Mieszkanie komunalne - warunki otrzymania i wniosek 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 stycznia 2024

Wniosek o mieszkanie komunalne

Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, mogą starać się o przyznanie lokalu z zasobów gminy. Jakie warunki trzeba spełniać i ile czeka się na mieszkanie komunalne? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym różni się mieszkanie komunalne od socjalnego?

Zarówno mieszkania komunalne, jak i socjalne, przyznawane są osobom o niskich dochodach. Jednak w przypadku mieszkań socjalnych kryterium dochodowe jest niższe, a czas obowiązywania umowy najmu nie może być krótszy niż pół roku, zaś w mieszkaniach komunalnych umowę podpisuje się na czas nieoznaczony. Stawki czynszu za mieszkania ustalane są przez władze miasta raz w roku.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne to lokale będące w posiadaniu urzędu miasta/gminy, które są przyznawane na wniosek osobom z niższymi dochodami.

Jeżeli lokator nie będzie stosował się do zasad wyznaczonych przez gminę, wówczas urząd może złożyć do sądu pozew o eksmisję z mieszkania.

Jak dostać mieszkanie komunalne?

Jak dostać mieszkanie komunalne? Najczęściej stosowane kryteria przyznawania lokali komunalnych

Aby otrzymać mieszkanie z zasobów gminy lub miasta, należy spełniać szereg kryteriów ustalonych przez organ. Każda gmina samodzielnie określa kryteria przyznawania mieszkań komunalnych. Najczęściej należą do nich:

 • niski lub przeciętny dochód rodziny - próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez miasta/gminy posiadające mieszkania komunalne; stanowi on procent najniższej emerytury - przeważnie nie może być wyższy niż 220% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 130% wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przeliczeniu na członka gospodarstwa - należy jednak zweryfikować to w danej gminie
 • brak posiadania praw do innej nieruchomości mieszkalnej lub posiadane mieszkanie jest zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny wnioskującej o przyznanie mieszkania komunalnego, 
 • bardzo złe warunki mieszkaniowe.

Komu przysługuje pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego?

Osoby, które złożą wniosek o przydział, trafiają na listę osób oczekujących na mieszkanie - i otrzymują możliwość najmu mieszkania od gminy zgodnie z kolejnością składania wniosków. Są jednak wyjątki od tej zasady - niektóre osoby mają pierwszeństwo w otrzymaniu mieszkania komunalnego lub socjalnego (w zależności od ich sytuacji materialnej). Do tej grupy zalicza się przede wszystkim:

 • niepełnosprawnych,
 • ofiary przemocy domowej,
 • wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy opuszczają placówkę po uzyskaniu pełnoletności,
 • mieszkańcy budynków do rozbiórki,
 • osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku pożaru lub zalania,
 • osoby zamieszkujące altany na terenie ogródków działkowych.

Wolne mieszkania komunalne 

Listę ewentualnych wolnych mieszkań komunalnych posiada urząd miasta lub gminy. Aby się z nią zapoznać, należy udać się do wydziału zajmującego się nieruchomościami. Należy jednak przygotować się na to, że na ten moment miasto może nie mieć żadnego wolnego lokalu

Jeżeli w mieście nie ma wolnych mieszkań komunalnych, warto zainteresować się programem "Mieszkanie bez wkładu własnego", dzięki któremu łatwiej wziąć kredyt na własne M. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o mieszkanie komunalne 2024

Wymagane dokumenty

Aby starać się o wpisanie na listę oczekujących na wolne mieszkanie komunalne, należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o mieszkanie komunalne,
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka rodziny,
 • deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące, potwierdzoną stosownymi dokumentami,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak wypełnić wniosek o mieszkanie komunalne?

Jak wypełnić wniosek o przydział mieszkania komunalnego?

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego musi zawierać następujące informacje: 

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego: 
  • imię, 
  • nazwisko, 
  • adres zamieszkania, 
  • adres zameldowania, 
  • adres korespondencyjny,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • informacje o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania, 
  • stopień pokrewieństwa do wnioskodawcy, 
  • stan cywilny, 
  • numer PESEL
  • miejsce urodzenia,
  • informacje o dochodach, zasiłkach, 
  • czy osoba uczy się, studiuje lub ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Wzór wniosku o mieszkanie komunalne

Każda gmina/miasto posiada własny wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego. Wzoru należy szukać bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale urzędu miasta/gminy lub urzędu dzielnicy zajmującym się nieruchomościami, np. wydziale gospodarki mieszkaniowej, wydziale gospodarki nieruchomościami → wyszukiwarka

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek z załącznikami można złożyć w dowolnym momencie

Ile czeka się na mieszkanie komunalne?

Ile czeka się na mieszkanie komunalne?

Czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania komunalnego zależy od obecnych zasobów miasta lub gminy. Osoby, które złożyły wniosek, są wpisywane na listę oczekujących. Na mieszkanie komunalne można czekać nawet kilka lat - według ostatnich statystyk czas oczekiwania na lokal komunalny w Polsce wynosi średnio około 3-4 lat.

Wykup mieszkania komunalnego

Po otrzymaniu lokalu, jeżeli jego lokator spełnia określone warunki, a miasto ogłosi, że mieszkanie dostępne jest na sprzedaż, mieszkaniec może zdecydować się na wykup mieszkania komunalnego.

Czy możliwe jest dziedziczenie mieszkania komunalnego?

Śmierć osoby uprawnionej do najmu mieszkania komunalnego to utrudnienie dla osób, które wspólnie z nią zamieszkiwały. Mieszkanie komunalne jest własnością gminy - nie stanowi więc własności zmarłego najemcy i nie wchodzi do masy spadkowej. Z tego powodu nie ma możliwości odziedziczenia mieszkania komunalnego. Spadkobiercy mogą jednak starać się o kontynuację wynajmu mieszkania. Zgodnie art. 691 § 1 KC w przypadku śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: 

 • małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
 • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
 • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
 • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Wspomniany przepis wskazuje dodatkowo, że osoby chcące wstąpić w stosunek najmu musiały stale zamieszkiwać z najemcą aż do jego śmierci. Sam meldunek nie jest wystarczającym potwierdzeniem tego faktu - gmina przeprowadza wywiad środowiskowy, aby ustalić, czy lokal faktycznie jest centrum życiowym osoby chcącej wynajmować mieszkanie komunalne po zmarłym. 

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - mieszkanie komunalne w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 31,1 tys. dokumentów!
Wniosek o mieszkanie komunalne

Nie umieściliśmy na stronie wzoru wniosku, gdyż każda gmina posiada własny, indywidualny wzór tego dokumentu. Wzoru formularza należy szukać bezpośrednio w urzędzie lub na jego stronie internetowej!

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu