Wniosek o zasiłek szkolny

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Wniosek o zasiłek szkolny

Co to jest zasiłek szkolny?

To świadczenie przyznawane uczniom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z edukacją.

Komu przysługuje i jak często można go otrzymać?

Zasiłek może otrzymać uczeń, który uzasadni zmianę swojej sytuacji życiowej w składanym wniosku - opisze zdarzenie losowe i jego wpływ.
Wniosek można uzyskać raz lub kilka razy w roku - w zależności od zdarzenia losowego.

Ile maksymalnie wynosi kwota świadczenia?

Obecnie kwota świadczenia nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku 5-18 lat, czyli 620 złotych.


Wniosek o zasiłek szkolny

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek szkolny wystarczą dwa dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku - nie ma jednolitego wzoru, o właściwy dla danej gminy najlepiej spytać w lokalnym MOPS/GOPS lub zajrzeć na ich stronę internetową - często wnioski są dostępne online,
  • dokument, który potwierdzi zdarzenie losowe, o którym mowa we wniosku.

Dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej (miejskim lub gminnym).

Kiedy składa się wniosek?

Wniosek składa się nie później niż 2 miesiące od zdarzenia losowego, którego wniosek dotyczy.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zasiłek szkolny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Informacje dotyczące wniosku o zasiłek szkolny

Nie ma jednego obowiązującego wniosku o zasiłek szkolny. Każda gmina posiada własny druk, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS, czy posiada taki wniosek do pobrania.


Powiązane tagi