Jak sprawdzić punkty karne online?

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 27 września 2023

Punkty karne

Punkty karne naliczają się na konto kierowcy i sumują, aż do osiągnięcia limitu, po którym można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jak sprawdzić ich stan? Ile punktów karnych można zgromadzić bez utraty uprawnień do kierowania pojazdami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jakie są rodzaje punktów karnych?

Obecnie punkty mogą zostać przypisane do dwóch grup:

 • aktywne punkty karne - to punkty, które przyjął kierowca i zostały doliczone do jego konta,
 • tymczasowe punkty karne - to punkty, które kierowca otrzymał razem z mandatem, którego przyjęcia odmówił. Te punkty oczekują na rozstrzygnięcie sądowe, które określi, czy zostaną dodane do konta kierowcy zgodnie z wyrokiem, czy też nie.

Ile można mieć punktów karnych?

Ile można mieć punktów karnych i co grozi za przekroczenie limitu?

Obecnie limit wynosi:

 • 24 punkty,
 • 20 punktów, jeśli kierowca posiada swoje pierwsze prawo jazdy krócej niż 1 rok.

Jeśli kierowca przekroczy limit punktów, czekają go surowe konsekwencje, w tym także utrata prawa jazdy:

 • kiedy kierowca posiada prawo jazdy więcej niż 1 rok i uzyskał więcej niż 24 punkty karne - zostanie skierowany na:
  • egzamin, który ma sprawdzić kwalifikacje (taki, jak na prawo jazdy),
  • badania psychologiczne,
  • jeśli kierowca nie zaliczy któregokolwiek z nich, jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną cofnięte,
 • jeśli kierowca posiada prawo jazdy mniej niż 1 rok i uzyskał więcej niż 20 punktów karnych - jego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostaną cofnięte od razu.

Oprócz punktów karnych, za wykroczenia drogowe kierowca otrzyma również mandat - sprawdź aktualny taryfikator mandatów.

Jeżeli kierowca uważa, że niesłusznie przyznano mu punkty karne, a w konsekwencji odebrano uprawnienia, może złożyć odwołanie od zatrzymania prawa jazdy.

Nowy taryfikator punktów karnych od 17 września 2022 

17 września 2022 roku w życie wszedł nowy, dużo bardziej surowy taryfikator punktów karnych. Kierowca otrzyma:

15 punktów karnych za:
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;

 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;

 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;

 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego (dotyczącego kolejno: spowodowania katastrofy w ruchu lądowym; niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego;

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami; niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych.

10 punktów karnych za:
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;

 • naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;

 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie;

 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu;

 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 5 osób.

8 punktów karnych za:
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu;

 • naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu;

 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu lub jazdy w strefie zamieszkania;

 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych;

 • niestosowanie się do znaków: B-2 “zakaz wjazdu” i B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”;

 • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”;

 • wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony;

 • zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu;

 • przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 3 osoby. 

Pełny taryfikator znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Recydywa w mandatach drogowych

Osoby, które nagminnie popełniają najpoważniejsze wykroczenia drogowe, muszą przygotować się na znacznie wyższe kary. Przykładowo, poważne przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub złamanie zakazu wyprzedzania to zachowania, za które nowe przepisy przewidują wprowadzenie recydywy. W praktyce oznacza to, że jeśli te same wykroczenia zostaną popełnione dwukrotnie w przeciągu dwóch lat, kierowca będzie musiał zapłacić podwójną kwotę mandatu.

Kiedy kasują się punkty karne?

Punkty karne zostają usunięte z konta kierowcy:

 • po roku od dnia, w którym zapłaci mandat;

 • po roku od daty uprawomocnienia się wyroku – jeżeli nie przyjmie mandatu i w jego sprawie orzeka sąd;

 • jeśli otrzyma pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;

 • jeśli starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania;

 • jeśli starosta odmawia wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Jeśli uczestniczono w kursie reedukacyjnym organizowanym przez WORD, liczba punktów może zostać pomniejszona maksymalnie o 6.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Sprawdzenie punktów karnych przez Internet

Jak sprawdzić punkty karne online?

 1. Należy kliknąć w link stan punktów karnych lub skorzystaj z panelu wniosków online:
  sprawdz-online-punkty-karne-jakiwniosek-pl.png
 2. Zalogować się do bazy Profilem Zaufanym.
 3. Wyświetlaną informację o stanie punktów karnych można zapisać jako plik PDF lub wydrukować, nie stanowi ona jednak dokumentu urzędowego. Jeśli kierowca potrzebuje dokumentu urzędowego (na przykład jako dowód w sprawie), musi udać się do najbliższego komisariatu policji.

Ilość punktów karnych można sprawdzić także w aplikacji mObywatel - wystarczy dodać do aktywnych dokumentów prawo jazdy. Po potwierdzeniu tożsamości (na przykład za pomocą dowodu osobistego lub paszportu) można również osobiście uzyskać informacje o punktach karnych w komisariacie.

Sprawdź także: Odwołanie od mandatu drogowego

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - punkty karne w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę punkty karne online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.