Deklaracja PCC-3 2021

Aktualizacja: 12 sierpnia 2021

PCC-3 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację PCC-3 online

Co to jest PCC-3?

PCC-3 to skrót od podatku od czynności cywilnoprawnych, których dokonujemy, gdy nabywamy mienie od osoby fizycznej (np. z tytułu nabycia samochodu lub nieruchomości).

Do czynności cywilnoprawnych należą również:

  • ustanowienie hipoteki
  • umowy darowizny, dożywocia
  • umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności
  • umowy spółki i depozytu nieprawidłowego
  • umowy sprzedaży, a także zamiany rzeczy i praw majątkowych 
  • umowy pożyczki
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności

Kiedy należy złożyć deklarację PCC-3?

Deklarację PCC-3 należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu mienia. Podstawą do zapłaty podatku może być np. umowa kupna sprzedaży samochodu.


Gdzie należy złożyć deklarację PCC-3?

Deklarację PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość przesłania jej pocztą, na adres wybranego urzędu. Rekomenduje się jednak, aby skorzystać z możliwości złożenia dokumentu online, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Skarbowego. W tym celu należy wejść na stronę podatki.gov.pl/e-deklaracje.

Uwaga! Aby złożyć deklarację PCC-3 przez Internet, nie musisz posiadać podpisu kwalifikowanego. Można go zastąpić 5 danymi, które definiują podatnika przed Urzędem Skarbowym.

Ile wynosi PCC-3?

To, ile wynosi podatek PCC-3, zależy od sytuacji oraz ceny mienia. W przypadku, w którym zakupimy mienie od osoby fizycznej, a jego wartość nie przekracza 1000 zł lub gdy zostało nabyte na użytek osoby niepełnosprawnej, nie musimy płacić podatku. W większości przypadków stawka podatku wynosi 2% od podstawy opodatkowania.

Wykaz stawek podatku PCC-3, których wysokość jest uzależniona od rodzaju umowy i podstawy opodatkowania:

Rodzaj umowy Podstawa opodatkowania Stawka [%]
Umowa dożywocia, o dział spadku, zamiany, darowizny, o zniesienie współwłasności Przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego oraz do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
  Przeniesienie własności innych praw majątkowych 1%
Umowa sprzedaży Nieruchomość, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego, prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego, lokalu użytkowego oraz do domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym 2%
  Inne prawa majątkowe 1%
Umowa ustanowienia hipoteki Zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
Zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej kwocie 19 zł
Umowy spółki, pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 0,5%
Umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) oraz odpłatnej służebności 1%

Kara za nieopłacenie podatku

Kara, jaką możemy ponieść za nieopłacenie podatku PCC-3, wynosi od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia! Jej dokładną wysokość ustala urząd skarbowy. Jeżeli zorientowaliśmy się, że nieopłaciliśmy podatku na czas, a nie otrzymaliśmy wezwania w tej sprawie z urzędu skarbowego, możemy złożyć podanie, w którym wyjaśnimy powód opóźnienia opłaty. W takim wypadku musimy liczyć się jednak z odsetkami. Urząd skarbowy ma aż 5 lat, aby upomnieć się o należną opłatę.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja PCC-3 w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - deklaracja PCC-3