Wniosek o uchylenie mandatu drogowego

Aktualizacja: 26 marca 2021


Uchylenie mandatu drogowego

Jeśli otrzymałeś mandat drogowy, ale jesteś przekonany, że został wydany niesłusznie, przysługuje ci prawo do odwołania się od niego. Zobacz jak i kiedy możesz to zrobić. 

Kto może się odwołać od wystawionego mandatu?

W zasadzie może to zrobić każdy, kto uznaje, że otrzymał mandat niesłusznie. Ograniczenia w składaniu odwołania wynikają ze stanu prawnego danych osób:

 • jeśli masz więcej niż 17 lat i pełne prawa - odwołanie składasz samodzielnie,
 • jeśli masz mniej niż 17 lat - odwołanie składa rodzic lub opiekun prawny,
 • jeśli mandat otrzymała osoba ubezwłasnowolniona - odwołanie składa przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Odwołanie od mandatu może także złożyć przedstawiciel służby, która go wydała niesłusznie - z urzędu, na przykład policjant, strażnik graniczny, a także przedstawiciel sądu, jeśli dowie się, że mandat został wypisany bezpodstawnie.

Jakie są przesłanki do odwołania się od mandatu?

Istnieje kilka przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że mandat został wydany niesłusznie. Dzieje się tak w przypadku, kiedy mandat wystawiono za działanie:

 • które nie było wykroczeniem (na przykład dzień po zmianie przepisów drogowych na twoją korzyść),
 • za które może ukarać tylko sąd,
 • w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie dało się uniknąć (na przykład ratowałeś czyjeś życie, zdrowie, wolność, mienie publiczne, mienie prywatne)
 • spowodowane chorobą psychiczną ukaranego, upośledzeniem psychicznym lub innym zakłóceniem prawidłowych czynności psychicznych (na przykład ataki schizofrenii).

Do kiedy można się odwołać?

 • jeśli to ty lub twój podopieczny przyjął mandat - masz 7 dni na odwołanie się od niego (od daty wystawienia).
 • jeśli odwołanie składa przedstawiciel służby lub sądu - może to zrobić po 7 dniach od wystawienia

Jaka jest procedura postępowania?

Aby mandat został unieważniony, przeprowadza się konkretną procedurę wraz z posiedzeniem sądu:

 1. W pierwszej kolejności wniosek odwoławczy trafia do odpowiedniego sądu rejonowego - składany jest przez osobę, która mandat otrzymała lub jej przedstawiciela, lub przedstawiciela służby/sądu (z urzędu).
 2. Sąd ustala datę posiedzenia, o której informuje wnioskodawcę.
 3. Na posiedzeniu sąd rozpatruje wniosek i wydaje postanowienie o uchyleniu mandatu lub postanowienie odmowne, które utrzymuje mandat w mocy. Od tej decyzji sądu nie ma już możliwości odwołania.

Czy obecność w sądzie jest obowiązkowa?

Obecność w sądzie nie jest konieczna, jeśli nie otrzymałeś obowiązkowego wezwania do stawiennictwa. Możesz wziąć udział w posiedzeniu dobrowolnie lub po prostu czekać na listowną decyzję sądu. 

Ile kosztuje odwołanie się od mandatu drogowego?

Postępowanie sądowe w sprawie odwołania od mandatu drogowego jest bezpłatne.


Wniosek o uchylenie mandatu drogowego

Jaki wniosek złożyć?

Nie ma odgórnego szablonu wniosku o uchylenie mandatu drogowego. Możesz napisać go samodzielnie lub skorzystać z naszego szablonu.
Jeśli chcesz to zrobić samodzielnie, pamiętaj, aby we wniosku znalazły się poniższe dane:

 • imię, nazwisko
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • seria i numer mandatu, a jako załącznik dodaj jego kserokopię,
 • opis zdarzenia z twojego punktu widzenia, wyjaśniający sytuację i uzasadniający odwołanie - zobacz szczegóły dalszej procedury.

Jak i gdzie składa się dokumenty?

Wniosek złóż do najbliższego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wystawienia mandatu.
Dokumenty możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać je pocztą na adres sądu listem poleconym.


Gdzie można złożyć wniosek o odwołanie od mandatu drogowego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek o odwołanie od mandatu drogowego

Wniosek o uchylenie mandatu drogowego

Przykładowy wzór

Pobierz dokument


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.