Odrzucenie spadku u notariusza lub w sądzie - informacje i wniosek PDF 2022

Odrzucenie spadku

Jeśli otrzymaliśmy spadek jako spadkobiercy testamentowi lub ustawowi, ale obawiamy się, że osoba zmarła poza aktywami posiadała również długi, możemy taki spadek odrzucić. Oznaczać to będzie tyle, że nie przejmiemy po niej ani dobrodziejstw, ani długów. Jak odrzucić spadek lub darowiznę od rodziców bądź innych krewnych? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kim są spadkobiercy ustawowi?

Jeśli zmarła osoba spisała testament, kolejność spadkobierców ustalona jest właśnie w nim, odpowiednimi zapisami. Mówimy wtedy o spadkobiercach testamentowych. Jeśli jeden spadkobierca odrzuca swoją część spadku, przypada ona pozostałym spadkobiercom w takich częściach, jakie odpowiadają ich udziałowi w spadku. "Obdarowani" mogą odrzucić tę część spadku, wtedy przechodzi ona na spadkobierców ustawowych.

Jeśli osoba zmarła nie posiadała testamentu, wtedy w życie wchodzą przepisy o spadkobiercach ustawowych.
W kolejności spadkobiercy ustawowi to:

 • małżonek i dzieci (lub zstępni dziecka, jeśli nie dożyło ono otwarcia spadku),
 • rodzice, rodzeństwo, ich zstępni i wstępni,
 • gmina lub Skarb Państwa (jeśli brak powyższych uprawnionych).

Do kiedy można zrzec się spadku?

Do kiedy można zrzec się spadku?

Od momentu nabycia prawa do dziedziczenia, spadkobierca ma 6 miesięcy na przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Po tym terminie spadek zostaje uznany za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że dziedziczone są aktywa oraz długi ,ale tylko do wysokości odziedziczonych aktywów.

Czas 6 miesięcy liczy się od momentu:

 • uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy,
 • uzyskania informacji o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę wcześniejszego w "kolejce" do dziedziczenia,
 • otwarcia testamentu.

Odrzucenie spadku u małoletnich dzieci

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Jeśli pierwszy w kolejności spadkobierca odrzuci spadek, przyjmuje go następny w kolejności. Jeśli odziedziczymy spadek po małżonku i go odrzucimy, następnie dziedziczą go nasze dzieci. One również mogą podjąć decyzję o odrzuceniu, a jeśli są niepełnoletnie - możemy to zrobić w ich imieniu. Do tego konieczna jest zgoda sądu rodzinnego.

Jeśli wszyscy uprawnieni spadkobiercy odrzucą spadek, zostaje on przejęty przez gminę, w której zmarły mieszkał przed śmiercią lub Skarb Państwa, kiedy takiego adresu nie da się ustalić/jest on za granicą.


Wniosek o odrzucenie spadku 

Odrzucenie spadku wymaga formalnego oświadczenia składanego:

 • u notariusza (do 6 miesięcy od uzyskania prawa do spadku),
 • w sądzie (również po tym terminie).

Ile kosztuje odrzucenie spadku u notariusza?

Ile kosztuje odrzucenie spadku u notariusza?

Koszt odrzucenia spadku u notariusza wynosi  61,50 zł. (50 zł taksy notarialnej + VAT) + koszty dodatkowych odpisów aktu notarialnego, jeśli są one potrzebne.

Odrzucenie spadku w sądzie

Jeśli chcemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub upłynął 6-miesięczny termin deklaracji, a istnieją powody, by go przedłużyć (bezprawna groźba osoby trzeciej lub błędne informacje, na przykład na temat stanu majątku spadkowego, w tym wielkości długów), musimy złożyć wniosek w sądzie. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której przyjmie oświadczenie.

Ile kosztuje odrzucenie spadku w sądzie?

Koszt odrzucenia spadku w sądzie wynosi 100 zł.

Jakie dokumenty należy złożyć lub przedłożyć do wglądu?

 • wniosek o przyjęcie/odrzucenie spadku,
Wniosek o odrzucenie spadku
 
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu cywilnego spadkobiercy, który odrzuca spadek:
 • zgoda sądu rodzinnego - w przypadku osób małoletnich,
 • potwierdzenie opłaty 100 zł - w przypadku składania wniosku w sądzie.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odrzucenie spadku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022