Protokół zdawczo-odbiorczy TAURON online lub druk PDF wzór 2023

Protokół zdawczo-odbiorczy TAURON

W przypadku sprzedaży lub najmu nieruchomości należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy właściciel mieszkania, domu lub innej nieruchomości chce przepisać licznik prądu na nowego użytkownika. Jak przepisać licznik zużycia prądu w TAURON? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym poradniku.

Protokół zdawczo-odbiorczy zużycia prądu TAURON

Protokół zdawczo-odbiorczy dostawcy prądu wypełnia się w sytuacji, gdy dotychczasowy użytkownik chce przepisać licznik na osobę lub firmę, która będzie płaciła za energię elektryczną. Jeżeli dotychczasowy użytkownik nie przepisze licznika zużycia prądu, wówczas będzie w dalszym ciągu zobowiązany do uiszczania opłat za prąd. 

Większość protokołów zdawczo-odbiorczych dostawców mediów zawiera następujące dane:

 • miejscowość, data,
 • dane obu stron protokołu (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu),
 • adres nieruchomości, której dotyczy,
 • numer licznika,
 • stan licznika na dzień przekazania nieruchomości,
 • podpisy obu stron protokołu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak przepisać licznik zużycia prądu w TAURON?

Jak przepisać licznik zużycia prądu w TAURON?

Protokół zdawczo-odbiorczy licznika można dostarczyć do TAURON-u na 3 sposoby: 

 • mailowo, wypełniając pobrany formularz i przesyłając go na pocztę elektroniczną TAURON-u,
 • online, wypełniając formularz internetowy,
 • osobiście, w wybranym Biurze Obsługi Klienta TAURON.

Jak wysłać protokół zdawczo-odbiorczy do TAURON mailowo?

Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego TAURON PDF
 1. Należy pobrać, a następnie wypełnić na komputerze druk protokołu zdawczo-odbiorczego. Część pól formularza wypełnia strona przekazująca licznik, a drugą część - osoba lub firma, na którą zostanie on przepisany.
 2. Kolejnym krokiem jest zapisanie dokumentu i przesłanie protokołu na adres mailowy [email protected] (dla klientów indywidualnych) lub [email protected] (dla firm).

Protokół zdawczo-odbiorczy TAURON online

Jak wypełnić protokół zdawczo-odbiorczy TAURON online?

 1. Należy zalogować się w serwisie Mój Tauron.
 2. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza protokołu zdawczo-odbiorczego. Pierwszą część wypełnia dotychczasowy użytkownik licznika (czyli strona zdająca).
 3. Jeżeli strona zdająca poda w protokole adres e-mail osoby lub firmy, na którą licznik zostanie przepisany, ta otrzyma link do drugiej części protokołu zdawczo-odbiorczego automatycznie. Jeżeli osoba zdająca nie poda adresu e-mail strony odbierającej licznik, musi przesłać jej wygenerowany link samodzielnie.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - protokół zdawczo-odbiorczy Tauron w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę protokół zdawczo-odbiorczy Tauron online?

Mój Tauron
Serwis dla klientów firmy TAURON

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,7 tys. dokumentów!
Protokół zdawczo-odbiorczy TAURON [PDF]
Pobierz dokument