Wypis z kartoteki lokali / budynków - wniosek PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 29 listopada 2023

Wypis z kartoteki lokali

Starając się o dokonanie wpisu w księdze wieczystej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego, bądź jego sprzedaży, konieczne jest posiadanie wypisu z kartoteki lokali / budynków. Jak się o niego starać? Gdzie i jak złożyć wniosek? Ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest wypis z kartoteki lokali oraz wypis z kartoteki budynków?

Wypis z kartoteki lokali skupia się na konkretnym lokalu w budynku, podczas gdy wypis z kartoteki budynków dotyczy samego budynku jako całości. Dokument jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Jakie informacje znajdują się w wypisie z kartoteki lokali lub kartoteki budynków?

Wypis z kartoteki lokali oraz wypis z kartoteki budynków zawiera m.in.:

  • identyfikator budynku,
  • adres budynku,
  • powierzchnię użytkową,
  • oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów (jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej).

Kto może wnioskować o wypis z kartoteki lokali?

Kto może wnioskować o wypis z kartoteki lokali lub kartoteki budynków?

Dokument mogą uzyskać:

  • właściciel nieruchomości;
  • osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością;
  • osoba albo przedsiębiorstwo, które ma prawne powody do uzyskania takiego dokumentu.

Kiedy można starać się o wypis z kartoteki lokali / budynków?

W dowolnym momencie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wypis z kartoteki lokali lub kartoteki budynków

Wymagane dokumenty

Jedynym dokumentem, jaki należy dostarczyć do urzędu w celu zdobycia wypisu z kartoteki lokali, jest wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. W formularzu należy zaznaczyć opcję “Wypis z kartoteki lokali” lub “Wypis z kartoteki budynków”. Dodatkowo należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokument oraz pełnomocnictwo, jeżeli wnioskujący chce z niego skorzystać.

Wniosek o wypis z kartoteki lokali - wzór PDF

Jak złożyć wniosek o wypis z kartoteki lokali?

Jak złożyć wniosek o wypis z kartoteki lokali / budynków?

O wydanie dokumentu można wnioskować na 3 sposoby:

Ile kosztuje wypis z kartoteki lokali / budynków?

Cena dokumentu różni się w zależności od tego, jaką formę jego otrzymania wybierze wnioskujący. Za wypis z kartoteki lokali / budynków w postaci dokumentu drukowanego uiszcza się opłatę w wysokości 20 zł, natomiast za wypis w postaci elektronicznej opłata wynosi 15 zł.

Jak długo czeka się na wydanie dokumentu? 

Urząd poinformuje wnioskującego, ile potrwa przygotowanie wypisu. Podczas wypełniania wniosku, można zdecydować, w jaki sposób chce się odebrać dokumenty (osobiście w urzędzie, listownie, czy za pomocą poczty elektronicznej).

 Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypis z kartoteki lokali / budynków w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (PDF)
Pobierz dokument