Program Moja Woda Toruń 2024 - zasady i wniosek o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę [DOC, PDF]

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 4 kwietnia 2024 6 min. czytania

Program moja woda

Środowisko stało się obecnie fundamentalną kwestią w wielu państwach europejskich – podobnie dzieje się również w Polsce. Uruchomiono m.in. kilka programów priorytetowych, których celem jest ochrona środowiska – jednym z nich jest „Moja Woda”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na budowę m.in. zbiornika na deszczówkę. Jak skorzystać z programu? Kto jest do niego uprawniony? Jak złożyć wniosek w Toruniu? Wszystkie odpowiedzi znaleźć można w poniższym poradniku.

Czym jest program „Moja Woda” w Toruniu?

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. W tym celu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje dofinansowania na przedsięwzięcia z tym związane, w tym na przykład na budowę zbiorników na deszczówkę. 

Dofinansowanie w ramach programu Moja Woda dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Warunki programu „Moja Woda”

Warunki programu „Moja Woda”

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której terenie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie zbiornika na deszczówkę dotyczy również właścicieli nieruchomości, którzy planują lub rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie w Toruniu lub poprzez uprawomocnienie się.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane dwukrotnie. Z programu wyłączone są nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu Moja Woda.

Jakie przedsięwzięcia podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowanie w ramach programu Moja Woda” można otrzymać na budowę, uruchomienie, montaż, instalację oraz zakup:

  • naziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności min.2 m³ (lub zestaw 2x1m³) – ważne, żeby suma zbiorników nie była mniejsza niż 2 m³,
  • podziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności min. 2 m³,
  • skrzynek lub tuneli rozsączających,
  • oczek wodnych,
  • systemów drenażu w zielonych dachach (bez nasadzeń),
  • pomp, filtrów, przewodów oraz wszystkich elementów służących do drenażu lub gromadzenia wody opadowej.

 Dane przedsięwzięcie musi być użytkowane przez okres 3 lat od daty jego ukończenia.

Dofinansowanie  z programu

Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu Moja Woda”? 

Kwota przyznana w ramach dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia (maksymalnie 6 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie). Całościowa wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 2000 zł. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się m.in.: uzyskania pozwoleń oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania prac instalacyjnych.

Dotacje będą dostępne dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek w ramach programu Moja Woda”

Dokumenty do programu

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Szczegółowa lista dokumentów, które należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla miejscowości Toruń znajduje się we wniosku w ramach programu Moja Woda. Są to m.in.:

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Moja Woda”?

Wnioski w programie Moja Woda 2024 należy składać dwutorowo: elektronicznie przez portal Beneficjenta oraz pocztą na adres właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie wersje muszą być identyczne. 

Aby złożyć wniosek w ramach programu Moja Woda, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Konieczne jest założenie konta w portalu beneficjenta* lub zalogowanie się na już istniejący profil. 

2. Z zakładki „Dedykowana oferta dla beneficjenta” należy pobrać w formacie PDF wniosek „Program Priorytetowy Moja Woda”. 

Wzór wniosku o program moja woda

3. Następnie należy wypisać wniosek. Dobrze jest kilkukrotnie sprawdzić, czy dane zostały wpisane poprawnie.  

4. Kolejnym krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza za pomocą Skrzynki Podawczej, dostępnej w portalu beneficjenta. Można go również wysłać za pomocą zwykłej poczty e-mail, na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla miejscowości Toruń.

5. Następnie należy wydrukować formularz wniosku, podpisać go i dostarczyć wraz z wymienionymi w nim załącznikami do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwej dla miejscowości Toruń.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie te wnioski, które zostały złożone w terminie. 

*Na portal beneficjenta można zalogować się za pomocą strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania np. Portal Beneficjenta Kraków, Portal Beneficjenta Katowice.

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu Moja Woda” w Toruniu?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwej dla miejscowości Toruń.

Kiedy można składać wniosek w Toruniu?

Wnioski w ramach programu Moja Woda są przyjmowane tylko w czasie otwartego naboru. Nabór rozpoczął się 3 sierpnia 2023 i potrwa do 30 czerwca 2024 lub do wyczerpania środków.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę program "Moja Woda" w Toruniu?

Aby załatwić sprawę program "Moja Woda" w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem ul. Fredry 8 w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

adres: ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

tel. +48566212300 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Wzór oświadczenia współmałżonka - Program "Moja Woda" [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji
Pobierz dokument
Wzór wniosku w ramach programu "Moja Woda" [PDF]

Wniosek jest dostępny po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu