Badania geotechniczne gruntu i odwierty geologiczne

Aktualizacja: 14 stycznia 2022

Przed rozpoczęciem budowy domu bądź innej inwestycji, należy najpierw zlecić badania geotechniczne gruntu. Kto może je wykonywać? Na czym polegają? Ile kosztują takie badania? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się, aby ustalić wodno-gruntowe warunki badanego terenu. Polegają na sprawdzeniu, z jakim typem gruntu mamy do czynienia.

Ich podstawowym celem jest ocena, czy na danym gruncie można lokalizować obiekty budowlane a jeżeli tak, to jaki rodzaj fundamentowania należy zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.

Kiedy trzeba wykonać odwierty geologiczne gruntu?

Odwiertów geologicznych dokonuje się, aby sprawdzić:

 • położenie podłoża,
 • poziom wód gruntowych,
 • rodzaj i charakter gruntu.

Ilość i głębokość odwiertów ustala się w odniesieniu do wielkości planowanego budynku i głębokości posadowienia. Najczęściej wykonuje się odwierty o głębokości od 3 do 6 m ppt.

Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu?

Wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu zajmują się geotechnicy oraz geolodzy.

Jaka jest cena odwiertów geologicznych i badań geotechnicznych gruntu?

Przykładowe ceny czynności wykonywanych w ramach badań geotechnicznych zawarliśmy w poniższej tabeli.

Usługa Cena
Opracowanie projektu robót geologicznych od ok. 900 złotych

Odwierty geologiczne

 

do 20 mb* od 80 zł za każdy mb
od 20 do 100 mb od 75 zł za każdy mb
od 100 do 200 mb od 70 zł za każdy mb
powyżej 200 mb od 65 zł za każdy mb
Sondowanie dynamiczne od ok. 30 zł/m
statyczne od ok. 80 zł/m
Badania gruntu pod budowę domu od ok. 1300 do 2500 zł

*mb - metr bieżący

Warto pamiętać, że ceny usług geotechnicznych mogą różnić się od siebie ze względu na rejon wykonywania prac oraz firmę, która się ich podejmie.


Odwierty geotechniczne pod studnię 

Badania geotechniczne pod budowę studni wykonuje się na podstawie innych parametrów niż te standardowe. Bierze się pod uwagę:

 • głębokość znajdowania się warstw wodonośnych,
 • specyfikę gruntu,
 • właściwości filtracyjne poszczególnych warstw gruntowych,
 • analizę chemiczną i biologiczną wody.

Ze względu na inne kryteria, obowiązują specjalne zasady dotyczące dokonywania odwiertów. Odwierty muszą:

 • być wykonywane co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości,
 • być wykonywane w odległości co najmniej 7.5 metra od rowu przydrożnego,
 • znajdować się w odległości co najmniej 10 – 15 metrów od drzew, które posiadają bardzo rozbudowane systemy korzeniowe np. topola, olszyna,
 • znajdować się co najmniej 15 metrów od zbiorników na gnojowicę i kompost, a także innych elementów instalacji szamba,
 • być zlokalizowane w odległości co najmniej 70 metrów od wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Cena wiercenia pod studnię waha się w okolicach od ok. 200 do 400 złotych za metr bieżący.

Odwierty geotechniczne pod pompę ciepła

Wykonując badania gruntu pod kątem pompy ciepła, bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • maksymalny pobór wody przez instalację,
 • skład chemiczny wody,
 • głębokość warstw wodonośnych,
 • regenerację cieplną źródła,
 • przewodność cieplną gruntu.

Po zakończeniu badań, geotechnik lub geolog sporządza dokumentację, która może okazać się niezbędna podczas starania się o pozwolenie na budowę. Musi składać się z dwóch części: pisemnej oraz graficznej. W pierwszej z nich geotechnik zawiera informacje na temat analizy gruntowej a także zalecenia co do budowy fundamentów. Część graficzna obfituje w mapki i przekroje gruntu.

Koszt odwiertów pod pompę ciepła waha się w okolicach ok. 80 złotych za każdy metr bieżący.


Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - badania geotechniczne gruntu w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie