Odrzucenie spadku u notariusza lub w sądzie - informacje i wniosek PDF 2023

Odrzucenie spadku

Jeżeli petent otrzymał spadek, jako spadkobierca testamentowy lub ustawowy, ale obawia się, że osoba zmarła poza aktywami posiadała również długi, może taki spadek odrzucić. Oznacza to, że nie przejmie ani dobrodziejstw, ani długów. Jak odrzucić spadek lub darowiznę od rodziców bądź innych krewnych? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kim są spadkobiercy ustawowi?

Jeśli zmarła osoba spisała testament, kolejność spadkobierców ustalona jest właśnie w nim, odpowiednimi zapisami. Mowa wówczas o spadkobiercach testamentowych. Jeśli jeden spadkobierca odrzuca swoją część spadku, przypada ona pozostałym spadkobiercom w takich częściach, jakie odpowiadają ich udziałowi w spadku. "Obdarowani" mogą odrzucić tę część spadku, wtedy przechodzi ona na spadkobierców ustawowych.

Jeśli osoba zmarła nie posiadała testamentu, wtedy w życie wchodzą przepisy o spadkobiercach ustawowych.
W kolejności spadkobiercy ustawowi to:

  • małżonek i dzieci (lub zstępni dziecka, jeśli nie dożyło ono otwarcia spadku),
  • zstępni dzieci (wnuki spadkodawcy),
  • rodzice, rodzeństwo, ich zstępni i wstępni,
  • gmina lub Skarb Państwa (jeśli brak powyższych uprawnionych).

Do kiedy można zrzec się spadku?

Do kiedy można zrzec się spadku?

Od momentu nabycia prawa do dziedziczenia, spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po tym terminie, mimo niezłożenia oświadczenia o przyjęciu spadku, zostaje on uznany za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że dziedziczone są aktywa oraz długi, ale tylko do wysokości odziedziczonych aktywów.

Czas 6 miesięcy liczy się od momentu:

  • uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy,
  • uzyskania informacji o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę wcześniejszego w "kolejce" do dziedziczenia,
  • otwarcia testamentu.

Zrzeczenie się spadku jest równoznaczne z utratą prawa do zachowku.

W sytaucjach szczególnie skomplikowanych, warto zasięgnąć porady prawnej w kwestii odrzucenia spadku.

Odrzucenie spadku u małoletnich dzieci

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Jeśli pierwszy w kolejności spadkobierca odrzuci spadek, przyjmuje go następny w kolejności. Gdy spadek po małżonku zostanie przez niego odrzucony, dziedziczą go jego dzieci. One również mogą podjąć decyzję o odrzuceniu, a jeśli są niepełnoletnie - można to zrobić w ich imieniu. Do tego konieczna jest zgoda Sądu Rodzinnego. W tym celu należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. Następnie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w Sądzie lub przed notariuszem.

Jeśli wszyscy uprawnieni spadkobiercy odrzucą spadek, zostaje on przejęty przez gminę, w której zmarły mieszkał przed śmiercią lub Skarb Państwa, kiedy takiego adresu nie da się ustalić/jest on za granicą.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o odrzucenie spadku 

Odrzucenie spadku wymaga formalnego oświadczenia składanego:

  • u notariusza (do 6 miesięcy od uzyskania prawa do spadku),
  • w Sądzie (również po tym terminie).

Ile kosztuje odrzucenie spadku u notariusza?

Ile kosztuje odrzucenie spadku u notariusza?

Koszt odrzucenia spadku u notariusza wynosi  61,50 zł. (50 zł taksy notarialnej + VAT) + koszty dodatkowych wypisów aktu notarialnego, jeśli są one potrzebne.

Odrzucenie spadku w sądzie

Chcąc złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem w sytuacji, gdy płynął 6-miesięczny termin deklaracji, a istnieją powody, by go przedłużyć (bezprawna groźba osoby trzeciej lub błędne informacje, na przykład na temat stanu majątku spadkowego, w tym wielkości długów), należy złożyć wniosek w Sądzie. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której przyjmie oświadczenie.

Ile kosztuje odrzucenie spadku w sądzie?

Koszt odrzucenia spadku w sądzie wynosi 100 zł, od osoby odrzucającej spadek.

Jakie dokumenty należy złożyć lub przedłożyć do wglądu?

  • wniosek o przyjęcie/odrzucenie spadku,
Wniosek o odrzucenie spadku
 

Podstawa prawna 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odrzucenie spadku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,6 tys. dokumentów!
Wniosek o odrzucenie spadku
Pobierz dokument