Dodatek energetyczny - wniosek o dopłatę do rachunków za prąd 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 14 listopada 2023

Świadczenie zawieszone jest do końca 2023 roku.

Dodatek energetyczny

Co to jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane przez gminę na wniosek osoby, która jest odbiorcą energii w danym miejscu i spełnia ustalone kryteria, na przykład pobiera dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny ma wspomóc finansowo takie osoby, poprzez częściowy zwrot kosztów prądu. Chcąc zaoszczędzić na energii elektrycznej, warto także zainteresować się dodatkiem osłonowym, który ma częściowo rekompensować m.in. wysokie ceny prądu. Rosnące ceny ogrzewania mają zrekompensować natomiast dodatek węglowy oraz dopłaty do ogrzewania.

Dla kogo dopłata do prądu?

Dodatek otrzyma każda osoba, która złoży odpowiedni wniosek i spełni poniższe kryteria:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 2. jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 3. mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej z umowy,
 4. spełnia kryterium dochodowe:
  • miesięczny dochód na każdą osobę w rodzinie nie przekracza 125% najniższej emerytury,
  • miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 175% najniższej emerytury.
 5. spełnia limit powierzchni użytkowej:
  • nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%,
  • nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 50% dla lokali, w których suma powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

Obliczanie powierzchni użytkowej lokalu

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu?

Do obliczenia powierzchni użytkowej lokalu wliczamy powierzchnię tych pomieszczeń, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych i gospodarczych. Należą do nich:

 • pokoje,
 • kuchnia,
 • łazienka,
 • korytarze wewnątrz lokalu.

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się pomieszczeń:

 • balkon/taras,
 • strych,
 • loggii, 
 • antresoli, 
 • szafa i schowek w ścianie,
 • pralnia/suszarnia,
 • piwnica,
 • komórka.

Co to jest powierzchnia normatywna lokalu?

Powierzchnia normatywna to metraż przypadający na wskazaną ilość osób zamieszkujących lokal. Jest określona ustawowo i wynosi odpowiednio:

ILOŚĆ OSÓB W LOKALU POW. NORMATYWNA POW. NORM. + 30% POW. NORM. +50%
(dla lokali z pow. pokoi + kuchni < 60%)
1 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 40 m2 52 m2 60 m2
3 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 65 m2 84,5  m2 97,5  m2
6 70 m2 91 m2 105 m2
>6 + 5 m2 na każdą kolejną osobę

Dla lokali, w których mieszkają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim lub wymagające osobnego pokoju w związku z niepełnosprawnością, powierzchnia normatywna zwiększa się o 15 m2.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Wysokość dodatku energetycznego ustalana jest na podstawie ilości osób zamieszkujących dany lokal i wynosi odpowiednio:

 • 13,38 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 18,58 zł miesięcznie dla gospodarstw zamieszkałych przez 2 do 4 osób,
 • 22,30 zł miesięcznie dla gospodarstw zamieszkałych przez przynajmniej 5 osób.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek energetyczny

Wzór wniosku o dodatek energetyczny

Dokumenty do dodatku energetycznego

Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, odpowiednim dla miejsca zamieszkania → wyszukiwarka. Należy do niego dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kopię umowy kompleksowej, na której wnioskujący jest stroną umowy.

Aktualnie gminy nie posiadają wspólnego wzoru wniosku o dodatek energetyczny - w każdej z nich może on mieć nieco inną postać. Aby dowiedzieć się, należy się z nim skontaktować. W sekcji teleadresowej znajduje się adres instytucji, numer telefonu i adres e-mail, a także adres strony internetowej, na której może znajdować się wniosek.

Ile się czeka na decyzję?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku urząd powinien wydać oficjalną decyzję administracyjną.

Na rok 2023 dodatek energetyczny jest zawieszony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W tym czasie świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym. Złożone wnioski pozostają bez rozpatrzenia. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego będzie można składać po 31 grudnia 2023 r.

Do kiedy i w jakiej formie wypłacane są środki?

Dodatek wypłacany jest do 10. dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń - wtedy organ ma czas na wypłacenie świadczenia do 30. dnia miesiąca. Pieniądze można otrzymać przelewem na konto wskazane we wniosku lub w gminnej/miejskiej kasie (najczęściej w MOPS lub GOPS) - po zaznaczeniu odpowiedniego pola na wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dodatek energetyczny w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 15,6 tys. dokumentów!
Wniosek o dodatek energetyczny

Wniosek o dodatek energetyczny w każdej gminie może wyglądać nieco inaczej, dlatego nie umieszczono tutaj wzoru. Formularza obowiązującego w danej gminie należy szukać bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej.