Zasiłek dla samotnej matki z OPS - wniosek o dodatek PDF wzór 2022

Zasiłek (dodatek) dla samotnej matki

Zasiłek dla samotnej matki to dodatek mający na celu wsparcie finansowe osób samodzielnie wychowujących dzieci oraz osoby uczące się, których oboje rodzice nie żyją. Jak się o niego starać? Zapoznaj się z poradnikiem

Komu przysługuje zasiłek?

W praktyce o zasiłek może starać się matka lub ojciec, samotnie wychowujący dziecko, a nawet opiekun prawny lub faktyczny. Zasiłek dla samotnej matki przysługuje również osobom uczącym się, do ukończenia 24. roku życia, których oboje rodzice nie żyją.

Dodatek dla samotnej matki nie jest samodzielnym świadczeniem, przysługuje on osobom, którym został przyznany zasiłek rodzinny

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje osobom, które nie są uznane za osobę samotnie wychowującą dziecko w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną, która żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem.

Ile wynosi zasiłek (dodatek) dla samotnej matki?

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

W ramach zasiłku można otrzymać 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.


Wniosek o zasiłek dla samotnej matki

Wniosek o zasiłek (dodatek) dla samotnej matki - wzór PDF

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka wniosek należy uzupełnić o:

W szczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może wymagać innych dokumentów niż wymienione. Szczegóły odnośnie do wymaganych dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek (zasiłek) dla samotnej matki?

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w organach zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. Może to być: miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy, lub urząd miasta (lub inna jednostka organizacyjna gminy, jeżeli to właśnie jej przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie) - skorzystaj z wyszukiwarki.

Ile kosztuje złożenie wniosku o dodatek dla samotnej matki?

Złożenie wniosku o dodatek dla samotnej matki, podobnie jak złożenie wniosku o sam zasiłek rodzinny jest bezpłatne.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 111)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1497)

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatek dla samotnej matki w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości