Wniosek o odrzucenie spadku

Aktualizacja: 11 września 2020Odrzucenie spadku

Jeśli otrzymaliśmy spadek - jako spadkobiercy testamentowi lub ustawowi, ale obawiamy się, że osoba zmarła poza aktywami posiadała również długi, możemy taki spadek odrzucić. Oznaczać to będzie tyle, że nie przyjmiemy po niej ani dobrodziejstw, ani długów.

Do kiedy można zrzec się spadku?

Od momentu nabycia prawa do dziedziczenia spadkobierca ma 6 miesięcy na przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Po tym terminie spadek zostaje uznany jako przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, co znaczy, że dziedziczymy aktywa oraz długi - ale tylko do wysokości odziedziczonych aktywów.

Dane 6 miesięcy liczy się od momentu:

 • uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy,
 • uzyskania informacji o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę wcześniejszego w "kolejce" do dziedziczenia,
 • otwarcia testamentu

Kto dziedziczy odrzucony spadek? Kim są spadkobiercy ustawowi?

Jeśli zmarła osoba spisała testament, kolejność spadkobierców ustalona jest właśnie w nim - odpowiednimi zapisami. Mówimy wtedy o spadkobiercach testamentowych. Jeśli jeden spadkobierca odrzuca swoją część spadku, przypada ona pozostałym spadkobiercom w takich częściach, jakie odpowiadają ich udziałowi w spadku. "Obdarowani" mogą odrzucić tę część spadku, wtedy przechodzi ona na spadkobierców ustawowych.

Jeśli osoba zmarła nie posiadała testamentu, wtedy w życie wchodzą przepisy o spadkobiercach ustawowych.
W kolejności spadkobiercy ustawowi to:

 • małżonek i dzieci (lub zstępni dziecka, jeśli nie dożyło ono otwarcia spadku)
 • rodzice, rodzeństwo, ich zstępni i wstępni
 • gmina lub Skarb Państwa (jeśli brak powyższych uprawnionych)

Odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Jeśli pierwszy w kolejności spadkobierca odrzuci spadek, przyjmuje go następny w kolejności spadkobierca. To ważne, jeśli odziedziczyłeś spadek po małżonku i go odrzucisz, następnie dziedziczą go twoje dzieci. One również mogą podjąć decyzję o odrzuceniu, a jeśli są niepełnoletnie - możesz to zrobić w ich imieniu. Do tego musisz uzyskać zgodę sądu rodzinnego - składając odpowiedni wniosek. 
Jeśli wszyscy uprawnieni spadkobiercy odrzucą spadek, zostaje on przejęty przez gminę, w której zmarły mieszkał przed śmiercią lub Skarb Państwa, kiedy takiego adresu nie da się ustalić / jest on za granicą.


Wniosek o odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku wymaga formalnego oświadczenia składanego:

 • u notariusza (do 6 miesięcy od uzyskania prawa do spadku)
 • w sądzie (również po tym terminie).

Odrzucenie spadku u notariusza

W przypadku wybrania pierwszej opcji, należy udać się do wybranego notariusza w terminie nie dłuższym niż wspomniane 6 miesięcy od momentu uzyskania spadku. Notariusz sporządza akt notarialny, a całą sprawę można zakończyć na jednym spotkaniu.

Koszt: 50 zł taksy notarialnej + VAT = 61,50 zł
+ koszty dodatkowych odpisów aktu notarialnego, jeśli takie potrzebujesz

Odrzucenie spadku w sądzie

Jeśli chcesz złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub upłynął 6-miesięczny termin deklaracji, a ty masz powody by go przedłużyć (bezprawna groźba osoby trzeciej lub błędne informacje, na przykład na temat stanu majątku spadkowego, w tym wielkości długów), musisz taki wniosek złożyć w sądzie. Sąd wyznaczy termin rozprawy, na której przyjmie twoje oświadczenie.

Koszt: 50 zł

Jakie dokumenty należy złożyć lub przedłożyć do wglądu?

 • wniosek o przyjęcie/odrzucenie spadku (w przypadku sądu) → sprawdź w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • odpis skrócony aktu cywilnego spadkobiercy, który odrzuca spadek:
  • w przypadku małżonka - aktu małżeństwa
  • w przypadku dzieci - akt urodzenia
  • w pozostałych przypadkach odpowiedni akt cywilny potwierdzający relacje
 • w przypadku osób małoletnich - zgoda sądu rodzinnego
 • potwierdzenie opłaty 50 zł (w przypadku sądu)

Gdzie można złożyć wniosek odrzucenie spadku w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Odrzucenie spadku

Pobierz wniosek o odrzucenie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku

Pobierz wniosek