Podanie o awans zawodowy na wyższe stanowisko - wzór wniosku [PDF, DOC] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 17 października 2023

Podanie o awans

Awans – jak wziąć sprawy w swoje ręce?

Awans zawodowy to zmiana stanowiska pracy na bardziej wymagające, ale i bardziej satysfakcjonujące. W większości przypadków propozycja awansu wychodzi od przełożonego, który wyraźnie zauważa aspiracje pracownika. Jeśli jednak tak się nie dzieje i już od dłuższego czasu pracownik przebywa na tym samym stanowisku, które przestało odpowiadać jego ambicji i kompetencjom – sam może wyjść z taką propozycją do kadry zarządzającej. Jak to zrobić? Odpowiedź znajduje się w poradniku.

Rodzaje awansu zawodowego

Rodzaje awansu pracownika:

  1. pionowy – jest to najczęściej spotykany awans – na wyższe stanowisko niż dotychczas. Wiąże się ze zwiększeniem zakresu kompetencji (często włącza się do tego zarządzanie innymi pracownikami), zwiększeniem obowiązków i odpowiedzialności oraz przyznaniem wyższego wynagrodzenia. Do najpopularniejszych awansów pionowych należą: zmiana stanowiska na „senior”, awans na kierownika działu,
  2. poziomy – jest to awans w poziomej strukturze firmy, który nie zmienia hierarchii zarządzania. Najczęściej jest to przeniesienie na inne stanowisko, na którym pracownik lepiej wykorzysta swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności, niż na obecnym etacie. Awans poziomy nie musi oznaczać większego wynagrodzenia, może jednak być ono inaczej obliczane (na przykład premie uznaniowe, premie za cele),
  3. płacowy – polega na zmianie wysokości wynagrodzenia,
  4. kwalifikacyjny – związany z osiągnięciem nowych kwalifikacji czy uprawnień.

Awans jest jedną z możliwości zmiany stanowiska pracy.

Jak dostać awans w pracy?

Jak otrzymać awans na wyższe stanowisko?

Najogólniej mówiąc: trzeba być dobrym pracownikiem. Każda firma i każda kadra zarządzająca potwierdzi, że pewna pula cech pracownika sprawdzi się jako wyznacznik awansu w każdej branży. Są to:

  • zaangażowanie w pracę,
  • własna inicjatywa co do obecnych i nowych projektów,
  • rzetelne wykonywanie swoich obowiązków,
  • dobre relacje ze współpracownikami.

Jeśli do tego pracownik posiada odpowiednie umiejętności, które są niezbędne na nowym stanowisku – awans jest w zasięgu ręki. Jeśli przełożeni tego nie zauważyli, podwładny może sam podsunąć im swoją kandydaturę, składając podanie o awans.

Dlaczego warto napisać podanie o awans?

Napisanie podania o uzyskanie wyższego lub innego stanowiska nie jest w żaden sposób wymagane przez pracodawcę, jednak jest warte zachodu. Pozwoli na lepsze przygotowanie do rozmowy o awansie z przełożonym. Przygotowując podanie, pracownik ma czas zastanowić się nad tym, dlaczego zasługuje na awans. Może na spokojnie przygotować mocne argumenty poparte dowodami. Wtedy rozmowa z przełożonym może okazać się formalnością.

Awans a badanie lekarskie

Awans związany ze zmianą stanowiska pracy może powodować konieczność przeprowadzenia badań lekarskich w medycynie pracy. Ma to związek z otrzymaniem nowego zakresu obowiązków, wymagających innego zestawu kwalifikacji i umiejętności.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o awans

Jak napisać podanie o awans do przełożonego?

Podanie o awansWzór jak wypełnić podania o awans
 
 
 

Pracownik powinien opisać swoje najmocniejsze strony i najlepsze projekty, jeżeli jakieś realizował. Informacje warto dostosowywać do nowego stanowiska, szczególnie wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Warto także zwrócić uwagę na dobre i złe praktyki:

DOBRE PRAKTYKI ZŁE PRAKTYKI
Kwalifikacje – pracownik powinien dokładnie sprawdzić jakie wymagania posiada nowe stanowisko i w jakim zakresie jest w stanie im sprostać. Warto bazować na swoim prawdziwym doświadczeniu, przedstawić wszystkie najważniejsze kwalifikacje dla nowego stanowiska, ale nie "zapychać" podania elementami, które po awansie i tak nie będą przydatne. Finanse – na etapie podania o awans nie należy poruszać kwestii finansowych, kiedy pracownik chce pokazać pracodawcy swoje umiejętności i zaangażowanie. Te sprawy są również bardzo istotne, jednak lepszy moment na ich omówienie przyjdzie wtedy, kiedy podwładny będzie pewien, że pracodawca poważnie rozważa jego awans. Na ten moment może po prostu pomyśleć, że chodzi tylko o pieniądze.
Konkretne przykłady – pracownik powinien bazować na konkretnych danych, szczególnie o wcześniej zrealizowanych projektach. Celem jest pokazanie przełożonemu, że w przeszłości pracownik świetnie radził sobie z podobnymi zadaniami i posiada do tego zdolności i wiedzę. Brak argumentów – aby uzyskać awans, trzeba pokazać pracodawcy, że pracownik na niego zasługuje. Nie mogą to być puste słowa. Należy poprzeć wszystkie swoje argumenty konkretnymi przykładami, co pozwoli zapunktować u przełożonego.
Staż pracy i doświadczenie – warto przypomnieć pracodawcy o swojej lojalności w postaci długiego stażu pracy, pokazać mu również jak bardzo pracownik rozwinął się w tym czasie i jak wiele osiągnął nie tylko dla siebie – od strony zawodowej, ale przede wszystkim dla firmy. Porównywanie z innymi kandydatami – jako jedną z pozytywnych cech dobrego pracownika wskazano dobre relacje z innymi osobami w firmie. Aby pracodawca nadal postrzegał pracownika w ten sposób, nie należy porównywać się do nich. Szczególnie nie powinno się przytaczać przykładów innych pracowników, którzy posiadają krótszy staż pracy, a awansowali wcześniej na wyższe stanowiska. Awans zależy nie tylko od determinacji pracownika i stażu pracy, ale od wielu innych czynników, o których pracownik może nie wiedzieć. Należy skupić się na sobie i pokazać swoje atuty.

Wniosek o awans zawodowy

Przykładowy wniosek o awans

Poniżej znajduje się przykładowe podanie o awans.

Wniosek należy dostosować do specyfiki branży, w której działa firma, a także do stanowiska, o które stara się pracownik. Głównym celem jest pokazanie siebie jako najlepszego kandydata na to stanowisko.

Pracownik ma prawo wnioskować do pracodawcy nie tylko o awans na wyższe stanowisko, lecz także o podwyżkę wynagrodzenia czy pracę zdalną.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - awans w pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,9 tys. dokumentów!
Wzór wypełnionego podania o awans zawodowy
Pobierz podanie
Podanie o awans - Wzór [PDF]
Pobierz podanie
Podanie o awans - Wzór [DOC]
Pobierz podanie