Protokół zdawczo-odbiorczy licznika wody (wodomierza) - druk PDF wzór 2023

Protokół zdawczo odbiorczy wody

W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy właściciel mieszkania, domu lub innej nieruchomości chce przepisać wodomierz na nowego użytkownika, aby ten samodzielnie dokonywał opłat. Jak przepisać licznik zużycia wody? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym poradniku.

Protokół zdawczo-odbiorczy zużycia wody

Protokół zdawczo-odbiorczy dostawcy wody to dokument służący do przepisania licznika na osobę lub firmę, która będzie płaciła za wodę. Jeżeli dotychczasowy użytkownik nie przepisze licznika zużycia wody, wówczas będzie w dalszym ciągu zobowiązany do uiszczania opłat. 
Większość protokołów zdawczo-odbiorczych dostawców mediów zawiera następujące dane:

  • miejscowość, data,
  • dane obu stron protokołu (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu),
  • adres nieruchomości, której dotyczy,
  • numer licznika,
  • stan wodomierza na dzień przekazania nieruchomości,
  • podpisy obu stron protokołu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak przepisać licznik zużycia wody?

Aby przepisać licznik zużycia wody na nowego najemcę bądź właściciela, należy wypisać protokół zdawczo-odbiorczy zużycia wody, zamieszczony na stronie internetowej właściwych dla nieruchomości wodociągów lub skorzystać z poniższego wzoru, a następnie dostawcy wody:

  • dostarczyć osobiście,
  • wysłać listownie, 
  • wysłać mailowo - jeżeli dostawca wody w ten sposób przyjmuje dokumenty.

Preferowaną drogę dostarczenia dokumentu wyznaczają wodociągi.

Wzór protokołu zdawczo odbiorczego wody

Ogólny wzór protokołu zdawczo-odbiorczego wody można pobrać poniżej. 

Protokół zdawczo-odbiorczy wody - wzór

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - protokół zdawczo-odbiorczy wody w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Protokół zdawczo-odbiorczy dostawcy wody [PDF]
Pobierz dokument
Protokół zdawczo-odbiorczy dostawcy wody [DOC]
Pobierz dokument