Rejestracja do VAT - zgłoszenie VAT-R online lub PDF wzór 2022

Rejestracja VAT

Rejestracja podatnika VAT

Podatnikiem VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wykonujące działalność gospodarczą. Do tego grona zaliczamy więc: producentów, handlowców, rolników, usługodawców oraz podmioty zajmujące się pozyskiwaniem zasobów naturalnych.

Kto powinien zgłosić się jako podatnik VAT?

Główne kryterium to wartość sprzedaży (liczonej bez podatku). Jeśli twoja wartość sprzedaży za ubiegły rok przekroczyła kwotę 200 tysięcy złotych, masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli założyłeś firmę w ciągu roku, należy obliczyć wartość progu proporcjonalnie do pozostałych miesięcy w roku.

Niektórych branż nie obowiązuje limit wartości sprzedaży. W przypadku poniżej wymienionych towarów, przedsiębiorca musi zarejestrować się jako podatnik VAT, nawet jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tysięcy złotych: 

 • towary specjalne wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług, w tym:
  • złom z metali szlachetnych (srebra, złota, platyny),
  • sztućce srebrzone inaczej niż platerowane,
  • monety,
  • wybrane wyroby jubilerskie,
  • wyroby z bursztynu,
 • tereny budowlane, 
 • nowe środki transportu,
 • części do pojazdów samochodowych i motocyklowych,
 • towary opodatkowane akcyzą z wyjątkiem: energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń bez klasyfikacji),
 • usługi:
  • jubilerskie,
  • prawnicze,
  • doradcze (oprócz doradztwa rolniczego dotyczącego upraw i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
  • ściągania długów,
  • factoringu.

Jeśli nie posiadasz siedziby działalności na terenie Polski, również musisz zarejestrować się jako płatnik VAT.

Kto nie musi być płatnikiem VAT?

Kto nie musi być płatnikiem VAT?

Zwolnionych z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT dzielimy na dwie grupy:

 1. zwolnienie przedmiotowe - kiedy przedsiębiorca świadczy usługi zawarte w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług - bez względu na wysokość sprzedaży,
 2. zwolnienie podmiotowe - kiedy przedsiębiorca nie przekracza limitu sprzedaży 200 tysięcy złotych.

Zwolnienie oznacza, że nie trzeba rozliczać w urzędzie skarbowym podatku z tytułu sprzedaży, składać deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, ale jednocześnie nie ma się praw do zwrotu (odliczenia) podatku naliczonego.


Wniosek o rejestrację VAT

Kiedy zarejestrować się jako VAT-owiec?

Kiedy należy się zarejestrować jako VAT-owiec?

Powinieneś to zrobić:

 • przed dniem pierwszej sprzedaży towaru/usługi, który obowiązkowo podlega podatkowi VAT (czyli przed dniem wystawienia pierwszej faktury),
 • przed dniem, w którym stracisz prawo do zwolnienia (czyli np. przekroczysz limit),
 • przed początkiem miesiąca, w którym samodzielnie rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia rolnika ryczałtowego.

Po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT, warto wygenerować własny mikrorachunek podatkowy. Umożliwia on regulowanie podatku VAT, a także CIT i PIT.

Gdzie zarejestrować się jako podatnik VAT?

Formalności możesz dokonać w urzędzie skarbowym lub online.

Dokumenty potrzebne do rejestracji jako podatnik

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT potrzebne będą:

 • druk VAT-R (znajdziesz go w sekcji Wnioski i dokumenty do pobrania)
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu - w odniesieniu do siedziby i adresów prowadzenia twojej działalności
 • pełnomocnictwo PPS-1 - jeśli z niego korzystasz + potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo (17 zł)

Ile kosztuje rejestracja?

Sama rejestracja jest bezpłatna. Jeśli jednak potrzebujesz jej potwierdzenia i zaznaczyłeś taką opcję na formularzu, zapłacisz 170 zł. 


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - rejestracja VAT w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości