Zwrot kosztów dojazdu do pracy samochodem prywatnym i komunikacją miejską 2023

Weryfikacja: 5 lipca 2023

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Jeżeli pracownik musi wykonywać swoją pracę poza miejscem zamieszkania lub daleko od siedziby pracodawcy, może ubiegać się o zwrot kosztów za dojazd. Pozwala to zrekompensować koszty codziennych dojazdów do pracy. Jak starać się o zwrot? Jakie warunki trzeba spełnić, aby został on przyznany? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Zwrot za dojazd do pracy

Podczas zawarcia umowy o pracę z pracownikiem, zatrudniający ma możliwość rozszerzenia treści umowy. Zgodnie z art. 18 Kodeksu Pracy: Postanowienia zawieranych umów o pracę oraz pozostałych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika aniżeli przepisy prawa pracy.

Jednym z dodatkowych postanowień jest tzw. zwrot kosztów za dojazd do pracy przez pracownika. Dodatek nie należy do obowiązku pracodawcy i wynika tylko z woli zatrudniającego.

Ile wynosi zwrot kosztów za dojazd do pracy?

Ulga na dojazd do pracy stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracownika, którego wysokość odliczenia zawarta jest w ustawie o PIT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ulga wynosi od 250 do 300 zł miesięcznie, a maksymalna kwota, która przysługuje pracownikowi to 3600 zł.

  • dla dojazdów do pracy na terenie jednej miejscowości, ulga wynosi 250 zł miesięcznie;
  • dla dojazdów do pracy z innej miejscowości, ulga wynosi 300 zł miesięcznie.

Zwrot kosztów za dojazd do pracy a rozliczenie PIT

Pracownik, którego firma nie refunduje kosztów za dojazd do pracy, może starać się o częściowy zwrot kosztów, składając roczną deklarację podatkową PIT. W trakcie składania deklaracji pracownik ma możliwość wykazania uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Kwoty doliczone stanowią podstawę opodatkowania.

Jak starać się o zwrot kosztów dojazdu do pracy?

O zwrot kosztów dojazdów do miejsca pracy można wnioskować:

Zwrot kosztów dojazdu do pracy u pracodawcy

Dofinansowanie do dojazdów do pracy od pracodawcy

Niektóre firmy praktykują zwracanie pracownikom pieniędzy za dojazdy do pracy. Dofinansowanie można otrzymać do:

  • zakupu biletów komunikacji miejskiej, 
  • zakupu paliwa zużywanego w celu dojazdu do pracy.

Aby takie dofinansowanie było możliwe, adnotacja o refundacji kosztów dojazdów do firmy powinna być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych. Jeżeli jej tam nie ma, pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi dofinansowania za dojazd do pracy.

Pracodawca może samodzielnie ustalić kryteria wysokości zwrotów. W niektórych firmach wysokość dopłaty zależy od odległości miejsca zamieszkania od zakładu pracy. 

Pomoc finansowa wynikająca z dojazdów do pracy jest przychodem ze stosunku pracy, więc podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Pracodawcy oferują również pracownikom alternatywne opcje dotyczące dojazdu do pracy. Są to na przykład:

  • samochody służbowe dla pracowników,
  • wynajem autobusu, który dowozi pracowników do firmy, 
  • możliwość pracy zdalnej.
Wniosek o zwrot kosztów za dojazd do pracy - wzór PDF, DOC

Dodatek za dojazd do pracy z Funduszu Pracy

Dodatek za dojazd do pracy z Funduszu Pracy

O dofinansowanie dojazdu do miejsca pracy można się również starać w powiatowym urzędzie pracy. Dodatek przeznaczony jest dla osób, które:

  • odbywają staż lub szkolenie w innym mieście niż miejsce zamieszkania, 
  • podjęły zatrudnienie po skierowaniu przez PUP, 
  • otrzymują wynagrodzenie nieprzekraczające dwukrotności najniższego wynagrodzenia.

Aby otrzymać zwrot, pracownik musi co miesiąc przedstawiać w urzędzie zaświadczenie o zatrudnieniu oraz uzyskanych przychodach, listę obecności na szkoleniu/stażu oraz dokumentu świadczącego o przejazdach do pracy np. bilety, paragony, faktury. Dodatek można otrzymywać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Pracownik może spotkać się z odmową urzędu pracy - dzieje się tak, gdy placówka wyczerpie swój budżet przeznaczony na ten cel.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wynagrodzenie za czas dojazdu do pracy

Wielu pracowników traci mnóstwo czasu na dojazdach do miejsca pracy. Czy za okres jazdy do firmy można otrzymać wynagrodzenie? Niestety, nie ma takiej możliwości. Polskie prawo wyraźnie mówi, że dojazd do pracy nie jest traktowany jako jeden z obowiązków służbowych, dlatego nie przysługuje za niego wypłata.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zwrot za dojazd do pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zwrot kosztów za dojazd do pracy [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o zwrot kosztów za dojazd do pracy [PDF]
Pobierz wniosek