Podanie o przyjęcie na praktyki studenckie, w technikum lub szkole zawodowej - wzór prośby [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Praktyki zawodowe

Decyzja o podjęciu praktyk niesie za sobą korzyści, które dotyczą zarówno praktykanta, jak i pracodawcy. Warto odpowiednio wcześnie wybrać miejsce pracy - jest to warunek zapewniający komfort obu stronom. Odbywanie praktyk to przede wszystkim czas na zapoznanie się ze specyfiką zawodu, ulepszenie zdolności komunikacyjnych i obycie się z danym środowiskiem. Jak powinien wyglądać wniosek o praktyki, na co zwrócić uwagę i czym przyciągnąć uwagę pracodawcy? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe to okres pobierania praktycznej nauki danego zawodu. Najczęściej kierowani są na niego uczniowie techników, studenci oraz absolwenci bez doświadczenia na rynku pracy. Często praktykę organizuje szkoła, jednak szczególnie na uczelniach wyższych to student musi samodzielnie wybrać miejsce praktyk i przekonać pracodawcę, aby zechciał przyjąć go na praktykę zawodową.

Kto może zgłosić się na praktyki?

Na praktyki zawodowe mogą zgłosić się uczniowie szkoły średniej, studenci oraz absolwenci bez doświadczenia na rynku pracy.

Gdzie szukać praktyk zawodowych?

Gdzie szukać praktyk zawodowych?

Warto zacząć od porządnego przeszukania Internetu w celu znalezienia firm i branż, które nas interesują. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystosować maila do działu rekrutacji, czy firma przyjmuje praktykantów. Świetnym pomysłem jest także udanie się na targi karier - zarówno te organizowane przez uczelnię, jak i zewnętrzne. W przypadku uczniów i studentów, istnieje możliwość skorzystania z usług biura karier w szkole/na uczelni - jego pracownik powinien mieć w zanadrzu kilka ofert praktyk.

Ile trwa praktyka zawodowa?

Wszystko zależy od wymagań placówki oświatowej.

Ile godzin trwają praktyki zawodowe?

Czas pracy praktykanta nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. 

Jak dostać się na praktykę zawodową?

W przypadku uczniów szkół średnich najczęściej to szkoła organizuje dla nich miejsca odbywania praktyk. Jednak aby samodzielnie załatwić sobie praktykę zawodową, należy wybrać miejsce pracy, a następnie wystosować odpowiedni wniosek do potencjalnego pracodawcy. 

Czy praktyki zawodowe są płatne?

W przypadku uczniów podczas praktycznej nauki zawodu bardzo często praktyki zawodowe są płatne. Wynagrodzenie oblicza się na podstawie procentowego stosunku do miesięcznej pensji obowiązującej w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Zgodnie z tymi zasadami, uczniowie mogą otrzymać wypłatę nie mniejszą niż:

 • 5% wynagrodzenia (podczas pierwszego roku nauki),
 • 6% wynagrodzenia (podczas drugiego roku nauki),
 • 7% wynagrodzenia (podczas trzeciego roku nauki).

Mimo to nadal wiele miejsc pracy nie płaci za praktyki zawodowe, szczególnie jeżeli mowa o studentach i absolwentach.

Obowiązkowe praktyki studenckie

Obowiązkowe praktyki studenckie

Na większości kierunków, odbycie praktyk studenckich jest konieczne, aby zaliczyć kolejny semestr studiów. Student może samodzielnie poszukać firmy, do której skieruje podanie o praktyki lub skorzystać z pomocy biura karier.

Co powinno zawierać podanie o praktyki studenckie?

 • datę i miejscowość sporządzenia,

 • dane studenta, kierunek studiów, rok studiów, numer indeksu,

 • dane firmy, do której składane jest podanie,

 • prośbę: "zwracam się z uprzejmą prośbą o...",

 • uzasadnienie (np.chęć zdobycia doświadczenia),

 • zwrot grzecznościowy np. z wyrazami szacunku,

 • datę i podpis studenta,

 • miejsce na opinię opiekuna praktyk,

 • aktualną klauzulę o ochronie danych osobowych.

Podanie o praktyki studenckie w szpitalu

Podanie o praktyki studenckie w szpitalu

W przypadku starania się o praktyki studenckie w szpitalu, studenci kierunków medycznych muszą dołączyć do podania skierowanie wraz z programem praktyk, które opracowuje uczelnia. Większość szpitali ma również swoje podania o praktyki - oznacza to, że studenci medycyny nie muszą samodzielnie pisać podania.

Warto pamiętać, że student może z własnej woli rozpocząć praktyki w wybranej przez siebie firmie, bez skierowania ze strony uczelni. Wówczas procedura wygląda podobnie - różnica jest taka, że w podaniu student nie umieszcza miejsca na opinię opiekuna praktyk oraz danych związanych z uczelnią (rok studiów, nr albumu, kierunek i uczelnia).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Podanie o przyjęcie na praktyki zawodowe

Aby we własnym zakresie zorganizować sobie praktyki, należy wystosować wniosek do miejsca pracy, w którym chce się pobierać nauki związane z zawodem. Jakie elementy powinien zawierać?

Co powinien zawierać wniosek o praktyki zawodowe?

Dane osobowe - co dokładnie uwzględnić?

Przyszły praktykant we wniosku powinien zawrzeć pełne imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane powinny znaleźć się w lewym górnym rogu.

Warto pamiętać, że z każdą z tych informacji zapozna się przyszły pracodawca, dlatego warto postawić na neutralne i formalne nazwy adresów e-mail - najlepiej, jeśli wykorzystamy do tego swoje imię i nazwisko. Dodatkowo usprawni to komunikację pomiędzy praktykantem a pracodawcą.

Dane firmy lub instytucji

Wniosek o przyjęcie na praktyki jest rodzajem pisma o charakterze formalnym, dlatego warto zwrócić uwagę na uwzględnienie formalnych wyznaczników w swojej wypowiedzi. Od czego zacząć?

 • dane firmy powinny znaleźć się w prawym górnym rogu tuż pod nazwą miejscowości i datą wysłania wniosku,
 • należy zwrócić uwagę na poprawność zapisu oraz niuanse językowe przy nadawaniu podania - niektóre firmy mają nazwę obcojęzyczną, dlatego warto kilkakrotnie sprawdzić dane przed wysłaniem wniosku,
 • jeśli wniosek adresujemy do osoby na danym stanowisku, warto to uwzględnić, zaznaczając informację o wykonywanej pracy poniżej imienia i nazwiska specjalisty,
 • jeśli wniosek adresujemy do firmy lub instytucji konieczne jest podanie jej w pełnym zapisie, bez podawania danych dyrektora itp.,
 • jeśli firma jest jednoosobową działalnością bez nazwy, to należy podać dane jej właściciela - imię i nazwisko.

Istnieją sytuacje, w których osoba ubiegająca się o praktyki, chce aplikować do danej firmy, nie wiedząc, do kogo skierować wniosek i kogo uwzględnić w polu “danych firmy/instytucji”. W takich przypadkach z pomocą przychodzi Internet - warto sprawdzić kilka stron i porównać znalezione informacje, aby znaleźć rzetelne i aktualne dane. Podanie o praktyki najlepiej kierować do działu rekrutacji lub działu, w którym chce się podjąć pracę.

Motywacja do podjęcia praktyk

Krótkie i treściwe umotywowanie wniosku o praktyki ma bezpośredni wpływ na decyzję pracodawcy. Warto zastosować kilka technik, które pozwolą oczarować pracodawcę, wzbudzić jego zaufanie i osiągnąć zamierzony cel. Przede wszystkim przyszły praktykant powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, co skłoniło go do podjęcia decyzji o rozpoczęciu pracy, dlaczego chce zacząć praktyki w danym dziale i co wyróżnia go na tle innych osób. Ubiegający się o praktyki powinien napisać wniosek na wzór listu motywacyjnego i odpowiedzi na kluczowe pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na co zwrócić uwagę?

 • warto uwzględnić swoje dotychczasowe doświadczenia i wykształcenie,
 • udowodnić, że jest się osobą ciekawą świata, stawiającą na rozwój,
 • wykazać zainteresowanie konkretnym stanowiskiem (dobrze uwzględnić swoje cechy charakteru lub predyspozycje ułatwiające pracę),
 • zastosować się do obowiązujących zasad interpunkcyjnych, gramatycznych i językowych - nic nie odstrasza tak bardzo jak rażący błąd na piśmie,
 • zaleca się również napisanie kilku słów o tym, dlaczego decydujemy się na pracę w konkretnej firmie - warto wykazać się wiedzą o specyfice ich działalności i celach na przyszłość,
 • poza stylem językowym (formalnym) równie ważne jest zastosowanie się do wymogów tekstu znormalizowanego - wniosek o praktyki powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiarem 12 i interlinią 1,5, warto również zadbać o wyjustowanie tekstu i usunięcie wiszących spójników (pojedynczych liter na końcu wersu).

Wniosek o praktyki to wizytówka, która może zaważyć na przyszłości, dlatego nie warto się spieszyć -  należy formułować sensowne, treściwe zdania. Dla poczucia komfortu i pewności można pokazać podanie o przyjęcie na praktyki bliskiej osobie, która sprawdzi poprawność językową i naniesie ewentualne poprawki. Istotne jest, by pisać na temat i pomijać treści niepotrzebne. 

Wzór podania o przyjęcie na praktyki

Dane firmy, dane osobowe i umotywowanie to główne elementy tworzące spójny wniosek o praktyki, jednak nie są to jedyne informacje, które powinny znaleźć się w podaniu. Dla ułatwienia stworzyliśmy wzór podania o przyjęcie na praktyki, który można dopasować do własnych potrzeb.

Sprawdź również: Staż i organizacja stażu

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - praktyki zawodowe w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 28,6 tys. dokumentów!
Przykładowe podanie o przyjęcie na praktyki [PDF]
Pobierz dokument
Przykładowe podanie o przyjęcie na praktyki [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu