Żłobkowe od ZUS - wniosek o dofinansowanie 2022

Weryfikacja: 23 marca 2022

Wniosek o żłobkowe

Pracujący rodzice, którzy zapisują swoje pociechy do żłobka, będą mogli starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce od 1 kwietnia 2022 roku. Jak się o nie starać? Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Wszystko wyjaśniamy w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Uwaga! Podczas przyznawania świadczenia, pod uwagę nie będzie brane kryterium dochodowe.

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, to dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe. 


Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski będzie rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2022 roku

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze ze żłobkowego trafią bezpośrednio na konto bankowe żłobka bądź klubu dziecięcego z wyrównaniem do 1 stycznia, jeżeli dziecko wówczas uczęszczało do placówki. 

Więcej informacji wkrótce!


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - Żłobkowe w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości