Uproszczony plan urządzenia lasu UPUL

Aktualizacja: 22 listopada 2021

UPUL - Uproszczony plan urządzenia lasu

W przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości, konieczne może być zdobycie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu, w skrócie UPUL. Dokument można otrzymać po złożeniu wniosku w odpowiedniej instytucji.

Co to jest Uproszczony Plan Urządzania Lasu?

Uproszczony plan urządzania lasu to dokument gospodarki leśnej sporządzany dla terenów leśnych nienależących do Skarbu Państwa, lecz do osób prywatnych. Dokument tworzony jest na okres 10 lat, na zlecenie starosty. UPUL zawiera ogólną charakterystykę lasów oraz ich stanu, a także wykaz gatunków drzew dominujących na danym terenie. Znajdują się w nim również informacje na temat polityki leśnej, którą można uprawiać na konkretnym terenie.

Gdzie sprawdzić mapę / projekt uproszczonego planu urządzania lasu?

Z uproszczonym planem urządzania lasu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym. 

Wniosek o zaświadczenie określające, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub odrębną decyzją - PDF i DOC

Pobierz wniosek o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu. Jeżeli nie wiesz jak go wypełnić, skorzystaj z wypełnionego wzoru.


Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie potwierdzające, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub odrębną decyzją?

Wniosek o zaświadczenie potwierdzające, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Dokument można także złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem platformy ePUAP, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu wynosi 17 złotych. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy działka jest objęta UPUL?

Na wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - uproszczony plan urządzenia lasu UPUL w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - uproszczony plan urządzenia lasu UPUL

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej