Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Aktualizacja: 25 października 2020Co to jest świadczenie rodzicielskie i ile wynosi?

Świadczenie rodzicielskie (zwane kosiniakowym) to wsparcie finansowe dla osób, którym ze względu na status zawodowy nie przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia na chwilę obecną wynosi 1000 zł miesięcznie (netto).

Komu przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce dziecka,
 • lub ojcu dziecka, pod warunkiem, że:
  • matka dziecka korzystała ze świadczenia przynajmniej przez 14 tygodni od urodzenia dziecka, a następnie z niego zrezygnowała,
  • nastąpiła śmierć matki dziecka,
  • matka porzuciła dziecko
 • lub opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej), a także osobie, która przysposobiła dziecko, z zachowaniem warunków:
  • do ukończenia przez dziecko lat 7,
  • a w przypadku kiedy dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie lat 10.

Świadczenie rodzicielskie nie jest zależne od wysokości dochodów (nie podlega kryterium dochodowemu).
Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy nie mogą otrzymywać zasiłku macierzyńskiego. Wlicza się w to również grupę osób: bezrobotnych, rolników, studentów.

Komu nie przysługuje świadczenie?

Pomoc nie zostanie przyznana, jeśli:

 • przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku rodzica lub osoby, która przysposobiła dziecko);
 • osoba starająca się o świadczenie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również w związku z podjęciem zatrudnienia i pracy zarobkowej);
 • inna osoba uprawniona korzysta na to samo dziecko ze świadczeń: rodzicielskiego, dodatków do zasiłki rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • zostało przyznane podobne świadczenie za granicą chyba, że przepisy stanowią inaczej.

UWAGA: w przypadku, kiedy jedna osoba posiada uprawnienia do poniższych świadczeń:

przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń - wybrane przez osobę uprawnioną.

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Czas wypłat świadczenia rodzicielskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub objętych opieką i przysługuje według poniższego:

 • przez 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka urodzonego podczas jednego porodu lub jednego dziecka przysposobionego / obiętego opieką;
 • przez 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub dwojga dzieci przysposobionych / objętych opieką;
 • przez 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub trojga dzieci przysposobionych / objętych opieką;
 • przez 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub czworga dzieci przysposobionych / objętych opieką;
 • przez 71 tygodni – w przypadku pięciorga i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub pięciorga i więcej dzieci przysposobionych / objętych opieką.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Tak. Przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne, świadczenie rodzicielskie traktowane jest jako część dochodu.

Czy można pobierać kosiniakowe i 500 plus?

Tak. W przypadku tych dwóch świadczeń, nie są one zależne od siebie i można pobierać obydwa bez przeszkód.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane?

Nie. Kwota 1000 zł to kwota "na rękę", wypłacana beneficjentowi.


Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Kiedy złożyć wniosek?

 • jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka / jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres;
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, ale nie później niż w okresie 52 tygodni dla jednego dziecka (lub odpowiednio dłuższym dla większej ich ilości, wg zasad), prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Gdzie składa się wniosek i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Wnioski można składać osobiście lub listownie w najbliższym terenowym punkcie pomocy społecznej (MOPS, GOPS).
Polecamy jednak najszybszą i najwygodniejszą opcję złożenia wniosku: online, za pomocą portalu Emp@tia (link znajdziesz po prawej stronie w sekcji Wnioski i dokumenty). Do złożenia wniosku przez internet potrzebny Ci będzie Profil Zaufany.


Gdzie można złożyć wniosek Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Wyślij przez internet wniosek o Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Platforma Emp@tia
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz wniosek o Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

SR-7 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.