Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły lub wycieczki do domu - wzór oświadczenia [PDF, DOC] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 1 sierpnia 2023

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły, wycieczki

Po przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej, aby umożliwić mu samodzielny powrót do domu z placówki lub wycieczki szkolnej, niezbędna jest odpowiednia zgoda w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu może być niemożliwy.

Kiedy można wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu?

Zwykle wewnętrzne zasady w szkole określają warunki samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły. Polskie prawo stanowi, że dziecko może poruszać się po drodze samodzielnie po ukończeniu 7. roku życia. Przepis ten dotyczy wszelkich okoliczności dotyczących poruszania się dziecka samodzielnie po ulicy, a nie tylko powrotu ze szkoły.

Oprócz przepisów, należy mieć na uwadze to, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji, która może je spotkać w ruchu drogowym. Należy również pamiętać, aby poinformować dziecko o wszelkich niebezpieczeństwach, jakie może napotkać podczas powrotu ze szkoły do domu. Jeżeli rodzic nie chce, aby dziecko wracało samodzielnie, jednak nie ma możliwości, aby je odebrać, może napisać upoważnienie do odebrania dziecka ze szkoły - dzięki temu pociecha będzie mogła wrócić do domu np. z babcią czy ciocią.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły – wzór PDF i DOC

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły wzór doc i pdf

Zgoda na samodzielny powrót do domu powinna zawierać:

  • datę i miejscowość,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • informację, do jakiej klasy uczęszcza dziecko,
  • pozwolenie na samodzielny powrót dziecka ze szkoły,
  • oświadczenie, że rodzic lub opiekun prawny przejmuje pełną odpowiedzialność za dziecko, gdy opuści ono szkołę,
  • czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka.

Gdzie dostarczyć zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły?

Gdzie dostarczyć zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu ze szkoły lub wycieczki?

Pisemna zgoda powinna zostać dostarczona do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko. W większości szkół wymagane jest oddanie pisemnej zgody, niektóre jednak dopuszczają formę mailową - informacje należy zasięgnąć bezpośrednio w placówce.

W przypadku samodzielnego powrotu z wycieczki, zgodę sporządzoną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka należy dostarczyć do opiekuna wycieczki.

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki – wzór PDF i DOC

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki wzór do pobrania

Podstawa prawna

Sprawdź także:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [PDF]
Pobierz dokument
Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki szkolnej [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki szkolnej [PDF]
Pobierz dokument