Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - kontakt i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mają wąski zakres obowiązków, lecz bardzo istotny dla osób starających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie są to jedyne zadania tego organu - zapewnia on także wsparcie dla osób niepełnosprawnościami.

Czym jest Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to organ odpowiedzialny za orzekanie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim) oraz nadawanie wskazania do ulg. Instytucja zajmuje się również wyrabianiem legitymacji dla osób niepełnosprawnych, a także udzielaniem im pomocy w zakresie rehabilitacji.

Jakie są rodzaje Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?

W Polsce mamy do czynienia z dwoma rodzajami zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

 • Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - pierwsza instancja, 

 • Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności - druga instancja.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

O czym orzekają Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności?

Powiatowe oraz Wojewódzkie Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekają m.in. o:

 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 lat,

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 lat,

 • wskazaniu ulg i uprawnień osób, które ukończyły 16 lat i posiadają jedno z orzeczeń:

  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  • o całkowitej niezdolności do pracy,

  • o częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;

  • ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;

  • ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.