Podpis Zaufany - podpis i weryfikacja podpisanych dokumentów Profilem Zaufanym - informacje 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 22 sierpnia 2023

Podpis Zaufany

Podpis Zaufany stanowi integralną część Profilu Zaufanego i umożliwia podpisywanie dokumentów przez Internet. Czym jest Podpis Zaufany? Jakie dokumenty można podpisać za jego pomocą i jak to zrobić? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Czym jest Podpis Zaufany?

Podpis Zaufany to zaawansowany podpis elektroniczny, zintegrowany z Profilem Zaufanym. Podpis ten jest równoważny w skutkach z podpisem własnoręcznym. Podpis Zaufany umożliwia podpisywanie części urzędowych dokumentów, a także może służyć do celów prywatnych i związanych z działalnością gospodarczą.

Podpis Zaufany a podpis kwalifikowany

Podpisem kwalifikowanym można podpisać dowolny dokument, a Podpisem Zaufanym dokumenty urzędowe oraz prywatne i związane z działalnością gospodarczą, o ile mogą zostać podpisane w formie elektronicznej.

Przed wykorzystaniem Podpisu Zaufanego do podpisania dokumentu  o charakterze prywatnym lub związanego z działalnością gospodarczą, każdorazowo należy się upewnić, że może być złożony w tej formie. 

Jakie dokumenty można podpisywać za pomocą Podpisu Zaufanego?

Podpis Zaufany umożliwia załatwienie wielu spraw w serwisach:

Np. Podpisem Zaufanym można podpisać coroczne sprawozdanie podatkowe spółek z o. o., a także wniosek o:

Podpisem Zaufanym nie można podpisać deklaracji i informacji podatkowych.

Jaki format mogą mieć dokumenty podpisywane Podpisem Zaufanym?

Podpis Zaufany można złożyć na dokumentach w formatach:

 • .txt, 
 • .rtf, 
 • .pdf, 
 • .xps, 
 • .odt, 
 • .ods, 
 • .odp, 
 • .doc, 
 • .xls, 
 • .ppt, 
 • .docx, 
 • .xlsx, 
 • .pptx, 
 • .csv, 
 • .jpg, 
 • .jpeg, 
 • .tif, 
 • .tiff, 
 • .geotiff, 
 • .png, 
 • .svg, 
 • .wav, 
 • .mp3, 
 • .avi, 
 • .mpg, 
 • .mpeg, 
 • .mp4, 
 • .m4a, 
 • .mpeg4, 
 • .ogg, 
 • .ogv, 
 • .zip, 
 • .tar, 
 • .gz, 
 • .gzip, 
 • .7Z, 
 • .html, 
 • .xhtml, 
 • .css, 
 • .xml, 
 • .xsd, 
 • .gml, 
 • .rng, 
 • .xsl, 
 • .xslt, 
 • .TSL, 
 • .XMLsig, 
 • .XAdES, 
 • .PAdES, 
 • .CAdES, 
 • .ASIC, 
 • .XMLenc, 
 • .dwg, 
 • .dwf, 
 • .dxf,
 • .dgn, 
 • .jp2

o maksymalnym rozmiarze do 10 MB.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak uzyskać podpis zaufany?

Jak uzyskać dostęp do usługi Podpis Zaufany?

Aby móc korzystać z Podpisu Zaufanego, wystarczy założyć Profil Zaufany.

Logowanie do Podpisu Zaufanego

Logowanie do Podpisu Zaufanego następuje podczas logowania do Profilu Zaufanego.

Jak podpisać dokument Podpisem Zaufanym?

Jak podpisać dokument podpisem zaufanym?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i wybrać usługę “Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany”.
 2. Następnie kliknąć “Podpisz lub sprawdź dokument”.
 3. System poprosi o wybranie pliku z dysku. Po jego wybraniu należy kliknąć “podpisz”.
 4. Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się Profilem Zaufanym.
 5. W wiadomości SMS otrzyma kod służący do potwierdzenia podpisania dokumentu.
 6. System wygeneruje plik, w którym będzie zawarty Podpis Zaufany. 
 7. Podpisany plik jest gotowy do przesłania do urzędu/instytucji publicznej.

Za jednym razem nie można podpisać kilku plików naraz. Co ważne, w przypadku przesyłki składającej się z więcej niż jednego pliku należy te pliki spakować do archiwum (.zip, .tar, .gz, .gzip, .7z) i dopiero wtedy, jako pojedynczy plik podpisać.

Czy wiesz, że...

Jeden dokument może podpisać kilka osób - wystarczy przesłać podpisany plik i powtórzyć kroki opisane powyżej.

Ile kosztuje podpisanie dokumentu Podpisem Zaufanym?

Korzystanie z Podpisu Zaufanego jest bezpłatne

Weryfikacja Podpisu Zaufanego

Aby sprawdzić, czy i przez kogo dokument został podpisany, należy postępować według poniższej instrukcji. 

 1. Na stronie usługi “Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany” należy wybrać “Podpisz lub sprawdź dokument”.
 2. Następnie wybrać zapisany na dysku podpisany dokument.
 3. Po przeładowaniu na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat podpisów znajdujących się w dokumencie. Aby podpis był respektowany, musi znajdować się przy nim adnotacja “Ważny”.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podpis Zaufany w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości