Wniosek o dodatek energetyczny 2021

Aktualizacja: 19 maja 2021

Dodatek energetyczny

Co to jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny to świadczenie pieniężne przyznawane przez gminę na wniosek osoby, która jest odbiorcą energii w danym miejscu i spełnia ustalone kryteria, na przykład posiada już dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny ma wspomóc finansowo takie osoby, poprzez częściowy zwrot kosztów energii elektrycznej.

Dla kogo dodatek do energii?

Dodatek otrzyma każda osoba, która złoży odpowiedni wniosek i spełni poniższe kryteria:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 2. jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej
 3. mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej z umowy
 4. spełnia kryterium dochodowe:
  • miesięczny dochód na każdą osobę w rodzinie nie przekracza 125% najniższej emerytury,
  • miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 175% najniższej emerytury.
 5. spełnia limit powierzchni użytkowej:
  • nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%,
  • nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 50% dla lokali, w których suma powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu?

Do obliczenia powierzchni użytkowej lokalu wliczamy powierzchnię tych pomieszczeń, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych i gospodarczych. Należą do nich:

 • pokoje
 • kuchnia
 • łazienka
 • korytarze wewnątrz lokalu

Do powierzchni użytkowej nie uwzględnia się pomieszczeń:

 • balkon / taras
 • strych
 • pralnia / suszarnia
 • piwnica
 • komórka

Co to jest powierzchnia normatywna lokalu?

Powierzchnia normatywna jest to metraż przypadający na wskazaną ilość osób zamieszkujących lokal i jest określona ustawowo. Wynosi odpowiednio:

ILOŚĆ OSÓB W LOKALU POW. NORMATYWNA POW. NORM. + 30% POW. NORM. +50%
(dla lokali z pow. pokoi + kuchni < 60%)
1 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 40 m2 52 m2 60 m2
3 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 65 m2 84,5  m2 97,5  m2
6 70 m2 91 m2 105 m2
>6 + 5 m2 na każdą kolejną osobę

Dla lokali, w których mieszkają osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim lub wymagające osobnego pokoju w związku z niepełnosprawnością, powierzchnia normatywna zwiększa się o 15 m2.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Wysokość dodatku energetycznego ustalana jest na podstawie ilości osób zamieszkujących dany lokal i wynosi odpowiednio:

 • 11,37 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 15,80 zł miesięcznie dla gospodarstw zamieszkanych przez 2 do 4 osób,
 • 18,96 zł miesięcznie dla gospodarstw zamieszkanych przez przynajmniej 5 osób.

Wniosek o dodatek energetyczny

Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie?

Wniosek należy złożyć w swoim urzędzie miasta/gminy, odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Należy do niego dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub kopię umowy kompleksowej, na której jesteś stroną umowy.

Aktualnie gminy nie posiadają wspólnego wzoru wniosku o dodatek energetyczny - w każdej gminie może on mieć nieco inną postać. Aby dowiedzieć się, jaki wzór wniosku należy wypełnić w twoim urzędzie, skorzystaj z naszej wyszukiwarki i odwiedź stronę internetową wybranej instytucji lub osobiście pobierz papierowy wniosek na miejscu.

Ile się czeka na decyzję?

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz oficjalną decyzję administracyjną.

Do kiedy i w jakiej formie wypłacane są środki?

Dodatek wypłacany jest:

 • do 30 stycznia danego roku,
 • do 10 dnia każdego innego miesiąca.

Pieniądze można otrzymać przelewem na konto wskazane we wniosku lub w gminnej/miejskiej kasie (najczęściej w MOPS lub GOPS) - po zaznaczeniu odpowiedniego pola na wniosku.


Gdzie można złożyć wniosek o dodatek energetyczny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Informacje dotyczące wniosku o dodatek energetyczny

Wniosek o dodatek energetyczny w każdej gminie może wyglądać nieco inaczej, dlatego nie prezentujemy go na naszej stronie. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędu w twoim mieście / gminie i sprawdź na stronie www danej instytucji obowiązujący wzór.