Deklaracja PIT-28 - informacje jak złożyć online i wzór deklaracji 2023

Weryfikacja: 7 sierpnia 2023

Deklaracja PIT-28

Podmioty opodatkowane w formie ryczałtu muszą rozliczać się z urzędem skarbowym za pomocą formularza PIT-28. Kto dokładnie jest do tego zobowiązany? Jak i kiedy należy złożyć deklarację PIT-28? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto musi składać deklarację PIT-28?

Za pomocą formularza PIT-28 rozliczają się podmioty, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych: 

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Do kiedy należy złożyć PIT-28?

Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

W przypadku niezłożenia deklaracji PIT-28 w terminie można złożyć do urzędu skarbowego pismo wyjaśniające → informacje jak napisać czynny żal i wypełniony wzór do pobrania.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-28?

PIT-28 można złożyć w formie papierowej w urzędzie skarbowym bądź przez Internet, za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Złożenie deklaracji online nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego - potwierdzenie tożsamości następuje poprzez podanie danych autoryzujących. 

Deklaracja PIT-28 - wzór PDFDeklaracja PIT-28 online

Wyślij deklarację PIT-28 online

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PIT-28 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Deklaracja PIT-28 [PDF]
Pobierz dokument