Odwierty geologiczne i badania geotechniczne gruntu - informacje i cennik

Badania geotechniczne gruntu i odwierty

Przed rozpoczęciem budowy domu bądź innej inwestycji, należy najpierw zlecić badania geotechniczne gruntu. Kto może je wykonać? Na czym polegają? Ile kosztują takie badania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się, aby ustalić warunki wodno-gruntowe badanego terenu i sprawdzeniu, z jakim typem gruntu mamy do czynienia.

Kiedy trzeba wykonać odwierty geologiczne?

Podstawowym celem wykonania badań geotechnicznych gruntu jest ocena, czy na danym gruncie można lokalizować obiekty budowlane, a jeżeli tak, to jaki rodzaj fundamentowania zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.

Odwierty geologiczne wykonuje się, aby sprawdzić:

 • położenie podłoża,
 • poziom wód gruntowych,
 • rodzaj i charakter gruntu.

Ilość i głębokość odwiertów ustala się w odniesieniu do wielkości planowanego budynku i głębokości posadowienia. Najczęściej wykonuje się odwierty o głębokości od 3 do 6 m ppt.

Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu?

Wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu zajmują się geotechnicy oraz geolodzy.

Cena odwiertów geologicznych

Cena odwiertów geologicznych i badań geotechnicznych pod budowę budynku

Przykładowe ceny czynności wykonywanych w ramach badań geotechnicznych:.

Usługa Cena
Opracowanie projektu robót geologicznych od ok. 900 złotych

Odwierty geologiczne

 

do 20 mb* od 80 zł za każdy mb
od 20 do 100 mb od 75 zł za każdy mb
od 100 do 200 mb od 70 zł za każdy mb
powyżej 200 mb od 65 zł za każdy mb
Sondowanie dynamiczne od ok. 30 zł/m
statyczne od ok. 80 zł/m
Badania gruntu pod budowę domu od ok. 1300 do 2500 zł

*mb - metr bieżący

Warto pamiętać, że ceny usług geotechnicznych mogą się różnić ze względu na miejsce wykonania odwiertów i firmę wykonawczą. 


Odwierty geotechniczne pod studnię 

Odwierty pod studnię 

Badania geotechniczne pod budowę studni wykonuje się na podstawie innych parametrów niż te standardowe.

Bierze się pod uwagę:

 • głębokość znajdowania się warstw wodonośnych,
 • specyfikę gruntu,
 • właściwości filtracyjne poszczególnych warstw gruntowych,
 • analizę chemiczną i biologiczną wody.

Obowiązują specjalne zasady dotyczące dokonywania odwiertów pod studnie.

Odwierty muszą:

 • być wykonywane co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości,
 • być wykonywane w odległości co najmniej 7.5 metra od rowu przydrożnego,
 • znajdować się w odległości co najmniej 10 – 15 metrów od drzew, które posiadają bardzo rozbudowane systemy korzeniowe np. topola, olszyna,
 • znajdować się co najmniej 15 metrów od zbiorników na gnojowicę i kompost, a także innych elementów instalacji szamba,
 • być zlokalizowane w odległości co najmniej 70 metrów od wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Cena odwiertów pod studnię 

Koszt wykonania odwiertu pod studnię to od 200 do 400 złotych za metr bieżący.

Odwierty geotechniczne pod pompę ciepła

Odwierty pod pompę ciepła

Wykonując badania gruntu pod kątem pompy ciepła, bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • maksymalny pobór wody przez instalację,
 • skład chemiczny wody,
 • głębokość warstw wodonośnych,
 • regenerację cieplną źródła,
 • przewodność cieplną gruntu.

Cena odwiertów pod pompę ciepła 

Koszt odwiertów pod pompę ciepła to około 80 złotych za każdy metr bieżący.

Odwierty, a pozwolenie na budowę

Po zakończeniu badań, geotechnik lub geolog sporządza dokumentację, która może okazać się niezbędna podczas starania się o pozwolenie na budowę. Dokumentacja składa się z części pisemnej i graficznej. W pierwszej z nich geotechnik zawiera informacje na temat analizy gruntowej, a także zalecenia co do budowy fundamentów. Część graficzna to mapki i przekroje gruntu.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - badania geotechniczne gruntu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.