Wniosek w ramach programu "Mój Prąd"

Aktualizacja: 19 maja 2021

Alternatywne źródła zasilania zyskują w Polsce na popularności. Aby jeszcze zwiększyć zainteresowanie tym sposobem pozyskiwaniem energii elektrycznej, uruchomiono program „Mój Prąd”. Jak z niego skorzystać? Kto jest do tego uprawnionyy i jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem? Dowiedz się wszystkiego o programie „Mój Prąd”!

Czym jest program „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej (wytwarzania prądu przez jego odbiorców) i ma stanowić wsparcie dla segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. 

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”?

Wniosek mogą składać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

 • wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby;
 • mają zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Co podlega dofinansowaniu w ramach programu „Mój Prąd”?

Dofinansowanie można otrzymać na instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie obejmuje instalacje powstałe po 31 stycznia 2021 roku. Projekt musi zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (dofinansowanie można otrzymać tylko na fizycznie istniejące mikroinstalacje). 

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Mój Prąd”?

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”?

W przypadku tego wniosku istnieje tylko jedna możliwość na jego złożenie. Można to zrobić wyłącznie przez internet, dlatego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. 


Wniosek w ramach programu Mój Prąd

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku w formie załączników lub dokumentów elektronicznych:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej; 
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie - w przypadku płatności gotówką;
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji - w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji;
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Jak złożyć wniosek? 

 1. Na stronie gov.pl należy kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”.
 2. Następnie wnioskujący zostanie przeniesiony na stronę login.gov.pl. W tym miejscu należy wybrać sposób logowania.
 3. Wnioskujący wypełnia wniosek i uzupełnia dane kontaktowe. Kilkukrotnie należy upewnić się, czy we wniosku został podany poprawny e-mail – właśnie  na niego wysłane zostanie potwierdzenie podjętej decyzji.
 4. Następnie należy dołączyć wymagane załączniki.
 5. Po wypełnieniu formularza system przekieruje wnioskującego do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 6. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie i podpisanie wniosku elektronicznie. Można to zrobić na 3 sposoby:
  1. podpisem zaufanym,
  2. e-dowodem,
  3. certyfikatem kwalifikowanym.
 7. Następnie należy wysyłać dokumenty - wniosek wraz z załącznikami.
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Uwaga! Po wysłaniu wniosku nie ma możliwości edytowania go ani wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jeżeli urzędnik odnajdzie we wniosku błędy bądź braki, wnioskujący zostanie o tym poinformowany mailowo.

Obecnie usługa elektroniczna została wyłączona, gdyż II nabór wniosków zakończył się pod koniec 2020 roku. III nabór wniosków jest planowany na okres 01.07-22.12.2021. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - program "Mój Prąd" w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - program "Mój Prąd"

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej