Wniosek o zasiłek szkolny

Aktualizacja: 28 marca 2021


Wniosek o zasiłek szkolny

Co to jest zasiłek szkolny?

To świadczenie przyznawane uczniom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym i jest przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z edukacją.

Komu przysługuje i jak często można go otrzymać?

Zasiłek może otrzymać uczeń, który uzasadni zmianę swojej sytuacji życiowej w składanym wniosku - opisze zdarzenie losowe i jego wpływ.
Wniosek można uzyskać raz lub kilka razy w roku - w zależności od zdarzenia losowego.

Ile maksymalnie wynosi kwota świadczenia?

Obecnie kwota świadczenia nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku 5-18 lat, czyli 620 zł.


Wniosek o zasiłek szkolny

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek szkolny wystarczą dwa dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku - nie ma jednolitego wzoru, o właściwy dla danej gminy najlepiej spytać w lokalnym MOPS/GOPS lub na ich stronie internetowej - często wnioski są dostępne online.
  • dokument, który potwierdzi zdarzenie losowe, o którym mowa we wniosku.

Kiedy składa się wniosek?

Wniosek składa się nie później niż 2 miesiące od zdarzenia losowego, którego wniosek dotyczy.


Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek szkolny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Informacje dotyczące wniosku o zasiłek szkolny

Nie ma jednego obowiązującego wniosku o zasiłek szkolny. Każda gmina posiada własny druk, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS, czy posiada taki wniosek do pobrania.Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.