na deszczówkę. 

Pamiętaj! Dofinansowanie w ramach programu "Moja Woda" dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Warunki programu „Moja Woda”

Warunki programu „Moja Woda”

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której terenie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę dotyczy również właścicieli nieruchomości, którzy planują lub rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Uwaga! Dofinansowanie nie może zostać przyznane dwukrotnie. Z programu wyłączone są nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu "Moja Woda".

Jakie przedsięwzięcia podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowanie w ramach programu “Moja Woda” można otrzymać na budowę, uruchomienie, montaż, instalację oraz zakup:

  • instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego - wszelkiego rodzaju zbiorniki na deszczówkę;
  • przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Uwaga! Dane przedsięwzięcie musi być trwałe (użytkowane) przez okres 3 lat od daty jego ukończenia.

Kiedy można składać wniosek? 

Wnioski w ramach programu „Moja Woda” są przyjmowane tylko w czasie otwartego naboru. Ostatni z nich zakończył się 10 czerwca 2021 roku. Kolejne nabory będą uruchamiane aż do 30 czerwca 2024 roku.

Dofinansowanie  z programu "Moja Woda"

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu “Moja Woda”? 

Kwota przyznana w ramach dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia (maksymalnie 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie). 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. 


Wniosek w ramach programu "Moja Woda"

Dokumenty do programu "Moja Woda"

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Szczegółowa lista dokumentów, które należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajduje się na wniosku w ramach programu "Moja Woda". Są to m.in.:

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Moja Woda”?

  1. Konieczne jest założenie konta w portalu beneficjenta* lub zalogowanie się na już istniejący profil. 
  2. Z zakładki „Dedykowana oferta dla beneficjenta” należy pobrać w formacie PDF wniosek „Program Priorytetowy Moja Woda”. 
Wzór wniosku o program moja woda

     3. Następnie należy wypisać wniosek. Dobrze jest kilkukrotnie sprawdzić, czy dane zostały wpisane poprawnie. 

     4.

Kolejnym krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza za pomocą Skrzynki Podawczej, dostępnej w portalu beneficjenta. Można tego dokonać również za pomocą zwykłej poczty e-mail, wysyłając wniosek na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

     5.

Następnie należy wydrukować formularz wniosku, podpisać go i dostarczyć wraz z wymienionymi w nim załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie te wnioski, które zostały złożone w terminie. 

*Na portal beneficjenta można zalogować się za pomocą strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania np. Portal Beneficjenta Kraków, Portal Beneficjenta Katowice.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program "Moja Woda" w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości