Odwierty geologiczne i badania geotechniczne gruntu - informacje i cennik

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Badania geotechniczne gruntu i odwierty

Przed rozpoczęciem budowy domu bądź innej inwestycji, należy najpierw zlecić badania geotechniczne gruntu. Kto może je wykonać? Na czym polegają? Ile kosztują takie badania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu przeprowadza się, aby ustalić warunki wodno-gruntowe badanego terenu i sprawdzeniu, z jakim typem gruntu ma się do czynienia.

Kiedy trzeba wykonać odwierty geologiczne?

Podstawowym celem wykonania badań geotechnicznych gruntu jest ocena, czy na danym gruncie można lokalizować obiekty budowlane, a jeżeli tak, to jaki rodzaj fundamentowania zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.

Odwierty geologiczne wykonuje się, aby sprawdzić:

 • położenie podłoża,
 • poziom wód gruntowych,
 • rodzaj i charakter gruntu.

Ilość i głębokość odwiertów ustala się w odniesieniu do wielkości planowanego budynku i głębokości posadowienia. Najczęściej wykonuje się odwierty o głębokości od 3 do 6 m ppt.

Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu?

Wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu zajmują się geotechnicy oraz geolodzy.

Cena odwiertów geologicznych

Cena odwiertów geologicznych i badań geotechnicznych pod budowę budynku

Przykładowe ceny czynności wykonywanych w ramach badań geotechnicznych:.

Usługa Cena
Opracowanie projektu robót geologicznych od ok. 2000 do 2600 złotych

Odwierty geologiczne

 

do 20 mb* od 100 zł za każdy mb
od 20 do 100 mb od 79 zł za każdy mb
od 100 do 200 mb od 74 zł za każdy mb
powyżej 200 mb od 69 zł za każdy mb
Sondowanie dynamiczne od ok. 30-50 zł/m
statyczne od ok. 85 zł/m
Badania gruntu pod budowę domu od ok. 1300 do 2500 zł

*mb - metr bieżący

Warto pamiętać, że ceny usług geotechnicznych mogą się różnić ze względu na miejsce wykonania odwiertów i firmę wykonawczą. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Odwierty geotechniczne pod studnię 

Odwierty pod studnię 

Badania geotechniczne pod budowę studni wykonuje się na podstawie innych parametrów niż te standardowe.

Bierze się pod uwagę:

 • głębokość znajdowania się warstw wodonośnych,
 • specyfikę gruntu,
 • właściwości filtracyjne poszczególnych warstw gruntowych,
 • analizę chemiczną i biologiczną wody.

Obowiązują specjalne zasady dotyczące dokonywania odwiertów pod studnie.

Odwierty muszą:

 • być wykonywane co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości oraz od studni wspólnej na granicy dwóch działek. Jest dopuszczalne, aby studnia znajdowała się na granicy dwóch działek pod warunkiem, że ujęcie to zaopatruje w wodę obydwu właścicieli posesji,
 • być wykonywane w odległości co najmniej 7.5 metra od rowu przydrożnego,
 • znajdować się w odległości co najmniej 10 – 15 metrów od drzew, które posiadają bardzo rozbudowane systemy korzeniowe np. topola, olszyna,
 • znajdować się co najmniej 15 metrów od zbiorników na gnojowicę i kompost, a także innych elementów instalacji szamba,
 • być zlokalizowane w odległości co najmniej 70 metrów od wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Powyższe kryteria dotyczą wyłącznie studni, z których ma być czerpana woda na cele bytowe i spożywcze. Jeśli natomiast w planach jest wykonanie własnego ujęcia na potrzeby tylko nawadniania ogrodu czy pola uprawnego, wówczas nie ma konieczności przestrzegania tych wytycznych.

W niektórych przypadkach niezbędne będzie bowiem uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy głębokość ujęcia wód podziemnych będzie większa niż 30 m, a jego wydajność przekroczy 5,0 m³/h. Zezwolenie takie wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”

Cena odwiertów pod studnię 

Koszt wykonania odwiertu pod studnię to od 200 do 400 złotych za metr bieżący.

Odwierty geotechniczne pod pompę ciepła

Odwierty pod pompę ciepła

Wykonując badania gruntu pod kątem pompy ciepła, bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • maksymalny pobór wody przez instalację,
 • skład chemiczny wody,
 • głębokość warstw wodonośnych,
 • regenerację cieplną źródła,
 • ukształtowanie terenu,
 • przewodność cieplną gruntu.

Cena odwiertów pod pompę ciepła 

Koszt odwiertów pod pompę ciepła to około 80 - 120 złotych za każdy metr bieżący.

Odwierty, a pozwolenie na budowę

Jeżeli stosuje się rozwiązanie z kolektorami pionowymi, w przypadku obszarów górniczych lub poza nimi o głębokości powyżej 30 metrów, konieczne będzie sporządzenie i zaakceptowanie projektu robót geologicznych. 

Przygotowany projekt należy zgłosić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do robót geologicznych.

Po zakończeniu badań, geotechnik lub geolog sporządza dokumentację wykonawczą, która może okazać się niezbędna podczas starania się o pozwolenie na budowę. Dokumentacja składa się z części pisemnej i graficznej. W pierwszej z nich geotechnik zawiera informacje na temat analizy gruntowej, a także zalecenia co do budowy fundamentów. Część graficzna to mapki i przekroje gruntu.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - badania geotechniczne gruntu w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu