Urząd Skarbowy US - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 6 min. czytania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie 16 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach skarbowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd Skarbowy

Urząd skarbowy to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał załatwić sprawę w urzędzie skarbowym. Czym zajmuje się urząd skarbowy? Jak wygląda jego struktura? Z jakimi sprawami można zwrócić się do urzędników?

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa podatników, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa np. z opłacanych podatków. 

Jaka jest struktura urzędu skarbowego?

Każdy urząd skarbowy ma swojego naczelnika, który jest organem podatkowym pierwszej instancji i kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Gdy w danym urzędzie skarbowym pracuje więcej niż 100 osób, naczelnik może posiadać dwóch zastępców, a gdy jednostka zatrudnia ponad 200 osób - 3. Zakres kompetencji zastępcy (lub zastępców) ustala sam naczelnik. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 • działy - zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierującym działem;
 • referaty - zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierującym referatem;
 • wieloosobowe stanowiska pracy - zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
 • jednoosobowe stanowiska pracy.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między działami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

​​​​​Jakie są zadania urzędu skarbowego?

Jakie są zadania urzędu skarbowego?

Urząd skarbowy zajmuje się zadaniami związanymi z szeroko pojętymi finansami kraju. Należą do nich m.in.:

 • kontrolowanie podatków;
 • pomaganie podatnikom i ich ewidencja;
 • określanie i ściąganie podatków i różnych opłat, które wpływają do budżetu państwa, np. podatek VAT, podatek dochodowy czy też podatek akcyzowy;
 • pobieranie opłat, w tym należności celnych z tytułu wywozu bądź przewozu dóbr;
 • prowadzenie administracyjnej egzekucji z tytułu finansowych należności;
 • wzajemne informowanie o sprawach finansowych i podatkowych innych krajów UE;
 • pomaganie lub korzystanie ze wsparcia państw;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym;
 • wykonywanie majątkowych kar określonych w kodeksie karnym wykonawczym i skarbowym.

Deklaracje, które składa się w urzędzie skarbowym

Deklaracje, które m.in. składa się w urzędzie skarbowym

W urzędzie skarbowym można również wnioskować o:

Jak sprawdzić numer konta do urzędu skarbowego?

Od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) na numer indywidualnego rachunku podatkowego, zwany również mikrorachunkiem podatkowym. Numer ten można sprawdzić w przygotowanym generatorze mikrorachunku podatkowego, który po uzupełnieniu identyfikatora podatkowego (do wyboru numer PESEL lub numer NIP) wygeneruje indywidualny numer rachunku podatkowego. Należy jednak pamiętać, że wyłączone z tego obowiązku są podatki VAT-14 oraz VAT w imporcie.

Pozostałe numery rachunków bankowych Urzędu Skarbowego ​​​​​​udostępnione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

e-Urząd Skarbowy

Co umożliwia portal e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to portal umożliwiający załatwienie spraw podatkowych bez wychodzenia z domu, online. Serwis ułatwia kontakt z urzędami skarbowymi poprzez m.in. możliwość wysyłania dokumentów drogą elektroniczną, a także dokonywanie płatności.

Usługi w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy daje dostęp do następujących usług:

 • Twój e-PIT - umożliwia przeglądanie, przesłanie i korektę zeznań podatkowych PIT-37, PIT-28, PIT-36 lub PIT-38,
 • e-mikrofirma - platforma dla przedsiębiorców, umożliwia wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz generowanie plików JPK_VAT i JPK_FA
 • ewidencja mandatów - platforma umożliwiająca przeglądanie wystawionych mandatów, a także dokonanie za nie płatności,
 • płatności online - usługa umożliwiająca dokonywanie wpłat na mikroachunek podatkowy, a także uiszczanie opłat skarbowych wymaganych podczas załatwiania spraw urzędowych,
 • zwroty podatków - dzięki usługę podatnik może sprawdzić informacje o zwrotach z PIT i VAT z ostatnich 2 lat kalendarzowych: ich dacie i sposobie przesłania.

Dokumenty w e-US

W systemie e-US podatnik ma dostęp do dużej bazy wniosków, które można przesłać w formie elektronicznej, w tym m.in. do:

 • wniosków o zaświadczenie:
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)
  • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
 • zgłoszenia ZAP-3,
 • pisma ogólnego,
 • wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
 • zawiadomienie ZAW-NR,
 • wniosku o czynny żal.

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na 3 sposoby:

 • przez login.gov.pl - używając Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną),
 • przez aplikację mObywatel, którą można pobrać na smartfony,
 • przez dane podatkowe - należy podać numer PESEL/NIP i kwotę przychodów. 

Druki do pobrania

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu