Rejestracja do VAT - zgłoszenie VAT-R online lub druk PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Rejestracja VAT

Rejestracja VAT

Podatnikiem VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące działalność gospodarczą. Do tego grona zaliczamy więc: producentów, handlowców, rolników, usługodawców oraz podmioty zajmujące się pozyskiwaniem zasobów naturalnych.

Płatnicy VAT mogą skorzystać ze zwrotu kosztów za zakup kasy fiskalnej.

Zgłoszenie do VAT - kiedy należy go dokonać?

Główne kryterium to wartość sprzedaży (liczonej bez podatku). Jeśli wartość sprzedaży za ubiegły rok przekroczyła kwotę 200 tysięcy złotych, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli firma została założona w ciągu roku, to należy obliczyć wartość progu proporcjonalnie do pozostałych miesięcy w roku.

Niektórych branż nie obowiązuje limit wartości sprzedaży. W przypadku poniżej wymienionych towarów, przedsiębiorca musi zarejestrować się jako podatnik VAT, nawet jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tysięcy złotych: 

 • towary specjalne wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym:
  • złom z metali szlachetnych (srebra, złota, platyny),
  • sztućce srebrzone inaczej niż platerowane,
  • monety,
  • wybrane wyroby jubilerskie,
  • wyroby z bursztynu,
 • tereny budowlane, 
 • nowe środki transportu,
 • części do pojazdów samochodowych i motocyklowych,
 • towary opodatkowane akcyzą z wyjątkiem: energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń bez klasyfikacji),
 • usługi:
  • jubilerskie,
  • prawnicze,
  • doradcze (oprócz doradztwa rolniczego dotyczącego upraw i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
  • ściągania długów,
  • factoringu.

Jeśli nie posiada się siedziby działalności na terenie Polski, również trzeba zarejestrować się jako płatnik VAT.

Kto nie musi być płatnikiem VAT?

Kto nie musi być płatnikiem VAT?

Zwolnionych z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT dzielimy na dwie grupy:

 1. zwolnienie przedmiotowe - kiedy przedsiębiorca świadczy usługi zawarte w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług - bez względu na wysokość sprzedaży,
 2. zwolnienie podmiotowe - kiedy przedsiębiorca nie przekracza limitu sprzedaży 200 tysięcy złotych, np. gdy prowadzi działalność nierejestrowaną.

Zwolnienie oznacza, że nie trzeba rozliczać w urzędzie skarbowym podatku z tytułu sprzedaży, składać deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, ale jednocześnie nie ma się praw do zwrotu (odliczenia) podatku naliczonego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o rejestrację VAT

Kiedy zarejestrować się jako VAT-owiec?

Kiedy należy się zarejestrować jako VAT-owiec?

Zarejestrować się jako płatnik VAT należy:

 • przed dniem pierwszej sprzedaży towaru/usługi, który obowiązkowo podlega podatkowi VAT (czyli przed dniem wystawienia pierwszej faktury),
 • przed dniem, w którym utraci się prawo do zwolnienia (czyli np. przekroczysz limit),
 • przed początkiem miesiąca, w którym samodzielnie zrezygnuje się ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia rolnika ryczałtowego.

Po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT, warto wygenerować własny mikrorachunek podatkowy. Umożliwia on regulowanie podatku VAT, a także CIT i PIT.

Gdzie zarejestrować się jako podatnik VAT?

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług można złożyć w urzędzie skarbowym lub online.

Dokumenty potrzebne do rejestracji jako podatnik VAT

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji VAT?

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT potrzebne będą:

 • druk VAT-R 
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu - w odniesieniu do siedziby i adresów prowadzenia działalności
 • pełnomocnictwo PPS-1 - jeśli się z niego skorzysta + potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo (17 zł)

Ile kosztuje rejestracja do VAT?

Sama rejestracja do VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak konieczne jest potwierdzenie i została zaznaczona odpowiednia opcja w formularzu, wymagana jest opłata w wysokości 170 zł.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja VAT w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu


Powiązane tagi