Wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Aktualizacja: 19 maja 2021


Do wykonywania niektórych zawodów konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie wymagane jest również w procesie pozyskiwania licencji, uprawnień czy koncesji. Jak zdobyć taki dokument? Gdzie złożyć wymagane dokumenty? Kto może się o niego starać? Odpowiedzi można znaleźć w poniższej instrukcji.

Do wykonywania jakich zawodów potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności?

Istnieje szczególna grupa zawodów, w których posiadanie zaświadczenia o niekaralności jest konieczne. Są to:

 • Nauczyciel
 • Policjant
 • Detektyw
 • Sędzia
 • Licencjonowany pracownik ochrony
 • Komornik
 • Agent ubezpieczeniowy

Kto może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności może złożyć każdy. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności?

Jest to dokument wydawany przez Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który potwierdza, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu (nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym).

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami można złożyć na 3 sposoby:

 • W punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
 • Przez Internet – konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
 • Listownie – na adres biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Dokumenty należy złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Listę punktów informacyjnych można znaleźć tutaj.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Cena zaświadczenia będzie różniła się w zależności od metody składania wniosku. W przypadku składania dokumentów przez Internet, koszt otrzymania zaświadczenia to 20 złotych. Jeżeli wnioskujący zdecyduje się na dostarczenie wniosku osobiście bądź listownie, koszt wzrośnie o 10 złotych – trzeba będzie zatem zapłacić 30 złotych

Uwaga! W niektórych sytuacjach opłata nie musi być uiszczana. Dzieje się tak, jeżeli wnioskujący potrzebuje dokumentu, aby jako wolontariusz zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu, bądź kolonii dla dzieci i młodzieży. Wówczas do wniosku należy dołączyć pismo od organizatora, który potwierdzi chęć zostania przez wnioskującego wychowawcą kolonijnym.

Jak można dokonać opłaty?

Opłaty można dokonać na kilka sposobów:
•    gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ulicy Czerniakowskiej 100 w Warszawie;
•    gotówką w kasie dowolnego sądu;
•    zapłacić za pomocą znaków opłaty sądowej, które można kupić w kasie urzędu;
•    przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku złożenia wniosku przez internet opłaty można dokonać tylko przez system e-KRK.


Wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności:
•    Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
•    Potwierdzenie dokonania płatności
•    Pismo od organizatora kolonii lub obozu dla dzieci, które potwierdzi, że wnioskujący chce jako wolontariusz zostać wychowawcą obozowym – jeżeli wnioskujący potrzebuje zaświadczenia, aby zostać wychowawcą kolonijnym.

Jak złożyć wniosek w punkcie informacyjnym?

 1. Na początku należy wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
 2. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia
 3. Następnie należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem płatności w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. 

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Aby złożyć wniosek przez Internet, należy założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Następnie należy wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie. Dokument należy podpisać – wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 3. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku wraz z potrzebnymi załącznikami.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 2. Następnie należy zapłacić za wydanie zaświadczenia o niekaralności
 3. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku wraz z dokumentami na adres Biura Informacji Krajowego Rejestru Karnego lub dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia?

 • listownie - zaświadczenie o niekaralności zostanie wysłane w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku;
 • osobiście – informację otrzymuje się od ręki; w wyjątkowych sytuacjach termin oczekiwania może wydłużyć się maksymalnie do 7 dni od złożenia wniosku;
 • przez Internet – zaświadczenie zostanie wysłane nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pamiętaj! Do punktu informacyjnego należy zabrać ze sobą dokument, który potwierdzi tożsamość wnioskującego, np. dowód osobisty lub paszport


Gdzie można złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek o zaświadczenie o niekaralności

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Pobierz dokument