Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wniosek PDF instrukcja, wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 7 grudnia 2023

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Po spłaceniu kredytu hipotecznego można dokonać wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Aby do tego doszło, konieczne jest dopełnienie kilku formalności. Jak zadbać o to, aby hipoteka została wykreślona? Odpowiedź na pytanie znajduje się w poniższym poradniku.

Jak sprawdzić hipotekę?

Obciążenie hipoteczne można sprawdzić w księdze wieczystej, pobranej ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacje na jego temat znajdują się w IV dziale księgi. 

Kiedy można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej można złożyć m.in. po spłacie kredytu hipotecznego. Wnioskujący otrzyma wówczas od banku tzw. kwit mazalny, który potwierdza, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Obecnie wniosek w tej sprawie można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście w sądzie rejonowym;
 • listownie, wysyłając wniosek i inne wymagane dokumenty na adres sądu.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki?

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki?

Opłata za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wynosi 100 złotych.

Jak uiścić opłatę?

Zapłaty za wykreślenie hipoteki można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie sądu, w którym wnioskujący składa dokumenty;
 • przelewem na konto bankowe sądu – wówczas należy podać w tytule przelewu numer księgi wieczystej i dopisać, że sprawa dotyczy wykreślenia hipoteki;
 • za pomocą elektronicznych znaków opłaty sądowej – można je kupić w kasie sądu lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 Znaki opłaty sądowej kupione online należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek KW-WPIS o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiegi wieczystej - wzór

Kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek musi zostać złożony przez właściciela nieruchomości. Bank nie ma obowiązku samodzielnie składać wniosku do sądu w tej sprawie - musi jednak wydać dokument potwierdzający spłatę kredytu, który był zabezpieczony hipoteką.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy dostarczyć do sądu, aby starać się o wykreślenie hipoteki:

Jakie informacje powinien zawierać kwit mazalny?

Jakie informacje powinien zawierać kwit mazalny?

W kwicie mazalnym wystawianym przez bank powinny znaleźć się następujące informacje:

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów i poprawne wypełnienie wniosku.
 2. Następnie wnioskujący musi złożyć dokumenty w sądzie rejonowym – osobiście bądź listownie.
 3. Sąd zajmie się weryfikacją wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
 4. Po wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej wnioskujący otrzyma na podany adres potwierdzenie jego dokonania.

Jak długo czeka się na wykreślenie hipoteki?

Jak długo czeka się na wykreślenie hipoteki?

Nie wyznaczono jednoznacznego terminu na rozpatrzenie wniosku w tej sprawie. Analizowanie złożonych dokumentów może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Co zrobić, gdy nie uzyskamy zgody na wykreślenie hipoteki?

Jeżeli bank odmówi wnioskującemu wydania zgody na wykreślenie hipoteki, konieczne będzie wejście na drogę sądową. W tej sytuacji należy złożyć pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wnioskujący musi udowodnić w sądzie, że cały kredyt został spłacony, refinansowano go w innym banku lub sprzedano nieruchomość obciążoną hipoteką. Zgoda wierzyciela może być zastąpiona przez prawomocne orzeczenie sądu.

Podstawa prawna

Sprawdź: Odpis, wyciąg, zaświadczenie z księgi wieczystej


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wykreślenie hipoteki w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 25,8 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Instrukcja wypełnienia dla sprawy: wykreślenie hipoteki - KW-WPIS

Wypełnienie strony 1:

 • W polu nr 1 należy wpisać nazwę sądu rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości
 • W polu nr 2 należy wpisać wydział sądu prowadzący księgę wieczystą
 • W polu nr 3 należy wpisać numer księgi wieczystej

Wypełnienie strony 2:

 • Przy polu "wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki" - zaznaczyć "X"
 • W polu nr 7 należy wpisać frazę "wniosek o wykreślenie hipoteki" - dodatkowo trzeba podać kwotę hipoteki, jej rodzaj oraz nazwę banku
 • Przekreślamy pozostałe pola

Wypełnianie strony 3:

 • W polu "dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania" - przekreślić wyrazy "uczestnika postępowania"
 • W rubrykach 9-17 należy podać dane wnioskodawcy (właściciela); jeśli właścicielem jest osoba fizyczna, koniecznie trzeba przekreślić pytania o nr REGON i KRS (10 i 11), a w polu 12 przekreślić wyrazy "nazwa lub firma";
 • W polu "miejsce zamieszkania/siedziba" należy przekreślić jedno z tych dwóch sformułowań - w zależności od tego, czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, czy prawna;
 • Pola 26-32 wypełniamy tylko wtedy, gdy adres do doręczeń jest inny niż miejsce zamieszkania lub siedziba podana wcześniej - jeżeli pole pozostanie puste, należy je przekreślić.
 • Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, to w polach od 33 do 56 należy podać jego dane; jeśli nieruchomość ma tylko jednego właściciela, w tych polach podajemy dane uczestnika postępowania, którym jest bank. Należy pamiętać, aby w polu "dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania - przekreślić wtedy wyraz "wnioskodawcy".

Wypełnianie strony 4:

 • Pola 57-80 należy przekreślić (chyba, że wcześniej podano np. dane dwóch wnioskodawców - wówczas w tych polach podajemy dane uczestnika postępowania)
 • Pola 81 - 83 - należy podać w polu "liczba załączników" cyfrę "0";
 • Pole 84 - należy tu wpisać dane listu mazalnego, czyli zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki;
 • Pole 85 - należy podać informację o załączeniu opłaty sądowej 100 zł uiszczanej przy okazji wykreślania hipoteki
 • Pozostałe, niewypełnione pola należy przekreślić;
 • Na dole wniosku należy podać imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek oraz datę;
 • W rubryce "podpis" wnioskujący musi własnoręcznie się podpisać
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu