Upoważnienie ogólne - jak napisać? druk [PDF, DOC] wzór standardowy 2023

Weryfikacja: 29 kwietnia 2023

Upoważnienie wzór

Upoważnienie jest jednym ze sposobów na przekazanie komuś prawa do wykonania czynności w naszym imieniu. Dzięki temu wskazana osoba może załatwić różne sprawy. Jak poprawnie stworzyć pismo? Czym różni się od pełnomocnictwa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie jest pozwoleniem na wykonanie danej czynności w naszym imieniu, na przykład do złożenia lub odbioru dokumentów z urzędu, do sprawowania opieki nad dzieckiem lub odbioru z przedszkola. Natomiast pełnomocnictwo daje uprawnionemu (pełnomocnikowi) prawo do podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy wraz z poniesieniem ich konsekwencji - np. członek zarządu lub pracownik będzie mógł zawrzeć umowę w imieniu firmy, która udzieliła mu pełnomocnictwa.

W określonych sytuacjach pełnomocnictwo musi zostać przygotowane w formie aktu notarialnego lub być sygnowane podpisem poświadczonym notarialnie.

Popularne sytuacje, w których druk upoważnienia lub pełnomocnictwa przydają się, to m.in.:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać upoważnienie?

Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których deleguje wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Wzór ogólny standardowego upoważnienia w PDF i DOC

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • oświadczenie woli i określenie celu, dla którego wystawia się pismo,
 • czas obowiązywania - czy jest ono stałe, czy tymczasowe, czy ma charakter jednorazowy,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.
Upoważnienie ogólne - wzór PDF i DOC

Często upoważnienie ma charakter jednorazowy.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie wzór w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,8 tys. dokumentów!
Upoważnienie wzór do pobrania [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie wzór do pobrania [DOC]
Pobierz upoważnienie