Program Mój Prąd - wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW [PDF, DOC] 2022

Program Mój Prąd

Alternatywne źródła zasilania zyskują w Polsce na popularności. Aby jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie tym sposobem pozyskiwaniem energii elektrycznej, uruchomiono program „Mój Prąd”. Jak z niego skorzystać? Kto jest do tego uprawniony i jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem? Dowiedz się wszystkiego o programie „Mój Prąd”!

Czym jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (wytwarzania prądu przez jego odbiorców) i ma stanowić wsparcie dla segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. 

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”?

Wniosek mogą składać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

 1. wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby;
 2. mają zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie z programu

Co podlega dofinansowaniu w ramach programu „Mój Prąd”?

Dofinansowanie można otrzymać na instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów mikroinstalacji, wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 3 tysiące złotych na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na inwestycję, która nie jest rozbudową istniejącej już wcześniej instalacji. Na wsparcie finansowe mogą także liczyć osoby, które poniosły wydatki związane z instalacją od 1 lutego 2020 roku i instalacja nie została zakończona przed tą datą.

Dofinansowanie obejmuje instalacje powstałe po 31 stycznia 2021 roku. Projekt musi zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (dofinansowanie można otrzymać tylko na fizycznie istniejące mikroinstalacje). 

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Mój Prąd”?

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie przez Internet, dlatego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. 


Wniosek w ramach programu Mój Prąd

Dokumenty potrzebne do programu Mój Prąd

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku w formie załączników lub dokumentów elektronicznych:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie - w przypadku płatności gotówką,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji - w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Jak złożyć wniosek do programu Mój Prąd?

Jak złożyć wniosek? 

Wnioski  w ramach tegorocznego naboru można składać na stronie gwd.nfosigw.gov.pl do 22 grudnia 2022 roku:

 1. Należy dokonać rejestracji - jeżeli wnioskujący wcześniej korzystał z Portalu Beneficjenta, wystarczy się zalogować. Istnieje również możliwość zalogowania się przez login.gov.pl,
 2. Po zalogowaniu, należy wybrać ikonę “Nowy Wniosek”,
 3. Na ekranie pojawi się okno z polami do wypełnienia. Wybieramy wniosek “Mój prąd”,
 4. Generator stworzy wniosek, który następnie należy wypełnić odpowiednimi danymi - instrukcja, jak poprawnie wypełnić wniosek, znajduje się po prawej stronie,
 5. Po wypełnieniu wniosku dodaj wymagane dokumenty, klikając na ikonę “Załączniki”
 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku - warto pamiętać, że po wysłaniu, ani wniosku, ani załączników nie będzie można już edytować!

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program "Mój Prąd" w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę program "Mój Prąd" online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.