Rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego - Polski Ład - warunki i wniosek 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 stycznia 2024 6 min. czytania

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego to jedno z rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład. Jego założeniem jest ułatwienie zaciągnięcia kredytu hipotecznego na mieszkanie bądź dom. Jakie są założenia programu? Jakie warunki trzeba spełnić? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku

Mieszkanie bez wkładu własnego – założenia programu

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” został wprowadzony wraz z Polskim Ładem. Jego celem jest ułatwienie młodym ludziom zakup swojego własnego M. Największą przeszkodą podczas starania się o kredyt hipoteczny na dom czy mieszkanie jest zazwyczaj wkład własny – nowy program ma niwelować ten problem. Jest to element polityki prorodzinnej obecnego rządu, gdyż program ma zachęcać do posiadania potomstwa poprzez tzw. spłatę rodzinną. 

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego?

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa, jak i rodziny z dziećmi, posiadające dochody umożliwiające spłatę kredytu. Program obejmuje osoby, które:

 • chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
 • chcą wybudować własny dom.

Jakie warunki musi spełniać kredytobiorca?

Jakie warunki musi spełniać potencjalny kredytobiorca?

Kredyt mieszkaniowy w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” może zostać udzielony, jeżeli:

 • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie posiadają prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Kredyt może zostać udzielony osobom, które już mają nieruchomość, o ile posiadają również co najmniej 2 dzieci. Takie rodziny będą mogły otrzymać kredyt, jeśli posiadają łącznie prawo własności lub spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza:

 • 50m2 –w przypadku 2 dzieci,
 • 75m2 –​​​​​​​w przypadku 3 dzieci, 
 • 90 m2 –​​​​​​​w przypadku 4 dzieci,
 • bez limitu –​​​​​​​w przypadku 5 lub większej ilości dzieci.

Kryteria kredytu i nieruchomości

Kryteria kredytu hipotecznego i nieruchomości na mieszkanie bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny musi sprostać następującym kryteriom:

 • musi zostać udzielony na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki;
 • musi być spłacany minimalnie przez okres 15 lat;
 • musi zostać udzielony w walucie polskiej;
 • może zostać udzielony wyłącznie kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe na terytorium RP albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

W przypadku starania się o kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego kluczowe znaczenie ma również cena nieruchomości. W ustawie regulującej zasady programu pojawił się zapis o limitach cenowych za m2 powierzchni.

 • cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3 –​​​​​​​ w przypadku nowych mieszkań i domów kupowanych od dewelopera,
 • cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2 –​​​​​​​ w przypadku mieszkań używanych.

Ile wyniesie dofinansowanie na zakup mieszkania?

Ile wyniesie dofinansowanie na zakup mieszkania? Jaki jest limit dopłaty?

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi od 10 do 20% i pokrywa nie więcej niż 100 000 złotych.

Spłata rodzinna – co to takiego?

Spłata rodzinna to alternatywny sposób spłaty części kredytu. Powiększenie rodziny kredytobiorcy o drugie bądź kolejne dziecko będzie skutkowało spłatą należności. Skorzystanie z tego rozwiązania jest możliwe, jeżeli:

 • osobom wchodzącym w skład rodziny kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • powiększenie rodziny kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło w okresie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;
 • kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • umowa gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana.

Spłata rodzinna wyniesie:

 • 20 000 zł – jeżeli w rodzinie pojawi się 2 dziecko,
 • 60 000 zł – jeżeli w rodzinie pojawi się 3 lub kolejne dziecko.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bez wkładu własnego

Wymagane dokumenty

Oprócz dokumentów wymaganych przez banki podczas starania się o kredyt hipoteczny, starający się o kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego musi dostarczyć do instytucji kredytowej:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym;
 • prawidłowo wypełniony wniosek, dostępny w wybranym przez siebie banku.

Kiedy można składać wniosek o kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Program wystartował 27 maja 2022 roku, a kredyty będą udzielane do 31 grudnia 2030 r.

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie bez wkładu własnego?

Oto banki, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BPS S.A.,
 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - mieszkanie bez wkładu własnego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu