Wniosek o rejestrację VAT

Aktualizacja: 11 września 2020Rejestracja podatnika VAT

Podatnikiem VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące działalność gospodarczą. Do tego grona zaliczamy więc: producentów, handlowców, rolników, usługodawców oraz podmioty zajmujące się pozyskiwaniem zasobów naturalnych.

Kto powinien zgłosić się jako podatnik VAT?

Główne kryterium to wartość sprzedaży (liczonej bez podatku). Jeśli twoja wartość sprzedaży za ubiegły rok przekroczyła kwotę 200 tysięcy złotych, masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli założyłeś firmę w ciągu roku, należy obliczyć wartość progu proporcjonalnie do pozostałych miesięcy w roku.

Niektórych branż nie obowiązuje limit wartości sprzedaży. Między innymi poniższe towary i usługi obowiązkowo stają się płatnikiem VAT, nawet jeśli ich wartość sprzedaży nie przekroczy 200 tys. zł.:

 • towary specjalne wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym:
  • złom z metali szlachetnych (srebra, złota, platyny),
  • sztućce srebrzone inaczej niż platerowane,
  • monety,
  • wybrane wyroby jubilerskie,
  • wyroby z bursztynu,
 • tereny budowlane, 
 • nowe środki transportu,
 • części do pojazdów samochodowych i motocyklowych,
 • towary opodatkowane akcyzą z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń bez klasyfikacji),
 • usługi:
  • jubilerskie,
  • prawnicze,
  • doradcze (oprócz doradztwa rolniczego dotyczącego upraw i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
  • ściągania długów,
  • factoringu.

Jeśli nie posiadasz siedziby działalności na terenie Polski, również musisz zarejestrować się jako płatnik VAT.

Kto nie musi być płatnikiem VAT?

Zwolnionych z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT dzielimy na dwie grupy:

 1. zwolnienie przedmiotowe - kiedy przedsiębiorca świadczy usługi zawarte w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług - bez względu na wysokość sprzedaży,
 2. zwolnienie podmiotowe - kiedy przedsiębiorca nie przekracza limitu sprzedaży 200 tysięcy złotych.

Zwolnienie oznacza, że nie musisz rozliczać w urzędzie skarbowym podatku z tytułu sprzedaży, nie składasz deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, ale jednocześnie nie masz praw do zwrotu (odliczenia) podatku naliczonego.


Wniosek o rejestrację VAT

Kiedy należy się zarejestrować jako VAT-owiec?

Powinieneś to zrobić:

 • prze dniem pierwszej sprzedaży towaru/usługi, który obowiązkowo podlega podatkowi VAT (czyli przed dniem wystawienia pierwszej faktury),
 • przed dniem, w którym stracisz prawo do zwolnienia (czyli np. przekroczysz limit),
 • przed początkiem miesiąca, w którym samodzielnie rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia rolnika ryczałtowego.

Gdzie zarejestrować się jako podatnik VAT?

Formalności możesz dokonać w urzędzie skarbowym lub online.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT potrzebne będą:

 • druk VAT-R (znajdziesz go w naszym panelu Wnioski i dokumenty do pobrania)
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu - w odniesieniu do siedziby i adresów prowadzenia twojej działalności
 • pełnomocnictwo PPS-1, jeśli korzystasz + potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo (17 zł)

Ile kosztuje rejestracja?

Sama rejestracja jest bezpłatna. Jeśli jednak potrzebujesz potwierdzenie i zaznaczyłeś taką opcję na formularz, kosztować cię to będzie 170 zł. 


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o rejestracja vat w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Rejestracja VAT

Pobierz wniosek o rejestracja vat

VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Pobierz wniosek