Wniosek o becikowe - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

Aktualizacja: 26 stycznia 2021


Wniosek o becikowe

Co to jest becikowe?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zwana również becikowym, to wsparcie finansowe dla rodziców lub opiekuna w związku z urodzeniem się dziecka / jego przysposobieniem. 

Ile wynosi becikowe?

Becikowe to kwota 1000 zł - stała dla wszystkich osób, którym zostanie przyznana.

Kto może otrzymać zapomogę?

Becikowe przyznawane jest osobom, które spełniają poniższe warunki formalne:

 1. Są opiekunami dziecka, czyli:
  • rodzice dziecka,
  • opiekunowie prawni dziecka, przydzieleni sądownie,
  • opiekunowie faktyczni dziecka, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję.
 2. Nie przekraczają wyznaczonego dochodu na osobę w rodzinie. W 2020 roku kryterium dochodowe wynosi 1922 zł netto.
 3. W przypadku, jeśli o becikowe starają się rodzice dziecka, warunkiem jest, aby matka dziecka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży, aż do rozwiązania.
 4. Osoba starająca się o przyznanie zapomogi jest polskim obywatelem (lub w wybranych przypadkach cudzoziemcem) i zamieszkuje na terenie naszego kraju.

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy:

 • osoba starająca się o becikowe nie mieszka w Polsce,
 • członek rodziny ma przyznane podobne świadczenie za granicą (chyba, że umowy między państwami stanowią inaczej),
 • osoba samotnie wychowująca dziecko nie ma ustalonego świadczenia alimentacyjnego dla niego od drugiego rodzica (tytułem wykonawczym lub sądownie), za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a drugi nie ma zasądzonych alimentów,
  • powództwo o ustalenie alimentów drugiego rodzica zostało oddalone,
  • zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnym zakresie i czasie.

Wniosek o becikowe

Kiedy składa się wniosek o becikowe?

 • Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia jego przyjścia na świat,
 • Wniosek o jednorazową zapomogę dla opiekuna prawnego i faktycznego dziecka, a także dla rodziców adopcyjnych, należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobienia. Ważne jest jednak kryterium wieku dziecka - nie może mieć ukończonego 18 roku życia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie becikowe, należy wypełnić i przedłożyć poniższe dokumenty:

Gdzie składa się wniosek o becikowe?

 • Do przyjęcia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka upoważnione są jednostki gminne, najczęściej urzędy miasta lub gminy oraz ośrodki pomocy społecznej. Wyszukaj swoją miejscowość na dole strony i sprawdź, gdzie dokładnie możesz złożyć wniosek o becikowe. Możesz to zrobić osobiście lub listownie.
 • Wniosek ten możesz również złożyć online - wykorzystując do tego platformę Empatia oraz swój Profil Zaufany. To najszybsza i najbezpieczniejsza droga. Jak złożyć wniosek o becikowe przez internet? Skorzystaj z linków w sekcji Złóż wniosek online

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Nic - złożenie wniosku o becikowe jest całkowicie bezpłatne.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Wnioski rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia dokumentów, a w przypadkach wysoce skomplikowanych - do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania. 
Wypłata świadczenia zazwyczaj następuje:

 • do ostatniego dnia miesiąca - jeśli wniosek został złożony do 10-go dnia miesiąca,
 • do końca kolejnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10-tym.

Wypłata świadczenia może zostać wykonana:

 • przelewem na wskazane konto,
 • przekazem pocztowym,
 • bezpośrednio w kasie urzędu.

Wybór zależy od przyjętej praktyki urzędu i jej możliwości organizacyjnych.

Jak obliczyć dochód do becikowego

W celu obliczenia dochodu do becikowego należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku. Wliczają się do tego:

 • zarobki z umów o pracę i umów-zleceń,
 • stypendia,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z działalności rolniczej,
 • dochody z wynajmu.

Następnie otrzymaną kwotę trzeba podzielić przez liczbę członków rodziny (łącznie z najmłodszym juniorem lub juniorką). W ten sposób wylicza się dochód do becikowego.
Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.