Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Aktualizacja: 3 grudnia 2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Co zrobić, aby zapisać dziecko do przedszkola? 

Jeżeli podjąłeś decyzję o zapisaniu dziecka do publicznego przedszkola, to zapewne poszukujesz informacji na temat tego, od czego zacząć. Dowiedz się, jak wygląda wniosek o przyjęcie do przedszkola, co z rekrutacją i gdzie składać dokumenty. 

Rekrutacja do przedszkola krok po kroku

Wychowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. W wyjątkowych sytuacjach, za porozumieniem z dyrektorem oddziału przedszkolnego, możliwe jest zapisanie 2,5 letniego dziecka do przedszkola, jednak jest ono wtedy wyłączone z procesu tradycyjnej rekrutacji. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są 6-letnie dzieci, które muszą uczęszczać na zajęcia do publicznych zespołów wychowania przedszkolnego. Jako że jest to obowiązek dziecka i rodzica, to urząd gminy lub miasta ma obowiązek zagwarantować miejsce w którejś z placówek (jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w trakcie rekrutacji).  

Kto zapisuje dziecko do przedszkola? 

Obowiązek zapisania dziecka do przedszkola spoczywa na rodzicach lub jego opiekunach prawnych. 

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć? 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można odebrać w interesującym nas oddziale przedszkolnym. Dokumenty można również złożyć on-line w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dedykowane strony prowadzą rodziców lub opiekunów prawnych krok po kroku, wskazując, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji.


Instrukcja zapisania dziecka do przedszkola 

 1. Wybieramy interesujące nas przedszkole publiczne. 
 2. Nawiązujemy kontakt z wybraną placówką. Dzięki temu dowiemy się, do kiedy trwa rekrutacja i czy wniosek należy składać osobiście, czy przez Internet. 
 3. Co dalej?
  • jeśli przedszkole prowadzi stacjonarną rekrutację: 
   • musimy zaopatrzyć  się we wniosek dostępny w danym przedszkolu, 
   • wypełnić go,
   • złożyć dokument w wybranej placówce.
 • jeśli przedszkole prowadzi rekrutację Internetową:
  • musimy wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
  • następnie rejestrujemy się na platformie rekrutacyjnej,
  • po wypełnieniu formularza należy wybrać maksymalnie trzy przedszkola, do których ma uczęszczać dziecko. Ważna jest jednak kolejność - na pierwszym miejscu powinna pojawić się placówka, która jest naszym pierwszym wyborem. System pokazuje wszystkie przedszkola, które prowadzą internetową rekrutację.
  • po zakończonej rekrutacji może okazać się, że Urząd poprosi o dostarczenie wydrukowanych dokumentów do wybranego przedszkola. 
 1. Kolejnym etapem jest oczekiwanie na wyniki zaklasyfikowanych dzieci. 

Cena i terminy zapisów do przedszkola

Wzięcie udział w rekrutacji do przedszkola jest bezpłatne.  

Terminy zapisów dostępne są na stronach urzędów gminy lub miasta, gdzie znajdują się również informacje o liczbie wolnych miejsc. 

Co jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

Jeżeli dziecko dostało się do przedszkola, w pierwszej kolejności należy potwierdzić zgłoszenie i w razie potrzeby dostarczyć placówce dodatkowe dokumenty, w tym: oświadczenie o wielodzietności rodziny, orzeczenie o konieczności rozpoczęcia nauczania specjalnego, wychowywania dziecka w rodzinie zastępczej lub wychowywania go w pojedynkę. Następnym krokiem jest podpisanie umowy z przedszkolem. 

Co jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przedszkola? 

W takim przypadku opcje są dwie - jedną z nich jest odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej, a drugą zgłoszenie dziecka do urzędu z prośbą o przyznanie mu miejsca w placówce przedszkolnej. 

Jeśli zdecydujemy się na pierwszą opcję, należy postąpić w następujący sposób: 

 • wysyłamy prośbę o podanie uzasadnienia dla decyzji o niezakwalifikowaniu dziecka do wybranego przedszkola
 • odwołujemy się pisemnie od rozstrzygnięcia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji u dyrektora przedszkola. Jeżeli ta droga również zawiedzie, sprawę można skierować do sądu administracyjnego. 

Udział w rekrutacji uzupełniającej 

Jeżeli dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda tak samo jak pierwszy nabór. Wystarczy sprawdzić termin składania wniosków do przedszkola i postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie urzędu miasta lub gminy.

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy odebrać z interesującej nas placówki - ważne jest, aby formularz był zgodny z wymogami przedszkola. 

Przykładowy wzór wniosku zawiera informacje o: 

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • adres do korespondencji, 
 • nazwa i adres jednostki przedszkolnej, 
 • dane osobowe (PESEL, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), 
 • uwzględnienie trzech wyborów w odpowiedniej kolejności, 
 • informacja o tym, w jakim wieku jest kandydat do przedszkola, 
 • potwierdzenie kryterium m.in. o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności rodziców lub rodzica kandydata, samotnego wychowywania itp. 
 • oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o miejscu zameldowania, czynności zawodowej, rodzeństwu uczęszczającemu do tej samej placówki i inne,
 • data oraz podpis rodzica kandydata. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz stronie danego przedszkola, które powinno posiadać dedykowany wzór wniosku. 

Sprawdź: Przyjęcie do żłobka, przyjęcie do szkoły podstawowej


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - przyjęcie do przedszkola w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie