Pełnomocnictwo PGE Dystrybucja i Obrót - upoważnienie do reprezentowania odbiorcy i zawarcia umowy - wzór PDF 2023

Weryfikacja: 16 sierpnia 2023

Pełnomocnictwo PGE

Jeżeli klient nie może w danym momencie załatwić sprawy w firmie PGE (np. podpisanie, zmiana, zerwanie umowy), może do tego upoważnić inną osobę. Kto może zostać pełnomocnikiem? Jakich czynności można dokonywać na podstawie pełnomocnictwa w PGE? Jak napisać pełnomocnictwo i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może zostać pełnomocnikiem w PGE?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych - niekoniecznie musi być to członek rodziny mocodawcy.

Do czego upoważnia pełnomocnictwo w PGE?

Zakres udzielanego upoważnienia zależy od mocodawcy. Może on upoważnić m.in. do:

 • reprezentowania odbiorcy,
 • zawarcia, zmiany lub zerwania umowy, 
 • czynności związanych z realizacją podpisanych umów,
 • złożenia dokumentów, 
 • odbioru dokumentów i umów.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do PGE?

Jak napisać pełnomocnictwo do PGE?

Pełnomocnictwo do firmy PGE powinno posiadać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • imię, nazwisko, PESEL mocodawcy,
 • imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu lub e-mail osoby upoważnianej,
 • numer ewidencyjny klienta - jeżeli mocodawca ma już podpisaną umowę z PGE,
 • zakres upoważnienia,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa - opcjonalnie, 
 • podpisy mocodawcy i osoby upoważnionej.

Pełnomocnictwo PGE - wzór druku PDF

PGE posiada własny wzór pełnomocnictwa. Mocodawca może wskazać w nim konkretne czynności, do których upoważnia swojego pełnomocnika bądź udzielić mu pełnomocnictwa ogólnego na wybrany przez siebie okres czasu. 

Pełnomocnictwo PGE - wzór PDF

Jak złożyć pełnomocnictwo w PGE?

Osoba upoważniona powinna złożyć pełnomocnictwo w oddziale PGE lub przekazać je monterowi (w przypadku montażu instalacji).

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pełnomocnictwo PGE w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 33,1 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo PGE [PDF]
Pobierz dokument