Zgoda na wycieczkę szkolną, wyjście do kina, teatru - wzór [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 21 lipca 2022

Zgoda na wycieczkę szkolną

Gdy rodzic chce, aby jego dziecko wzięło udział w wycieczce organizowanej przez szkołę lub przedszkole, musi wyrazić na to pisemną zgodę. W jakich sytuacjach jest ona wymagana? Jak ją napisać? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kto może napisać zgodę na udział w wycieczce?

Autorem zgody na wycieczkę szkolną może być rodzic lub opiekun prawny dziecka

Kiedy wymagana jest zgoda na udział dziecka w wycieczce?

Tego rodzaju zgoda musi zostać wyrażona w momencie, gdy niepełnoletnie dziecko ma wziąć udział w wycieczce organizowanej przez placówkę oświatową. Nie ma znaczenia, czy jest to jedno,- czy kilkudniowa wycieczka. Dodatkowa zgoda - upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola - może przydać się, jeżeli rodzic nie może osobiście odebrać dziecka po wycieczce i chce, aby zrobił to ktoś inny.

⚠ Wyjście poza teren przedszkola czy szkoły, które nie jest związane z działalnością turystyczno-krajoznawczą, nie jest wycieczką! ⚠


Zgoda na wycieczkę szkolną, wyjście do kina, teatru  2022

Co powinna zawierać zgoda na wycieczkę szkolną?

Co powinna zawierać zgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej?

Poprawnie sporządzona zgoda na wycieczkę, wyjście do teatru, kina powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • zgoda rodzina na udział dziecka w wycieczce → “wyrażam zgodę na…”,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • deklaracja, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dziecko wzięło udział w wycieczce,
  • numer kontaktowy do rodzica,
  • uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka i informacja o przyjmowanych lekach - opcjonalnie,
  • uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka,
  • podpis rodzica.

Wzór zgody na udział w wycieczce szkolnej, wyjście do kina lub teatru

Zgodę na wycieczkę rodzic może sporządzić samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru w PDF oraz DOC.

Zgoda na udział w wycieczce szkolnej

Sprawdź także:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na wycieczkę szkolną w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości