Upoważnienie do reprezentowania - wzór pełnomocnictwa 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Jeśli nie możesz pojawić się na ważnym spotkaniu, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do tego osoby, która może to zrobić za Ciebie. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Jak napisać pełnomocnictwo do reprezentowania?

Pełnomocnictwo do reprezentowania powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

W zależności od charakteru spotkania, mocodawca powinien sporządzić:

 • pełnomocnictwo szczególne - gdy reprezentowanie ogranicza się do dokonania określonej, pojedyńczej czynności prawnej np. sprzedaży mieszkania, 
 • pełnomocnictwo ogólne - gdy reprezentowanie nie wykracza poza czynności zwykłego zarządu,
 • pełnomocnictwo rodzajowe - gdy reprezentowania wykracza poza czynności zwykłego zarządu - dotyczy powtarzalnych czynności określonej kategorii np. wynajem mieszkania.

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego
  • adres zamieszkania
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie miejsca reprezentowania przez upoważnioną osobę,
 • zakres pełnomocnictwa dotyczącego reprezentacji,
 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej →  jeśli upoważniającym jest firma, konieczna jest również pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania w PDF i DOC 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - pełnomocnictwo do reprezentowania w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie