Zgoda na wycieczkę szkolną, wycieczkę jednodniową, wyjście do kina, teatru - wzór [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Zgoda na wycieczkę szkolną, wycieczkę jednodniową

Gdy rodzic lub prawny opiekun chce, aby jego dziecko wzięło udział w wycieczce organizowanej przez szkołę lub przedszkole, musi wyrazić na to pisemną zgodę. W jakich sytuacjach jest ona wymagana oraz jak ją napisać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może napisać zgodę na udział w wycieczce?

Autorem zgody na wycieczkę szkolną może być rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, zgoda na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

Kiedy wymagana jest zgoda na udział dziecka w wycieczce?

Tego rodzaju zgoda musi zostać wyrażona w momencie, gdy niepełnoletnie dziecko ma wziąć udział w wycieczce organizowanej przez placówkę oświatową. Nie ma znaczenia, czy jest to jedno,- czy kilkudniowa wycieczka. Dodatkowa zgoda - upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola może przydać się, jeżeli rodzic nie może osobiście odebrać dziecka po wycieczce i chce, aby zrobił to ktoś inny.

 Wyjście poza teren przedszkola czy szkoły, które nie jest związane z działalnością turystyczno-krajoznawczą, nie jest wycieczką!

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgoda na wycieczkę szkolną, wyjście do kina, teatru 2024

Co powinna zawierać zgoda na wycieczkę szkolną?

Co powinna zawierać zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej?

Poprawnie sporządzona zgoda na wycieczkę szkolną, wycieczkę jednodniową, wyjście do teatru, kina powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w wycieczce → “wyrażam zgodę na…”,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • deklaracja, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dziecko wzięło udział w wycieczce,
  • numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,
  • uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka i informacja o przyjmowanych lekach - opcjonalnie,
  • uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka,
  • podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Wzór zgody na udział w wycieczce szkolnej, wyjście do kina lub teatru

Zgodę na wycieczkę rodzic lub opiekun prawny może sporządzić samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru w PDF oraz DOC.

Zgoda na udział w wycieczce szkolnej, wzór do pobrania

Podstawa prawna


Sprawdź także:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na wycieczkę szkolną w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 28,6 tys. dokumentów!
Zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu