Deklaracja PIT-37 - Rozliczanie pitów 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

PIT-37 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację PIT-37 online

Co to jest PIT-37?

Ta deklaracja dotyczy niemalże każdego podatnika otrzymującego wynagrodzenie. PIT-37 służy do rozliczania rocznych zarobków, które podatnik uzyskał od płatnika składek, czyli pracodawcy. Składają ją zatem pracownicy, zleceniobiorcy i inne osoby rozliczające się przy pomocy skali podatkowej.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-37?

Deklarację PIT-37 należy składać corocznie od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub niedzielę, podatnik ma obowiązek złożyć deklarację najpóźniej następnego dnia roboczego.


Gdzie należy złożyć druk i jak rozliczyć PIT-37?

Deklarację PIT-37 należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Dokument można także wysłać listem poleconym na adres odpowiedniego urzędu. Najbardziej rekomendowanym sposobem rozliczenia deklaracji podatkowej jest zrobienie tego przez Internet, za pomocą platformy Twój e-PIT. 

Uwaga! Aby złożyć deklarację on-line, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Kara za niezłożenie deklaracji

Wysokość kary za niezłożenie deklaracji PIT-37 w terminie zależy od tego, czy podatnikowi naliczono podatek. Jeżeli tak się stało, grozi mu kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności - wówczas niezłożenie deklaracji jest kwalifikowane jako przestępstwo skarbowe. Jeśli podatek nie został naliczony, podatnik może uniknąć konsekwencji.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja PIT-37 w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie