Zamrożenie cen prądu PGE - wniosek / oświadczenie PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 4 września 2023

Zamrożenie cen prądu PGE

Aby pomóc Polakom poradzić sobie z coraz wyższymi cenami energii elektrycznej, rząd postanowił zamrozić ceny prądu. Jakie są limity zużycia? Dla kogo limit jest wyższy? Jakie dokumenty należy złożyć, aby skorzystać z zamrożenia cen prądu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 roku?

Stała stawka cen prądu ma chronić Polaków i ich firmy przed rosnącymi cenami energii elektrycznej. Jeżeli gospodarstwo domowe nie przekroczy rocznego limitu zużycia prądu, wówczas jego cena będzie stała. 

Kto może skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Z zamrożenia cen prądu w PGE mogą skorzystać osoby prywatne i firmy.

Kto może skorzystać z zamrożenia cen prądu PGE?

Stała cena prądu dla osób prywatnych

Stała cena prądu dotyczy osób prywatnych tzw. odbiorców uprawnionych, którzy zużywają prąd na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania w zakresie:
  • domów akademickich, 
  • internatów, 
  • hoteli robotniczych, 
  • klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, 
  • domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, 
  • jednostek penitencjarnych i wojskowych,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Stała stawka za prąd dla firm

Firmy mogą skorzystać ze stałej stawki prądu. Dotyczy to działalności jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z grup 1-4, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro, oraz podmiotów wrażliwych np. szkół, szpitali, czy gmin.

Limit zużycia prądu dla osób prywatnych

Limity zużycia prądu 2023 dla osób prywatnych

Z uwagi na rosnące ceny prądu, rząd przyjął nowelizację ustawy podwyższającą limity zużycia prądu dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Aby osoba prywatna mogła skorzystać ze stałych cen prądu, musi mieścić się w następujących limitach zużycia energii elektrycznej:

 • 3000 kWh rocznie (wcześniej 2000 kWh rocznie) - dla każdego gospodarstwa domowego,
 • 3600 kWh rocznie (wcześniej 2600 kWh rocznie) - dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkających z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,
 • 4000 kWh rocznie (wcześniej 3000 kWh rocznie) - dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników.

Wcześniejsze limity przestają obowiązywać - oznacza to, że jeżeli gospodarstwo je przekroczyło, nie ma powodu do obaw. Nowo ustalone stawki obowiązują z datą wsteczną. Limity się nie sumują. 

Maksymalna cena prądu dla firm

Jak sprawdzić roczne zużycie prądu w PGE?

W przypadku firm, limit dotyczy maksymalnej ceny prądu - przedsiębiorstwa uprawnione, które złożą oświadczenie, od 1 października 2023 roku zapłacą za prąd maksymalnie 693 zł za 1 tys. kWh (do 1 października 2023 - 785 zł za 1 tys. kWh).

Jak sprawdzić swoje roczne zużycie prądu w PGE?

Klienci PGE mogą sprawdzić swoje roczne zużycie energii elektrycznej na 2 sposoby:

 • w serwisie PGE eBOK, w zakładce “Twoje zużycie”,
 • na fakturze papierowej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu PGE

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu PGE

Jak osoba prywatna może skorzystać z zamrożenia cen energii w PGE?

Procedura ustalenia stałej ceny prądu różni się w zależności od limitu.

 • 3000 kWh - limit zostanie naliczony automatycznie, nie ma konieczności składania żadnych dokumentów.
 • 3600 kWh - należy wypełnić, podpisać oświadczenie i dostarczyć do PGE → nie trzeba dołączać dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność członka rodziny.
 • 4000 kWh - należy:
  • w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny - wypełnić, podpisać i dostarczyć oświadczenie oraz kopię KDR,
  • w przypadku rolników - wypełnić, podpisać i dostarczyć oświadczenie oraz kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok. 
Oświadczenie o zamrożeniu cen energii PGE - wzór PDF

Jak firma może skorzystać ze stałej stawki ceny prądu w PGE?

W przypadku firm, każde przedsiębiorstwo uprawnione musi złożyć oświadczenie, aby uzyskać gwarancję maksymalnej ceny prądu.

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii dla firm PGE - wzór PDF

Gdzie złożyć wniosek - oświadczenie o zamrożeniu cen prądu?

Zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i firm, wypełnione oświadczenie wraz z dodatkowymi dokumentami (jeżeli są wymagane) można złożyć:

Nie ma możliwości złożenia dokumentu w formie skanu lub zdjęcia. 

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Do kiedy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie?

Osoby chcące skorzystać z limitów 2600 kWh oraz 3000 kWh zużycia energii elektrycznej, mogły złożyć wniosek do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli tego nie zrobiły, podlegają pod limit zużycia prądu na poziomie 2000 kWh. 

Do kiedy firmy muszą złożyć oświadczenie?

Termin złożenia przez firmy minął 30 listopada 2022 roku, aby móc skorzystać z ograniczonych cen prądu. Oświadczenie złożone po tym terminie spowoduje, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Upust 10% w 2024 roku odbiorców energii elektrycznej

Klient PGE, który mieści się w limicie i od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyje nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu zużycia prądu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, będzie uprawniony do otrzymania w 2024 roku upustu 10%. Upust stanowi równowartość łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży prądu oraz usługi dystrybucyjnej prądu poniesionej przez klienta w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zamrożenie cen prądu PGE w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla osób prywatnych PGE [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu dla firm PGE [PDF]
Pobierz dokument