Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

MPZP

Przy sprzedaży nieruchomości wymagane jest okazanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Aby otrzymać dokument, należy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Jaki to wniosek i gdzie go złożyć? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie MPZP, to akt prawny, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tworzony jest przez radę miasta lub gminy, a wszystkie jego ustalenia są wiążące. 

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części - opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera informacje na temat warunków zagospodarowania terenu, jak m.in. minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych, zasady usytuowania obiektów na działce, czy planowany przebieg dróg. Część graficzna zawiera mapy obszarów zdefiniowane w planie.

Do czego jest potrzebne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być przydatne:

Zamiast zaświadczenia z MPZP, dokumentem wymaganym do załatwienia wyżej wymienionych spraw może być wypis i wyrys z MPZP.

Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, chcąc zdobyć pozwolenie na budowę, inwestor musi przedstawić decyzję o warunkach zabudowy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w PDF i DOC

Poniżej zamieszczono wzór wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Zaświadczenie MPZPWzór jak wypełnić zaświadczenie MPZP
 

Diagnoza działki  z Ongeo

Jak sprawdzić przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

  1. Na stronie internetowej urzędu miasta / gminy 

  2. MPZP sprawdzisz na portalu OnGeo.pl w usłudze "Raporty o terenie"

  • wejdź na stronę ongeo.pl,

  • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

  • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

  • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

    3. Na portalu Geoportal.gov.pl

        Instrukcja geo portal MPZP Krok drugi

  • należy wybrać interesujący obszar na mapie miejscowości, a gdy pojawi się nowe okno wybrać “WMS, Plany Zagospodarowanie przestrzennego” i sprawdzić oznaczenie nieruchomości w planie.

    Instrukcja geo portal MPZP Krok trzeci

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o MPZP?

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP?

Jednostką przyjmującą i rozpatrującą wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest Wydział Urbanistyki i Architektury lub Planowania Przestrzennego, znajdujący się w urzędzie miasta lub gminy.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji. 

Ile czeka się na zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP?

Na wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia z MPZP [PDF]
Pobierz dokument