Deklaracja PCC-3 online przez Internet i wzór druku PDF jak wypełnić

Deklaracja PCC 3- informacje jak, kiedy i gdzie złożyć

Co to jest PCC 3?

PCC-3 to skrót od podatku od czynności cywilnoprawnych, których dokonuje się w przypadku nabycia mienia od osoby fizycznej (np. z tytułu nabycia samochodu lub nieruchomości).

Do czynności cywilnoprawnych należą również:

  • ustanowienie hipoteki,
  • umowy darowizny, dożywocia → np. darowizny samochodu,
  • umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności,
  • umowy spółki i depozytu nieprawidłowego,
  • umowy sprzedaży, a także zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

Kiedy należy złożyć deklarację PCC-3?

Deklarację PCC-3 należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu mienia. Podstawą do zapłaty podatku może być np. umowa-kupna sprzedaży samochodu.

W przypadku niezłożenia deklaracji PCC-3 w terminie można złożyć do urzędu skarbowego pismo wyjaśniające → sprawdź, jak napisać czynny żal i pobierz wypełniony wzór.

Gdzie należy złożyć deklarację PCC-3?

Deklarację PCC-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość przesłania jej pocztą, na adres wybranego urzędu. Rekomenduje się jednak, aby skorzystać z możliwości złożenia dokumentu online, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego.

PCC 3 online

PCC-3 online przez Internet

Aby złożyć deklarację PCC 3 online przez Internet, należy wejść na stronę podatki.gov.pl/e-deklaracje. W tym celu nie trzeba posiadać podpisu kwalifikowanego. Można go zastąpić 5 danymi, które definiują podatnika przed urzędem skarbowym. Po złożeniu e-deklaracji podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wypełnij deklarację PCC-3 online

Wzór jak wypełnić druk PCC 3 

Deklarację PCC-3 można wypełnić odręcznie, a następnie złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. 

Deklaracja PCC-3 PDFWzór PDF jak wypełnić deklaracje PCC-3

 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ile wynosi  podatek PCC-3?

Ile wynosi PCC-3?

To, ile wynosi podatek PCC-3, zależy od sytuacji oraz ceny mienia. W przypadku, w którym zakupiono mienie od osoby fizycznej, a jego wartość nie przekracza 1000 zł lub gdy zostało nabyte na użytek osoby niepełnosprawnej, nie trzeba płacić podatku. W większości przypadków stawka podatku wynosi 2% od podstawy opodatkowania.

Wykaz stawek podatku PCC-3, których wysokość jest uzależniona od rodzaju umowy i podstawy opodatkowania:

Rodzaj umowy Podstawa opodatkowania Stawka [%]
Umowa dożywocia, o dział spadku, zamiany, darowizny, o zniesienie współwłasności Przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego oraz do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
Przeniesienie własności innych praw majątkowych 1%
Umowa sprzedaży Nieruchomość, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego, prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego, lokalu użytkowego oraz do domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
Inne prawa majątkowe 1%
Umowa ustanowienia hipoteki Zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
Zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej kwocie 19 zł
Umowy spółki, pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 0,5%
Umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) oraz odpłatnej służebności 1%

Kara za nieopłacenie podatku

Kara, jaką można ponieść za nieopłacenie podatku PCC-3, wynosi od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia! Jej dokładną wysokość ustala urząd skarbowy. Jeżeli podatnik zorientował się, że nie opłacił podatku na czas, a nie otrzymał wezwania w tej sprawie z urzędu skarbowego, może złożyć podanie, w którym wyjaśni powód opóźnienia opłaty. W takim wypadku musi liczyć się jednak z odsetkami - urząd skarbowy ma aż 5 lat, aby upomnieć się o należną opłatę.

Podstawa prawna 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PCC-3 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,7 tys. dokumentów!
PCC-3 (PDF)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego druku PCC-3 [PDF]
Pobierz dokument