Program Mój Prąd - wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 15 maja 2023

Program Mój Prąd

Alternatywne źródła zasilania zyskują w Polsce na popularności. Aby jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie tym sposobem pozyskiwaniem energii elektrycznej, uruchomiono program „Mój Prąd”. Jak z niego skorzystać? Kto jest do tego uprawniony i jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (wytwarzania prądu przez jego odbiorców) i ma stanowić wsparcie dla segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. 

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”?

Wniosek mogą składać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

 1. wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby;
 2. mają zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie z programu

Co podlega dofinansowaniu w ramach programu „Mój Prąd”?

W ramach programu można starać się o dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW - 10 kW,
 • magazyn energii - akmulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4000 zł,
 • magazyn ciepła* - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł  elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS,
 • kolektory słoneczne c.w.u.

* Dotacji podlegają jedynie urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 000 zł, z czego:

 • instalacja fotowoltaiczna bez dodatkowego urządzenia - do 6000 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym urządzeniem - do 7000 zł,
 • magazyn ciepła - do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej - do 16 000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS - do 3000 zł,
 • gruntowa pompa ciepła o wyższej klasie efektywności - do 28 000 zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda o wyższej klasie efektywności - do 19 400 zł,
 • pompa ciepła powietrze-woda - do 12 600 zł,
 • pompa ciepła powietrze-powietrze - do 4400 zł,
 • kolektory słoneczne - do 3500 zł

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Mój Prąd”?

Złożenie wniosku jest bezpłatne

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek w ramach programu Mój Prąd

Dokumenty potrzebne do programu Mój Prąd

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku w formie załączników lub dokumentów elektronicznych:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie - w przypadku płatności gotówką,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji - w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Jak złożyć wniosek do programu Mój Prąd?

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd"?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Mój Prąd" można złożyć wyłącznie przez Internet, dlatego konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. 

 1. Należy dokonać rejestracji - jeżeli wnioskujący wcześniej korzystał z Portalu Beneficjenta, wystarczy się zalogować. Istnieje również możliwość zalogowania się przez login.gov.pl,
 2. Po zalogowaniu, należy wybrać ikonę “Nowy Wniosek”,
 3. Na ekranie pojawi się okno z polami do wypełnienia. Należy wybrać wniosek “Mój prąd”,
 4. Generator stworzy wniosek, który następnie należy wypełnić odpowiednimi danymi - instrukcja, jak poprawnie wypełnić wniosek, znajduje się po prawej stronie,
 5. Po wypełnieniu wniosku trzeba dodać wymagane dokumenty, klikając na ikonę “Załączniki”
 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku - warto pamiętać, że po wysłaniu, ani wniosku, ani załączników nie będzie można już edytować.

Wnioski w ramach tegorocznego naboru można składać na stronie gwd.nfosigw.gov.pl od 22 kwietnia do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Okres kwalifikowalności kosztów to czas od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 •  rozpoczęcie przedsięwzięcia liczy się od dnia poniesienia pierwszego kosztu kwalifkowalnego (data opłacania pierwszej faktury lub paragonu imiennego),
 •  zakończenie przedsięwzięcia liczy się od dnia przyłączenia mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - program "Mój Prąd" w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji
Pobierz dokument
Wzór zaświadczenia potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji [DOC]
Pobierz dokument